Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Bộ môn Hữu cơ
Bộ môn Hóa hữu cơ PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 7 2012 02:39

BỘ MÔN HOÁ HỌC HỮU CƠ

(ORGANIC CHEMISTRY DIVISION)

Cập nhật ngày: 15/9/2016 (Update:15/9/2016)

Gồm:

Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác

Đinh hướng nghiên cứu chính

Các công trình khoa học đã công bố

Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1

Lê Tín Thanh

Giảng viên

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Phó Trưởng khoa

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Phạm Đức Dũng

Giảng viên

Trưởng PTN

ThS, NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Bùi Xuân Hào

Giảng viên

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Mai Anh Hùng

Giảng viên

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Dương Thúc Huy

Giảng viên

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Lê Thị Thu Hương

Giảng viên

ThS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Nguyễn Thụy Vũ

Chuyên viên

ThS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

Gồm hai hướng nghiên cứu chính:

1. Tổng hợp hữu cơ

- Nghiên cứu trong lĩnh vực các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học.

- Tổng hợp và chuyển hóa hydrazide.

- Nghiên cứu điều chế xúc tác từ đất sét và áp dụng tổng hợp các dị hoàn dựa trên phản ứng đa thành phần.

- Xúc tác hữu cơ, xúc tác rắn ứng dụng trong các phản ứng đa thành phần trong điều kiện Hóa Học Xanh.

- Bán tổng hợp điều chế các hợp chất tự nhiên và các dẫn xuất của các hợp chất tự nhiên.

2. Hóa học các hợp chất thiên nhiên

- Nghiên cứu cô lập và ứng dụng các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học (các flavonoid, các steroid, saponin, terpenoid) trong các cây thuốc Việt Nam.

III. CÁC ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Phân lập thành phần hoá học và thử hoạt tính sinh học của cây chùm ruột Phyllanthus acidus (l.) skeels (euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng và độc tính tế bào của chúng

Bùi Xuân Hào

Dương Thúc Huy

Bộ

2016

2

Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ the - Centipeda minima (L.)

Bùi Xuân Hào

 

Cơ sở

2015

3

Khảo sát phản ứng Mannich với xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại

Lê Tín Thanh

 

Cơ sở

2015

4

Cô lập một số hợp chất phenolic từ loài địa y Parmotrema tsavoense thu hái ở Bình Thuận

Dương Thúc Huy

 

Cơ sở

2015

5

học của một số hợp chất 1-arylidenamino-4-(4-chlorobenzylidene)-2-methyl-1H-imidazol-5-(4H)-one

Nguyễn Tiến Công

 

Cơ sở

2015

6

Tìm kiếm hoạt chất trong vài loài địa y Parmotrema, Roccella, Dendriscosticta, Lobaria có khả năng ức chế vài dòng tế bào ung thư

Nguyễn Kim Phi Phụng

Dương Thúc Huy

Nafosted

2014

7

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Parmotrema sp.thu hái ở Bình Thuận

Dương Thúc Huy

 

Cơ sở

2014

8

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào cao etyl acetat lõi gỗ thân cây tô mộc

Bùi Xuân Hào

 

Cơ sở

2014

9

Điều chế montmorillonite từ đất sét Lâm Đồng và áp dụng tổng hợp dẫn xuất 4H-piran

Phạm Đức Dũng

 

Cơ sở

2014

10

Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen, phyllanthus reticulatus poir, Thuộc họ thầu dầu euphorbiaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

Cơ sở

2014

11

Khảo sát thành phần hóa học của loài địa y Parmotrema planatilobatum

Dương Thúc Huy

 

Cơ sở

2013

12

Khảo sát hoạt tính kháng phân bào của các hợp chất cô lập từ hai loài địa y thuộc chi Parmotrema

Dương Thúc Huy

 

HĐ –KHCN – VƯ

2013

13

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây núc nác (Oroxylum indicum L.) ở Tuyên Quang.

Lê Thị Thu Hương

 

Cơ sở

2012

14

Sưu tầm nghiên cứu biên sọan câu hỏi-bài tập TNKQ chương trình HHC THPT

Hồ Xuân Đậu

 

 

Cơ sở

2009

15

Ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy bộ môn hóa học hữu cơ bậc đại học

Lê Văn Đăng

Hồ Xuân Đậu

Bộ

2009

16

Nghiên cứu một số thành phần hóa học của lá cây chè vằng Jasminum subtriplinerve Blume ở Nghệ An

Lê Thị Thu Hương

 

Cơ sở

2009

17

Tổng hợp một số hợp chất dị vòng chứa nitơ

Nguyễn Tiến Công

 

Cơ sở

2009

18

Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi Hedyotis (Họ cà phê) và chi Polyscias, họ Nhân sâm

Nguyễn Kim Phi Phụng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ĐHQG

2005

19

Tìm hiểu thành phần hóa học của cây Đinh lăng  răng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

Cơ sở

2005

20

Nghiên cứu chuyển hóa limonen trong tinh dầu ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Công

 

Cơ sở

2003

21

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh hóa các dẫn xuất hydrazit của 2-mercaptobenzothiazole

Hồ Xuân Đậu

 

Cơ sở

2002

22

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc các dẫn xuất của bezothyazole

Trần Thị Tửu

Hồ Xuân Đậu

Lê Thị Bích

Bộ

1994

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí /

hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

 

Tác dụng điều hòa sinh trưởng thực vật của axit ơgenoxyaxetic

Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Hữu Đĩnh

Thông báo Khoa học Trường Đại học sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 22-26

1995

 

Tổng hợp và tính chất của axit tricloơgenoxyaxetic và một số hyđrazit thế của nó

Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Tiến Công

Tạp chí Hóa học, T. 34, số 2, 25-29

1996

 

Tổng hợp, nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm dị vòng của benzothyazol

Hồ Xuân Đậu,

Nguyễn Hữu Đĩnh,

Trần Thị Tửu

Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hội hoá học Việt Nam. Tháng 9/1998.

1998

 

Dùng phản ứng Pittig trong hoá học hữu cơ

Nguyễn Hữu Đĩnh,

Hồ Xuân Đậu,

Trần Thị Tửu

Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hội hoá học Việt Nam

1999

 

Xác định cấu trúc của 2-mercaptobenzothyazole và 2-metylthio benzothyazole bằng phương pháp sắc ký khí- khối phổ

Nguyễn Hữu Đĩnh,

Hồ Xuân Đậu,

Trần Thị Tửu

Tạp chí Hoá học và Công nghệ số 4, 24-29

1999

 

Những đặc tính sinh hoá của các hợp chất dẫn xuất benzothyazol

Nguyễn Hữu Đĩnh,

Hồ Xuân Đậu,

Hoàng Thị Huệ

Tạp chí Dược học, 10/2000

2000

 

Tổng hợp, nghiên cứu, xác định cấu trúc và  ứng dụng các sản phẩm dị vòng của dẫn xuất (benzothyazol-2-ylthyo)acetic

Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Thị Kim Phương, Hồ Xuân Đậu, Trần Thị Tửu,

Trần Khắc Sửu,

Nguyễn Xuân Trường

Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hội hoá học Việt Nam.

2001

 

Tổng hợp, nghiên cứu, xác định cấu trúc dẫn xuất của 2-mercaptobenzothyazole

Hồ Xuân Đậu,

Trần Thị Tửu,

Chu Thi Hoàng Mai, Hoàng Thị Huệ,

Nguyễn Thị Kim Phương

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.2(36), 86-92

2004

 

Sự ảnh hưởng của dung dịch Fe2+ trong môi trường xit đến sự tạo phức

Lê Văn Đăng

Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, 84-85

2004

 

Contribution to the study on chemical constituents of Azadirachta Indica A. Juss, Meliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Tửu,

Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học, tập 42 số 2, 227-230

2004

 

Contribution to the study on chemical constituents of Polyscias fruticosa (L.) Harms, Araliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Tấn Thiện, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học 43  số 5, 624-627

2005

 

Thiết kế giáo án điện tử chương trình hoá Hữu cơ lớp 11 THPT bằng phần mềm PowerPoint

Lê Văn Đăng,

Vũ Thị Phương Linh

Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, 65-72

2005

 

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây rau mùi (Coriandrum sativum L.) ở Hà Nội

Lê Thị Anh Đào,

Lê Thị Thu Hương

Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HN, số 4, 84-88

2005

 

Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất của một số mentoxiaxetohiđrazit N-thế chứa dị vòng thơm

Trần Quốc Sơn,

Nguyễn Tiến Công, Phạm Thị Hoa

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T.10 số 2, 40-45

2005

 

Phân tích phổ 1H-NMR và 13C-NMR của menthoxi axetohiđrazit N-thế chứa dị vòng thơm

Trần Quốc Sơn,

Phạm Thị Hoa,

Nguyễn Tiến Công

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T.10 số 3, 58-65

2005

 

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất phổ của một số thimyloxi axetohiđrazit N-thế chứa dị vòng thơm

Trần Quốc Sơn,

Nguyễn Tiến Công, Phạm Thị Bình

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ III, 123-127

2005

 

Phân tích phổ NMR của một số N-aryliđenmen thoxiaxetohiđrazit

Trần Quốc Sơn, Nguyễn Tiến Công, Phạm Thị Hoa

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ III, 134-139

2005

 

Tổng hợp và nghiên cứu một số aroylhiđrazon của perilanđehit, carvon và menthon

Trần Quốc Sơn, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Thị Nhung

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ III, 140-144

2005

 

Tổng hợp và nghiên cứu một số aryloxiaxetylhiđrazon của perilanđehit

Trần Quốc Sơn, Nguyễn Tiến Công, Phạm Thị Hoa

Tạp chí Hóa học, T.43 số 6, 725-729

2005

 

Tổng hợp và nghiên cứu một số menthoxiaxetohiđrazit N-thế chứa vòng benzen

Trần Quốc Sơn, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Tiến Công, Hoàng Thị Liên

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Tập 1 số 49, 34-37

2006

 

Nghiên cứu một số sản phẩm chuyển hóa limonen

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Nhung

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 8, 88-95

2006

 

Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ của một số N-aryliđen-4-iođothimyloxiaxetohiđrazit

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Hoài Thu

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T.11(3), 43-47

2006

 

Một số thành phần hóa học của cây địa liền (Kaempferia galangal L.) trồng ở Hưng Yên

Lê Thị Anh Đào, Châu Thùy Dương, Lê Thị Thu Hương

Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HN, số 4, 99-103

2006

 

 

Thành phần hóa học của củ gừng gió chùa Hương-Hà Tây (Zingiber purpureum Rosc)

Lê Thị Anh Đào, Vũ Lê Thu Hoài, Lê Thị Thu Hương

Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên hóa học trong giai đoạn mới, 24-29

2006

 

Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ một số aryloxiaxetylhiđrazon của carvon

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Lê Văn Hiến, Nguyễn Thị Hoài Thu

Tạp chí Hóa học, T.45(2), 156-161

2007

 

Tổng hợp một số dẫn xuất của dị vòng pirazole và 1,2,4-triazole từ meta-crezol và para-crezol

Nguyễn Tiến Công, Mai Anh Hùng

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, No. 10(44), 52-61

2007

 

Tổng hợp và nghiên cứu một số N-aryliđen[(5-menthoximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazol-3-ylsunfanyl] axetohiđrazit

Trần Quốc Sơn, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Tiến Công

Tạp chí Hóa học, T.45(3), 304-309

2007

 

Nghiên cứu cấu trúc của các aryloxiaxeto hyđrazit N-thế

Nguyễn Tiến Công, Ngô Đại Quang, Trần Quốc Sơn

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, No.5(65), 46-49

2007

 

Tổng hợp một số [5-(aryloximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-ylsunfanyl]axetohiđrazit N-thế chứa khung menthan và đehiđromenthan

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Cao Thị Kim Anh

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 46-51

2007

 

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của một số 4-(aryliđenamino)-3-(etylsunfanyl)-5-(thimyloximetyl)-1,2,4-triazole

Trần Quốc Sơn, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Công, Ngô Đại Quang

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 191-195

2007

 

Tổng hợp một số 5-(aryloximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-thiol và etyl 2-[5-(aryloximetyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-ylsunfanyl]axetat

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Cao Thị Kim Anh

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, No. 12(46), 131-137

2007

 

Chemical constituents from the roofs of Streptocaulon juventas Merr., (Asclepiadaceae)

Nguyễn Đức Tuấn, Bùi Xuân Hào, Trần Lê Quan

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ IV

2007

 

Contribution to the study on chemical constituents of Polyscias serrata, Araliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học, 45(1), 102-105

2007

 

A novel flavone in Polyscias balfouriana Bail. family Araliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 556-560

2007

 

Chemical examination of Polyscias guilfoylei Bail. family Araliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 561-564

2007

 

Chemical examination of Polyscias serrata Bail. family Araliaceae

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 565-568

2007

 

Một số thành phần hóa học trong dịch chiết n-hexan của cây nghệ độc (Curcuma aromatica Salisb) ở Tuyên Quang

Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Ngọc  Diệp, Lê Thị Thu Hương

Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa học hữu cơ toàn  quốc lần thứ IV, 298-302

2007

 

Nghiên cứu một số thành phần hóa học của lá cây núc nác (Oroxylum indicum L.) ở Yên Sơn Tuyên Quang

Lê Thị Anh Đào, Lê Thị Thu Hương, Trần Thị Linh Hà

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hóa học hữu cơ toàn  quốc lần thứ IV, 293-297

2007

 

Tổng hợp 3-phenoxi-1,2-epoxipropan trong điều kiện không dung môi, vi song, xúc tác chuyển pha

Phạm Đức Dũng, Lê Ngọc Thạch

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, 83-87

2007

 

Study on chemical constituents of Polyscias filicifolia Balf. (Araliaceae)

Nguyễn Thúy Anh Thư, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, 46, số 4A, 230-236

2008

 

Two novel oleanolic glycosides from Polyscias balfouriana Bail (Araliaceae)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học, tập 46, số 3, 379-384

2008

 

Tổng hợp và cấu trúc của một số 4-(nitrobenzyliđen amino)-3-(sulfanyl/etylsulfanyl)-5-(p-tolyoximetyl)-1,2,4-triazole

Nguyễn Tiến Công, Phan Văn Nhân

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, No. 14(48), 55-59

2008

 

Khảo sát điều kiện tổng hợp 3-acetylcoumarin bằng lò vi sóng gia dụng

Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Hải Yến

Kỷ yếu Hội hóa Tp. Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập. Tp. Hồ Chí Minh

2008

 

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số azometin chứa dị vòng 1,2,4-triazole từ thimol

Trần Quốc Sơn, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Công

Tạp chí Hóa học, T.46(6), 773-738

2008

 

Ứng dụng công nghệ nghệ thông tin để xử lí một cảnh quay thí nghiệm hoá học bằng phần mềm Pinnacle Studio 9.4

Lê Văn Đăng, Phạm Hoàng Hiển

Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, 23-30

2008

 

Một số thành phần hóa học của lá khôi tía (Ardicia sylvestris Pitard) ở Tuyên Quang

Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thành Đô, Lê Thị Thu Hương

Tạp chí Hóa học, Tập 47/2A, 285-289

2009

 

Tổng hợp, nghiên cứu một số  dẫn xuất của benzothyazol

Hồ Xuân Đậu, Trần Thị Kim Ngân

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.16(50),  82-86

2009

 

Chemical constituents of Jasminum subtriplinerve Blume growing in Nghe An provinve

Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Anh Đào

Journal of  Science, Hnue., vol 54, No. 6

2009

 

Tổng hợp 7-hyđroxy-4-metylcoumarin và dẫn xuất

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Trang Thúy Diệu, Võ Thị Hoàng Linh, Đỗ Hữu Đức

Tạp chí Hóa học, T.47(2A), 84-88

2009

 

Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit N-thế của 4-iođothymyl oxiaxetohiđrazit với xeton thơm

Nguyễn Tiến Công, Trần Thị Ngọc Phượng, Kiều Thị Thủy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.18(52), 137-142

2009

 

Tổng hợp và phân tích cấu trúc của một số N-aryliđen[4-amino-5-(tolyloximetyl)-1,2,4-triazole-3-ylsunfanyl]axetohiđrazit

Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Đinh Thị Xuân Mai

Tạp chí Hóa học, T.47 (4A), 33-38

2009

 

Tín hiệu bất thường trên phổ 1H-NMR của một số este đietyl 4-aryl-2,6-đimetyl-1,4-đihyđropyriđin-3,5-đicacboxylat

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Trung Giang

Tạp chí Hóa học, T.47 (4A), 587-591

2009

 

Tổng hợp và cấu trúc của một số hợp chất 1-(aryloxiaxetyl)-3,5-đimetylpyrazole

Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Hồng Nhung

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Nửa thế kỷ Trường Đại học Vinh anh hùng, 11-15

2009

 

Oleanane saponins from Polyscias guilfoylei Bail. (Araliaceae)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thúy Anh Thư, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ,Trường Đại học Quốc gia thành phố HCM, 12, 21-28

2009

 

Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng

Bùi Xuân Hào, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Minh Đức, Trần Lê Quan

Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ, 12(10), 72-77

2009

 

Thành phần hóa học cao etyl acetat của lõi gỗ cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

Bùi Xuân Hào,

Nguyễn Minh Đức, Trần Lê Quan

Tạp chí Hóa học, T.47 (4A), 343-346

2009

 

Tổng hợp, nghiên cứu một số  dẫn xuất của 2-mercaptobenzothyazole

Hồ Xuân Đậu,

Tiêu Tuấn Kiệt

Tạp chí Khoa Học trường ĐHSP TP HCM số 21, 55

2010

 

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1HNMR) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-on.

Lê Văn Đăng,

Nguyễn Thị Thương

Tạp chí Khoa Học trường ĐHSP TP HCM số 21, 55

2010

 

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1HNMR) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-on.

Lê Văn Đăng,

Nguyễn Thị Thương

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học Khoa Hóa học, 30-34

2010

 

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1HNMR) của 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(3-etoxiphenyl)prop-2-en-1-on và 1-(4-hiđroxiphenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on.

Lê Văn Đăng,

Nguyễn Thị Hoàng Dung

Tạp chí Khoa Học trường ĐHSP TP HCM số 24 (55), 54-61

 

2010

 

Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1HNMR) của 3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)-1-(3-etoxiphenyl)prop-2-en-1-on và 1-(4-hiđroxiphenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on

Lê Văn Đăng,

Nguyễn Thị Hoàng Dung

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học Khoa Hóa học, 35-40

2010

 

Tổng hợp một số dẫn xuất chứa dị vòng 1,3,4-oxađiazole và 1,2,4-triazole từ thymol

Nguyễn Tiến Công, Phạm Ngọc Tuấn,

Kiều Thị Thủy

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 44(2A), 222-226

2010

 

Synthesis and properties of novel 6-aryl-3-(aryloxymethyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiadiazines

Nguyen Tien Cong, Le Thanh Son, Nguyen Đinh Trieu, Lawrence M. Pratt, Pham Van Tan, Tieu Tuan Kiet, Ross M. Barajas

Tạp chí hóa học, T.48 (4B), 213-218

2010

 

Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-hyđroxy-4-metylcoumarin chứa dị vòng năm cạnh

Nguyễn Tiến Công,

Đỗ Hữu Đức

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.24(58), 31-35

2010

 

Three oleanane saponins from roots of Polyscias balfoutiana Bail. (Araliaceae)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bạch Thanh Lụa, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học, T.48 (4B), 255-260

2010

 

Application of Ms-ms for the determination of cerebrosides in Polyscias serrata Balf. (Araliaceae)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thúy Anh Thư, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng

Tạp chí Hoá học, T.48 (4B), 344-349

2010

 

Thành phần hóa học cao etyl acetat của lõi gỗ cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

Bùi Xuân Hào, Nguyễn Minh Đức, Trần Lê Quan

Tạp chí Hóa học, 48(4B), 441-445

2010

 

Contribution to the study on chemical constituents of the lichen Parmotrema Praesorediosum (Nyl.) Hale (Parmeliaceae).

Huynh Bui Linh Chi, Duong Thuc Huy, Takao Tanahashi, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp Chí Hóa Học, 48, 332-337.

2010

 

New class of b-aminoalcohol ligands derived from isosorbide and isomanide : application in hydrogen transfer reduction of prochiral ketones

Tin Thanh Le, Stéphane Guillarme, Christine Saluzzo

Tetrahedron, vol 66, pp 8893-8898.

2010

 

Synthesis of N-Aryl and N-Alkyl Anthranilic Acids via SNAr Reaction of Unprotected 2-Fluoro- and 2-Methoxybenzoic Acids by Lithioamides

Mickaël Belaud-Rotureau, Tin Thanh Le, Thi Huong Thu Phan, Thi Huu Nguyen, Regadia Aissaoui, Frédéric Gohier, Aïcha Derdour, Arnaud Nourry, Anne-Sophie Castanet, Kim Phi Phung Nguyen, Jacques Mortier

Organic Letters, vol. 12, No. 10, pp 2406-2409.

2010

 

Evidence for a Trianion Intermediate in the Metalation of 4-Hydroxy-6,7-dimethoxy-8-methyl-2-naphthoic Acid. Methodology and Application to Racemic 5,5’-Didesisopropyl-5,5’-dialkylapogossypol Derivatives

Tin Thanh Le, Nguyet Trang Thanh Chau, Tai Tan Nguyen, Josselin Brien, Trieu Tien Thai, Arnaud Nourry, Anne-Sophie Castanet, Kim Phi Phung Nguyen, Jacques Mortier

Journal of Organic Chemistry, vol. 76, No. 2, pp 601-608.

2011

 

Two new compounds from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae,

Huynh Bui Linh Chi, Duong Thuc Huy, Tuong Lam Truong, Ha Xuan Phong, Takao Tanahashi, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, 49(5B), 430-435

2011

 

Điều chế một số montmorillonite hoạt hóa acid từ đất sét Củ Chi và áp dụng xúc tác vào chuyển hóa trọn gói benzaldehid thành benzonitril

Phạm Đức Dũng, Vũ Thành Đạt, Lê Ngọc Thạch

Tạp chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, 14(T6), 43-53

2011

 

Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit N-thế của (4,6-đimetylpyrimiđin-2-ylsunfanyl) axetohiđrazit với các xeton thơm hoặc dị vòng thơm

Nguyễn Tiến Công,

Đỗ Văn Huê,

Võ Thị Hồng Thơm, Đặng Hà Xuyên

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.27(61), 94-99

2011

 

Tổng hợp và chuyển hóa 4-amino-5-[(4,6-đimetylpyrimiđin-2-ylthio)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol

Nguyễn Tiến Công, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Đình Triệu, Lê Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Thùy Linh

Tạp chí Hóa học, T.49 (2ABC), 66-71

2011

 

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc các hợp chất (1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiadiazin-6-yl)coumarin

Lê Thanh Sơn,

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Đình Triệu,

Đỗ Hữu Đức

Tạp chí Hóa học, T.49 (2ABC), 570-575

2011

 

Tổng hợp và cấu trúc một số N-aryliden-2-hydroxy-5-iodobenzohiđrazit

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Tiến Công, Châu Thị  Thanh Thảo, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thụy Minh Nguyên

Tạp chí Hóa học, T.49 (3), trang 361-364

2011

 

Phổ khối lượng của một số hợp chất (1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazin-6-yl)cumarin

Lê Thanh Sơn,

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Đình Triệu,

Đỗ Hữu Đức

Tạp chí Hóa học, T.49 (6), trang 780-784

2011

 

Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Merr.)

Bùi Xuân Hào,

Nguyễn Minh Đức,

Trần Lê Quan

Tạp chí Hóa học, T.49 (2ABC), 267-271

2011

 

Thành phần hóa học của rễ cây hà thủ ô trắng

Bùi Xuân Hào,

Nguyễn Minh Đức,

Trần Lê Quan

Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ, 14(T2), 28-35

2011

 

Some phenolic compounds of the lichen Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae)

Duong Thuc Huy, Huynh Bui Linh Chi,

Ha Xuan Phong,

Ton That Quang,

Nguyen Kim Phi Phung

Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ, 14(6), 5-10

2011

 

Some compounds from the lichen Usnea aciculifera Vain (Parmeliaceae)

Tuong Lam Truong, Duong Thuc Huy, Huynh Bui Linh Chi, Ly Hoang Diem, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ. 50(3A), 26-30.

2012

 

Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng pyrazole từ 4-nitroaxetophenon

Nguyễn Tiến Công, Dương Minh Tú

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.40(74), 70-76

2012

 

Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenoxi)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol

Nguyễn Tiến Công, Đỗ Thị Thảo Ba, Vũ Thị Hải Yến

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 33(67), 49-53

2012

 

Tổng hợp một số dẫn xuất của axit 2-metylquinolin-4-cacboxylic

Nguyễn Tiến Công, Lawrence M. Pratt, Đặng Thùy Trinh, Zoe Tang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 36(70), 32-38

2012

 

Synthesis of some derivatives of salicylic acid containing 1,3,4-oxadiazoline heterocycle

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thụy Minh Nguyên, Nguyễn Thị Chi

Tạp chí Hóa học, T.50 (4A), 12-15

2012

 

Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng thiazole từ 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde

Nguyễn Tiến Công, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lốc, Trần Thị Dưỡng

Tạp chí Hóa học, T.50 (4A), 16-19

2012

 

Synthesis of some N-aryl/hetaryl 2-{4-amino-5-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-ylthio)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio}acetamide

Nguyễn Tiến Công, Lê Thị Thu Hương, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thục Oanh, Phạm Ngọc Nam

Tạp chí Hóa học, T.50 (4A), 20-23

2012

 

Tổng hợp một số hợp chất 5-arylidene-2-imino-3-(6-methylbenzothiazol-2-yl)thiazolidin-4-one

Nguyễn Tiến Công, Trương Chí Hiền, Lê Hữu Toàn, Trần Minh Tuấn

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, số 9, trang 36-40

2012

 

Tổng hợp dẫn xuất 1,4-dihidropiridin với xúc tác montmorillonite K10 trong điều kiện chiếu xạ vi song không dung môi

Nguyễn Hồ Mạnh Nhân, Phạm Đức Dũng, Lưu Thị Xuân Thi, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học, T.50(5A), 10-13

2012

 

New diphenyl ether from lichen Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae),

Duong Thuc Huy, Huynh Bui Linh Chi, Ha Xuan Phong, Tuong Lam Truong, Ton That Quang, Joel Boustie, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp Chí Hóa Học, 50(4A), 199-202.

2012

 

A new diphenyl ether from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae

Huynh Bui Linh Chi, Duong Thuc Huy, Tuong Lam Truong, Ha Xuan Phong, Takao Tanahashi, Nguyen Kim Phi Phung

Proceeding of the 3rd International Conference on Analytical Sciences and Life Science, 309 – 312.

2013

 

Giải toán hóa hữu cơ bằng phương pháp trung bình

Lê Văn Đăng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.43(77), 125-136

2013

 

Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenoxi)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Hồng Thái

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.43(77), 9-13&157

2013

 

Tổng hợp một số hợp chất 5-aryliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4-on

Nguyễn Tiến Công, Vũ Minh Cường, Lê Trọng Đức, Nguyễn Trần Thanh Trúc

Tạp chí Hóa học, T.51 (2C), 905-908

2013

 

Tổng hợp một số dẫn xuất của [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

Nguyễn Tiến Công, Phạm Xuân Phú

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, T.47(81), 55-60

2013

 

Tổng hợp một số dẫn xuất của 3-aminocoumarin

Nguyễn Tiến Công,  Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hồ Bảo Tuyên, Trương Hoài Thuận, Đặng Thị Hồng Ngọc

Tạp chí Hóa học, T.51 (4AB), 183-186

2013

 

Các hợp chất flavonoit từ lá cây núc nác Oroxylum indicum

Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Vũ Mai Trang, Nguyễn Thị Minh Trang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh,  T.43, 92-97

2013

 

Tổng hợp dẫn xuất 4H-piran bằng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K10

Phạm Đức Dũng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học, T.51(2AB), 234-237

2013

 

K2CO3 tẩm trên montmorillonite K10 xúc tác phản ứng tổng hợp dẫn xuất 2-amino-4H-cromen trong điều kiện không dung môi

Phạm Đức Dũng, Mai Thị Mỹ Ngọc, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, 51(5B), 43-47

2013

 

Tổng hợp dẫn xuất 3,4-hididropirimidin-2-on dùng xúc tác dị thể FeCl3-KSF trong điều kiện không dung môi

Phạm Đức Dũng, Tạ Thị Thanh Nguyên, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học, T.51(2C), 604-606

2013

 

Synthesis and Antibacterial Activity of Analogs of 5-Arylidene-3-(4-methylcoumarin-7-yloxyacetylamino)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one

Nguyen Tien Cong, Huynh Thi Nhan, Luong Van Hung, Tran Dinh Thang, Ping Chung Kuo

Molecules, Vol.19, pp. 13577-13586

2014

 

Synthesis of 3-acetyl-6-iodocoumarin and it’s derivatives

Nguyen Tien Cong, Tran Thi Duong, Nguyen Anh Tien

Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация, No.3, pp.38-41

2014

 

Tổng hợp và chuyển hóa 2-(acetamido)-3-(4-chlorophenyl)acrylohydriazide

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Viết Doanh, Tạ Thị Thanh Hoa, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Trần Lan Phương, Vương Lê Ái Thảo

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 58(92), 20-26

2014

 

Synthesis of 5,7-dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-thiol and derivatives via the double rearrangement of (4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfanyl)acetohydrazide

Nguyen Tien Cong, Mai Anh Hung, Pham Ngoc Nam, Nguyen Thi Kim Loan

Tạp chí Hóa học, T.52 (2), 148-151

2014

 

Synthesis and antibacterial activity of some new 5-arylidene-2-imino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thiazolidin-4-one compounds

Nguyen Tien Cong, Le Trong Duc, Nguyen Tran Thanh Truc, Nguyen Van Thin

Journal of Science and Technology Technical Universities, Vol.99, pp. 31-35

2014

 

Synthesis of some new 5-[(aryloxymethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)sulfanyl]acetamide compounds

Nguyen Tien Cong, Ho Xuan Dau, Bui Thi Luong

Journal of Science of Ha Noi University of Education, No. 9, pp.30-36

2014

 

Chemical constituents of Borreria articularis

Nguyen Thi Anh Tuyet, Dang Cong Khanh, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp chí Khoa học  và công nghệ, tập 52 (5B), 454-459

2014

 

Study on the chemical constituents of Phyllanthus acidus (Euphorbiaceae)

Nguyen Thai The, Duong Thuc Huy, Nguyen Thi Anh Tuyet, Bui Xuan Hao

Tạp chí Khoa học  và công nghệ, tập 52 (5A), 156-161

2014

 

Preparation of some ether derivatives of protocetraric acid from the lichen Parmotrema sp.

Tran Thi Quynh Hoa, Pham Nguyen Kim Tuyen, Duong Thuc Huy, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung

Proceeding of the Conference on Natural Products studies and devepments, 111-118

2014

 

A new depside from Usnea aciculifera growing in Vietnam (Parmeliaceae)

Tuong Lam Truong, Vo Thi Nga, Duong Thuc Huy,Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Kim Phi Phung

Natural Product Communications, 9 (8), 1179-1180.

2014

 

Collatolic acid derivatives from lichen Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae)

Duong Thuc Huy, Tran Thi Thanh Thuy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 64, 35-41.

2014

 

Chemical constituents of phyllanthus reticulatus poir

Nguyen Thi Anh Tuyet, Duong Thuc Huy, Nguyen Kim Phi Phung

Tạp chí Hóa học, Vol. 53(2e1), 109-113

2015

 

A new depside and two new diphenyl ether compounds from the lichen Ramalina  farinacea (L.) Ach

Ly Hoang Diem, Vo Thi Nga, Duong Thuc Huy, Nguyen The Duy, Nguyen Kim Phi Phung

Phytochemistry Letters, 11, 146-150

2015

 

New meta-depsidones and diphenyl ethers from the lichen Parmotrema tsavoense (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow, Parmeliaceae

Duong Thuc Huy, Warinthorn Chavasiri, Joel Boustie, Nguyen Kim Phi Phung

Tetrahedron, 71, 9684-9691

2015

 

Some phenolic compounds from the lichen Parmotrema-sancti-angelii

Duong Thuc Huy, Bui Thi Lan Anh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 5(70), 11-16

2015

 

Some hopanes and ergostanes from the lichen Parmotrema-sancti-angelii

Duong Thuc Huy, Tran Thi Thanh Thuy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 67, 13-20

2015

 

K2CO3 tẩm trên montmorillonite điều chế từ đất sét Lâm Đồng xúc tác phản ứng tổng hợp dẫn xuất 4H-piran

Phạm Đức Dũng, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học 53(6e1,2), 89-93

2015

 

Tổng hợp một số N-arilptalimid trong dung môi eutetic sâu

Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Trần Ngọc Anh, Phạm Đức Dũng, Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học 53(6e1,2), 94-98

2015

 

Điều chế dung môi eutectic sâu – ChCl.2ZnCl2 sử dụng trong tổng hợp palmitat cetil dưới sự chiếu xạ vi sóng

Lê Bảo Long, Phạm Đức Dũng, Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học 53(6e1,2), 99-103

2015

 

Tổng hợp chất lỏng ion triflat L-prolin và ứng dụng xúc tác phản ứng Biginelli

Hứa Mạnh Khan, Phạm Đức Dũng, Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch

Tạp Chí Hóa Học 53(6e1,2), 282-286

2015

 

Synthesis of some N-substituted hydrazidescontaining isoxazole heterocycle

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Đăng Đạt, Dương Minh Tú

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Số 5(70), trang 5-10

2015

 

Tổng hợp phối tử N’-(2-hydroxybenzylidene)-2-(p-tolyloxy)acetohydrazide và phức chất của nó với Ni(II) và Cu(II)

Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Tiến Công

Tạp chí Hóa học, T.53 (3E12), trang 34-38

2015

 

Giảng viên trường đại học sư phạm với việc đổi mới giáo dục ở phổ thông

Nguyễn Tiến Công

Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc: Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm, trang 770-774 (ISBN: 978-604-80-1310-3)

2015

 

Synthesis and structures of N-arylidene 2-(acetamido)-4-(chlorophenyl)acrylohydrazide compounds

Nguyen Tien Cong, Nguyen Dang Dat, Truong Ngoc Anh Luan, Truong Thi Quynh Như

Vietnam Journal Chemistry, Vol.53(6e1,2), pp. 315-319

2015

 

New γ-Lactone Carboxylic Acids from the Lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae

Huynh Bui Linh Chi, Duong Thuc Huy, Do Thi My Lien, Travis George Pinnock, Lawrence Michael Pratt, Shigeki Yamamoto, Hitoshi Watarai, Takao Tanahashi, Nguyen Kim Phi Phung

Rec. Nat. Prod. 10:3  332-340

2016

 

Chemical constituents of the lichen Parmotrema tsavoense

Bui Thi Lan Anh, Duong Thuc Huy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 78, 119-125.

2016

 

Synthesis and Antibacterial Activity of Some Derivatives of 2-Methylbenzimidazole Containing 1,3,4-Oxadiazole or 1,2,4-Triazole Heterocycle

Cong Nguyen Tien, Duc Tran Thi Cam, Ha Bui Manh, Dat Nguyen Dang

Journal of Chemistry, Vol. 2016, Article ID 1507049

2016

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ

quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Phạm Thị Phương

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Trưởng khoa

(1976-1977)

Chuyển công tác

Quản lý: Khoa

2

Nguyễn Văn Điệp

Tiến sĩ

Giảng viên chính

P. Trưởng khoa

(1977-1983)

Chuyển công tác

Quản lý: Khoa

3

Trần Lương

ThS

Giảng viên chính

 

4

Trần Thị Tửu

Tiến sĩ

PGS

P. Trưởng khoa

(1988-1993)

(1997-2001)

Giảng dạy Tổng hợp hữu cơ, Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

Quản lý: Khoa

5

Lê Xuân Phải

Thạc sĩ

 

Chuyển công tác

6

Phạm Thị Ngọc Anh

Cử nhân

Giảng viên chính

 

Giảng dạy Hoá hữu cơ, Các hợp chất thiên nhiên; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

7

Hồ Thị Tĩnh

Cử nhân

Giảng viên chính

 

Giảng dạy Hoá hữu cơ; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

8

Lê Thị Bích

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Trưởng PTN

Quản lý: Phòng thí nghiệm

9

Tống Thị Kim Chi

Cử nhân

Giảng viên

 

Chuyển công tác

10

Cao Ngọc Quỳnh

Tiến sĩ

Giảng viên

Trưởng PTN

Quản lý: Phòng thí nghiệm

Chuyển công tác

11

Phạm Thị Thảo

12/12

Nhân viên

 

12

Trần Thị Ánh

12/12

Nhân viên

Chuyển công tác

13

Phạm Minh Đăng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

14

Nguyễn Thị Lan

10/10

Nhân viên

 

15

Nguyễn Thị Xuân Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên chính

 

Chuyển công tác

16

Võ Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên chính

 

Giảng dạy Hoá hữu cơ, Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, Hoá học lập thể; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

17

Nguyễn Trung Kiên

Cử nhân

Chuyên viên

Chuyên viên

Từ  2012, chuyển công tác đến phòng Đào tạo

18

Từ Minh Thạnh

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Trưởng PTN

Giảng dạy Hoá hữu cơ 1, Tổng hợp hữu cơ; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

Quản lý: Phòng thí nghiệm

19

Hồ Xuân Đậu

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Trưởng bộ môn

(1985-1989)

(2005-2015)

Giảng dạy Hoá hữu cơ 2, Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, Phân tích hữu cơ, Danh pháp; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

Quản lý: Bộ môn

20

Lê Văn Đăng

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Trưởng bộ môn

(1981-1985)

Giảng dạy Hoá hữu cơ 3, Các hợp chất dị vòng, Các hợp chất thiên nhiên; hướng dẫn luận văn TN ĐH; tham gia NCKH…

Quản lý: Bộ môn

21

Châu Thị Nhã Trúc

Thạc sĩ

Chuyên viên

Từ  09-2015,chuyển công tác đến Đại học Y dược Tp. HCM

22

Nguyễn Tiến Công

Tiến sĩ

PGS

P. Trưởng khoa.

(2005-2010)

Giảng dạy Hoá hữu cơ 2, Các phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học, Hóa học polymer, Các hợp chất có hoạt tính sinh học, Hóa thực phẩm, Hóa Hữu cơ nâng cao; hướng dẫn luận văn TN ĐH; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Từ  07-2015, chuyển công tác đến phòng Khoa học và Công nghệ - Tạp chí khoa học

Quản lý: Khoa

 

 

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học