Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa học
Department of Chemistry
  
Bộ môn LL & PPDH
Giới thiệu Bộ môn Lý luận & Phương pháp dạy học PDF Imprimer Envoyer
Dimanche, 29 Juillet 2012 02:35

BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

(THEORY AND PRACTICE OF CHEMISTRY TEACHING DIVISION)

Cập nhật ngày: 01/4/19 (Update:01/4/19)

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN,  CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1

Dương Bá Vũ

Phụ trách BM

PGS. TS

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2

Đào Thị Hoàng Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

3

Thái Hoài Minh

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

4

Trịnh Lê Hồng Phương

Giảng viên

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

5

Cao Duy Chí Trung

Giảng viên

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

 1. Đào tạo giáo viên
 2. Dạy học dự án
 3. Dạy học tích hợp
 4. Các phương pháp dạy học hiện đại
 5. Ứng dụng ICT trong dạy học Hoá học
 6. Dạy học phát triển năng lực
 7. Thí nghiệm hướng tới người học
 8. Đánh giá năng lực học sinh trong dạy học Hoá học ở phổ thông
 9. Didactics trong Hoá học

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Giáo trình đã xuất bản (Published textbooks)

 1. Trịnh Văn Biều (1997). Phương pháp dạy học Hoá học ở trường phổ thông trung học.  NXB Giáo dục, HàNội.
 2. Trịnh Văn Biều (1997). Nâng cao hiệu quả dạy học môn Hoá ở trường PHTH, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 – 2000. Đại học quốc gia TP.HCM, Trường ĐHSP.
 3. Trịnh Văn Biều (2000). Giảng dạy hoá học ở trường phổ thông. NXB Đại học quốc gia TP.HCM.
 4. Trịnh Văn Biều (2001). Thực hành thí nghiệm Phương pháp dạy học hoá học. ĐHSP TP.HCM.
 5. Trịnh Văn Biều (2003). Kĩ năng dạy học. ĐHSP TP.HCM.
 6. Trịnh Văn Biều (2003). Các phương pháp dạy học hiệu quả. ĐHSP TP.HCM.
 7. Trịnh Văn Biều (2005). Những phương pháp dạy học tích cực trong Hóa học, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III. ĐHSP TP.HCM.
 8. Trịnh Văn Biều (2005). Giáo dục môi trường thông qua dạy học hoá học ở trường THPT, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III. ĐHSP TP.HCM.
 9. Trịnh Văn Biều (2009). Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. ĐHSP TP.HCM.

10.   Trịnh Văn Biều (2005). Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học, Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT. ĐHSP TP.HCM.

11.  Trịnh Văn Biều (2010). Các phương pháp dạy học tích cực. Tài liệu dạy lớp cao học và Bồi dưỡng giáo viên THPT.

12. Trịnh Văn Biều (2008).Tư liệu dạy học về bảng tuần hoàn và các nguyên tố hoá học, Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên và học viên cao học. ĐHSP TP.HCM.

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Nghiên cứu nội dung phương pháp đào tạo sinh viên sư phạm và bồi dưỡng giáo viên hoá học sử dụng tin học và công nghệ thông tin trong dạy học hoá học ở trường trung học.

Lê Trọng Tín

 

B2002

2

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ lên lớp của giáo sinh thực tập Khoa Hoá ĐHSP TP.HCM

Trịnh Văn Biều

Hồ Xuân Đậu, Võ Thị Thu Hằng, Trang Thị Lân, Nguyễn Quỳnh Mai, Mai Văn Ngọc, Vũ Thị Thơ, Phạm Ngọc Thủy, Trần Đình Hương, Nguyễn Huỳnh Thanh Vinh.

B2002

3

Nghiên cứu việc tổ chức một số hoạt động rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Hoá Đại học Sư phạm TP.HCM

Trịnh Văn Biều

Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Phạm Ngọc Thủy, Phan Thị  Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lâm Vĩnh Thuận, Vũ Thị Kim Trinh, Nguyễn Thị Bạch Yến.

B2005

4

Dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực và dạy học hợp tác

Trịnh Văn Biều

Lê Trung Thu Hằng, Đào Thị Hòang Hoa, Thái Hoài Minh, Trịnh Lê Hồng Phương, Phạm Ngọc Thủy.

B2009

5

Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học học phần Thực hành Lí luận dạy học Hoá học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới

Trịnh Văn Biều

Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân.

 

CS 99/ 02

6

Các biện pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh trung bình, yếu môn Hoá học trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều

 

CS2013.19.15

7

Dạy học dự án trong học phần “Giảng dạy hóa học ở trường phổ thông” ở khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Phan Đồng Châu Thủy

 

Cơ sở/2012

8

Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên hóa học tại các trường đại học sư phạm (thông qua môn học phương pháp dạy học hóa học phổ thông)

Phan Đồng Châu Thủy

 

Luận án

Tiến sĩ/2014

9

Xây dựng hệ thống dự án dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp

Phan Đồng Châu Thủy

Nguyễn Cương, Đặng Thị Oanh, Trịnh Văn Biều, Thái Hoài Minh, Phạm Hồng Bắc, Trịnh Lê Hồng Phương

B2016

(đang thực hiện)

10

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập học sinh trung học phổ thông

Nguyễn Kim Dung

Đào Thị Hoàng Hoa

Đề tài cấp Bộ trọng điểm/2011

11

Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Hóa học phổ thông có tích hợp các phần mềm dạy học tích cực, hiện đại

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh

Nguyễn Thị Kim Hạnh, Võ Thị Hồng Tịnh, Trần Thị Thu Thủy, Mai Văn Ngọc, Dương Bá Vũ, Chung Thành Nam, Phạm Quốc Bửu

Thành phố/2014

 

12

Khảo sát thái độ của học sinh Trung học Phổ thông ở một số trường tại TPHCM đối với môn Hóa học

Đào Thị Hoàng Hoa

Đỗ Hồng Thu Minh, Trần Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Anh Khuê

Đề tài cấp cơ sở

13

Sử dụng phần mềm Flash Mx để thiết kế bài giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Hoá học 10-chương trình chuyên ban-ban KHTN

Thái Hoài Minh

 

Cơ sở/2005

 

14

Thiết kế website hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá môn Hóa học ở trường THPT

Thái Hoài Minh

 

Luận văn/2008

 

15

Thiết kế giáo trình điện tử ”Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học ở trường phổ thông” dùng trong đào tạo theo tín chỉ của trường ĐHSP. TP.HCM

Thái Hoài Minh

Trịnh Lê Hồng Phương, Phan Đồng Châu Thủy

Cơ sở/2012

 

16

Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Hóa học phổ thông có tích hợp các phần mềm dạy học tích cực, hiện đại

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh

Nguyễn Thị Kim Hạnh, Võ Thị Hồng Tịnh, Trần Thị Thu Thủy, Mai Văn Ngọc, Dương Bá Vũ, Chung Thành Nam, Phạm Quốc Bửu

Thành phố/2014

 

17

Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học học phần “Tin học ứng dụng trong hóa học” thông qua hệ thống quản lý học tập Moodle

Thái Hoài Minh

Phan Đồng Châu Thủy

Cơ sở/2015

18

Sử dụng phần mềm dạy học tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở trường phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Phan Thị Thùy Trang, Lê Trung Thu Hằng.

Cơ sở/2009

19

Xây dựng tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học bằng tiếng anh phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên

Trịnh Lê Hồng Phương

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Tấn, Vũ Thị Hải Yến

Cơ sở/2014

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Dạy học hợp tác- một xu hướng mới của giáo dục thế kỷ XXI

Trịnh Văn Biều

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM

25(59)

2011

2

Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn

Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM

28(62)

2011

3

Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học môn hóa học của giáo viên trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều

Tạp chí Giáo chức Việt Nam (60)

2012

4

Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến

Trịnh Văn Biều

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

40(74)

2012

5

Một số vấn đề cần quan tâm đối với học sinh trung bình, yếu môn Hóa học

Trịnh Văn Biều,

Hoàng Thị Tuyết

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

59(93)

2014

6

Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều,

Khămmany Sengsy

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

62(96)

2014

7

Các biện pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh  trung bình, yếu môn hóa học

Trịnh Văn Biều,

Nguyễn Anh Duy, Cao Thị Minh Huyền

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

65(99)

2014

8

Rèn luyện kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Chương trình dạy học Intel”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2(01), trang 100-107

2012

9

Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 39(73), 126-135

 

2012

10

Thực trạng dạy học học phần “Tập giảng” cho sinh viên khoa Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 42(76), trang 103-111

2013

11

Đánh giá hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Tập giảng”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1 tập VII năm 2013, trang 5-11

 

2013

12

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), trang 164-171

 

2013

13

Performance assessment: Perspectives from Vietnamese teacher candidates and instructors - A case study

Hoa Dao, Nhung Pham

Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Đổi mới giáo dục ICER 2014, Huế

 

2014

14

Dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 54(88), trang 19-29

2014

15

Chuẩn bị cho giáo viên trước đổi mới giáo dục hóa học trung học hiện nay tại Việt Nam

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 57(91), trang 124-133

2014

16

Thái độ của học sinh đối với môn Hóa học từ góc nhìn của giáo viên Hóa học

Đào Thị Hoàng Hoa, Đỗ Hồng Thu Minh, Trần Lê Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2015

17

Phát triển công cụ đo lường thái độ của học sinh đối với môn Hóa học ở trường phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Dương Bá Vũ, Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đỗ Anh Khuê

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 1(79), trang 54-66

2016

18

Rèn luyện kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Chương trình dạy học Intel”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2(01), trang 100-107

2012

19

Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 39(73), 126-135

 

2012

20

Thực trạng dạy học học phần “Tập giảng” cho sinh viên khoa Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 42(76), trang 103-111

2013

21

Đánh giá hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Tập giảng”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1 tập VII năm 2013, trang 5-11

 

2013

22

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), trang 164-171

 

2013

23

Performance assessment: Perspectives from Vietnamese teacher candidates and instructors - A case study

Hoa Dao, Nhung Pham

Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Đổi mới giáo dục ICER 2014, Huế

 

2014

24

Dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 54(88), trang 19-29

2014

25

Chuẩn bị cho giáo viên trước đổi mới giáo dục hóa học trung học hiện nay tại Việt Nam

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 57(91), trang 124-133

2014

26

Thái độ của học sinh đối với môn Hóa học từ góc nhìn của giáo viên Hóa học

Đào Thị Hoàng Hoa, Đỗ Hồng Thu Minh, Trần Lê Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2015

27

Phát triển công cụ đo lường thái độ của học sinh đối với môn Hóa học ở trường phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Dương Bá Vũ, Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đỗ Anh Khuê

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 1(79), trang 54-66

2016

28

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc đánh giá quá trình trong dạy học theo dự án

Phan Đồng Châu Thủy, Thái Hoài Minh

Tạp chí Khoa học Giáo dục số 02(22)/2012, Trường Đại học Sư Phạm-Đại học Huế.

2012

29

“Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học theo dự án”

Thái Hoài Minh, Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí khoa học giáo dục (số 82/ 2012), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, tr. 21-23.

2012

30

Quy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng phần mềm Yenka để thiết kế thi nghiệm hóa học ảo

Thái Hoài Minh

Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (Chuyên san Khoa học giáo dục) (số 57(4)/ 2012), tr. 93-101.

2012

31

Xây dựng quy trình rèn luyện kĩ năng khai thác tư liệu dạy học trên internet cho sinh viên sư phạm hóa học

Thái Hoài Minh

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM (số 37(71)/2012), tr.150-155.

2012

32

Vận dụng Webquest trong dạy học nội dung axit sunfuric (chương trình hóa học 10 nâng cao)

Thái Hoài Minh, Nguyễn Thị Kim Thoa

Tạp chí Trường Đại học Sư phạm TPHCM số 48(82), tr.34-42.

2013

33

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), trang 164-171

2013

34

Phát triển năng lực ứng dụng ICT trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học thông qua học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

Thái Hoài Minh, Kiều Phương Hảo

Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam” tại trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn TP.HCM.

2014

35

Xây dựng sách điện tử hỗ trợ sinh viên sư phạm  rèn luyện kĩ năng ứng dụng CNTT thiết kế trò chơi sử dụng trong dạy học hóa học

Thái Hoài Minh, Lê Thị Thu Sang

Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học” tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng.

2014

36

Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong học phần “Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông

Kiều Phương Hảo, Thái Hoài Minh

Tạp chí khoa học trường ĐHSP TP HCM, số 28, 2011. Tạp chí Hóa học ứng dụng (số 4/2015)

2015

37

Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học

Thái Hoài Minh, Trịnh Văn Biều

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM số 4(82)

2016

38

Xây dựng sách điện tử hỗ trợ sinh viên sư phạm rèn luyện năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Thái Hoài Minh, Đặng Thị Oanh

Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (Chuyên san Khoa học giáo dục) (số 61(6A)/ 2016)

2016

39

Vận dụng mô hình Blended learning trong học phần “Ứng dụng ICT trong dạy học hóa học

Thái Hoài Minh, Đặng Thị Oanh

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

40

Xây dựng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học Hóa học

Phạm Thị Bình, Thái Hoài Minh

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” - Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

41

Vận dụng lí thuyết dạy học tương tác trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 25

2011

42

Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn

 

Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 28

2011

43

Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ  việc dạy và học một số nội dung hóa học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 37

2012

44

Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học Đại học Quy Nhơn, số 1, Tập VII

 

2013

45

Xác định hệ thống các năng lực học tập cơ bản trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM. Số 59

2014

46

Xây dựng thang đánh giá năng lực tư duy phê phán hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương, Đoàn Ngọc Anh

Thông tin khoa học – giáo dục trường Đại học Bạc Liêu. Số 18

2015

47

Xây dựng thang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương, Đoàn Cảnh Giang

Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM. Số 68

2015

48

Thực trạng dạy học hóa học ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực phía Nam

Đoàn Cảnh Giang, Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số chuyên đề 31

2015

49

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông thông qua tổ chức dạy học dự án

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học giáo dục kĩ thuật trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM. Số 33

2015

50

Dùng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương, Lưu Thị Hồng Duyên

Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Số 8

2015

51

Developing critical thinking competence through using the exercise in teaching chemistry in high school

Trịnh Lê Hồng Phương

Journal of Technical Education Science. No 35A

2016

52

Phát triển năng lực tư duy phê phán thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học “Thử - Sai” trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang

2016

53

Model for the building of the assessment scale to evaluate high school students’ critical thinking competence in chemistry

Trịnh Lê Hồng Phương

Ho Chi Minh city University of Education Journal of science (education science). Vol 14, No 4 (2017)

2017

54

Organising multiple-dimensionalising comprehension activities to develop chemistry critical thinking abilities for high school students

Trịnh Lê Hồng Phương

Ho Chi Minh city University of Education Journal of science (education science). Vol 15, No 1

2018

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN  NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Từ Kỳ

Tiến sĩ

PGS

Nhà giáo Ưu tú

Trưởng Khoa

(1979- 1988)

Phó Hiệu trưởng

(từ 1988)

Giảng dạy Hoá đại cương; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lí: Khoa, Trường

2

Lê Trọng Tín

Tiến sĩ

 

Trưởng Khoa

(1997- 2001)

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lí: Khoa

3

Trần Thị Vân

Thạc sĩ

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

 

4

Trang Thị Lân

Tiến sĩ

 

Phó Trưởng Khoa

(2001-2010)

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lí: Khoa

5

Vũ Thị Thơ

Thạc sĩ

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

6

Cao Duy Chí Trung

Tiến sĩ

 

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

7

Lê Thị Lí

Tiến sĩ

 

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

8

Phạm Ngọc Thủy

Thạc sĩ

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hoá, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

9

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Cử nhân

 

Văn phòng khoa.

10

Lâm Thị Oanh Oanh

Cao đẳng

 

Văn phòng khoa.

11

Trịnh Văn Biều

PGS.TS

Trưởng Khoa

(2001 -2010)

Giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành LL&PPDH Hóa học, hướng dẫn luận văn, luận án, tham gia NCKH thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục…

12

Phan Đồng Châu Thủy

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành LL&PPDH Hóa học, hướng dẫn luận văn, tham gia NCKH thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục…

 

 

 

 

 

 
 Đăng Nhập