Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Các tổ bộ môn Tổ Vô cơ - Đại Cương
Bộ môn Vô cơ - đại cương
Bộ môn Hóa Đại Cương - Vô Cơ PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 31 Juillet 2012 15:39

BỘ MÔN HOÁ VÔ CƠ

(INORGANIC CHEMISTRY DIVISION)

Cập nhật ngày: 2/05/2019 (Update: 2/05/2019)

MỤC LỤC

I. Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác.

II. Đinh hướng nghiên cứu chính.

III. Các công trình khoa học đã công bố.

IV. Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1

Nguyễn Anh Tiến

GVCC,

Trưởng BM

Tiến sĩ

Phó Giáo sư

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2

Dương Bá Vũ

GVCC,

Trưởng Khoa

Tiến sĩ

Phó Giáo sư

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

3

Nguyễn Thị Trúc Linh

Giảng viên,

Trưởng phòng TN

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên,

Giám đốc trung tâm Giáo dục STEM trường ĐHSP TP HCM

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

5

Trần Bữu Đăng

Giảng viên

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

6

Ngô Thị Ngọc Loan

Giáo viên thực hành, Chủ tịch CĐ

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

7

Lê Thị Việt Hoa

Chuyên viên PTN

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

II. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH (MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

 1. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.
 2. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất các kim loại chuyển tiếp với phối tử hữu cơ.
 3. Nghiên cứu về vật liệu xúc tác quang, cracking xúc tác.
 4. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite trên nền khoáng sét.
 5. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính kiểu perovskite đất hiếm LnMeO3 (Ln = La, Y, Nd, Pr; Ho; Me = Fe, Co, Mn, Ni) và spinel MeFe2O4 bằng phương pháp hóa ướt.
 6. Nghiên cứu chế tạo vật liệu tích trữ và vận chuyển hydrogen
 7. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano quang xúc tác: ZnO, TiO2.

III. SÁCH, GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED BOOKS, TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

III.1. Sách, Giáo trình đã xuất bản (Published books, textbooks)

 1. Nguyễn Thị Trúc Linh và cộng sự (2009), Giáo trình Sinh Hóa thể thao, NXB Thể Dục Thể Thao.
 2. Е.В. Томина, И.Я. Миттова, М.К. Шаров , Нгуен Ань Тьен (Nguyen Anh Tien), Б.В. Сладкопевцев, А.А. Самсонов (2009), Методы получения и исследования нанопорошков (Các phương pháp tổng hợp và nghiên cứu vật liệu nano bột (2009), NXB Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh, Liên bang Nga).
 3. Nguyễn Thị Trúc Linh và cộng sự (2013), Giáo trình Sinh Hóa Thể Thao, NXB ĐHQG TP. HCM.
 4. Mai Văn Ngọc (2014), Giáo trình Hóa học vô cơ 1. Các nguyên tố nhóm A. NXB Đại học Sư phạm TP. HCM.
 5. Mai Văn Ngọc (2014), Giáo trình Hóa học vô cơ 2. Các nguyên tố nhóm B. NXB Đại học Sư phạm TP. HCM.
 6. Nguyễn Anh Tiến (2017), Thực hành Hóa học Vô cơ. Phần 1. NXB Đại học Sư phạm TP. HCM.
 7. Dương Bá Vũ (2017), Cơ sở lí thuyết Hóa học vô cơ. NXB Đại học Sư phạm TP. HCM.
 8. Phan Đình Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Trúc Linh (2017), Các sản phẩm titan chế biến từ nguồn sa khoáng ven biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

III.2. Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Đánh giá kết quả học tập môn học Hoá đại cương bằng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Võ Thị Hồng Tịnh

-

Trường

2005

2

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa đại cương cho sinh viên trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

Lê Phi Thúy

Nguyễn Thị Kim Hạnh, Võ Thị Hồng Tịnh, Trần Thị Thu Thủy, Mai Văn Ngọc, Dương Bá Vũ, Chung Thành Nam, Phạm Quốc Bửu

Bộ/2006

3

Tổng hợp, cấu trúc và tính chất của các tinh thể nano La1-xYxFeO3

Nguyễn Anh Tiến

-

Chương trình CTV NCKH, trường ĐH Nguyễn Tất Thành/2010

4

Nghiên cứu mối tương quan giữa lượng vận động, thành tích và protein niệu ở bài tập chạy 1500m

Nguyễn Thị Trúc Linh

-

Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

/2010

5

Nghiên cứu đặc điểm công thức máu của vân động viên nam 16-18 tuổi môn xe đạp đường trường tại TP. HCM

Nguyễn Thị Trúc Linh

-

Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

/2011

6

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất Platin (II) với phối tử amin

Dương Bá Vũ

Nguyễn Kim Diễm Mai

Trường

/2011

7

Điều chế nanocomposite TiO2/Hydroxyapatite.

Nguyễn Thị Trúc Linh

-

Trường ĐH Bách Khoa TP HCM/2012

8

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Perovskite Y1-xCaxFeO3

Nguyễn Anh Tiến

-

Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ, Sở KH&CN Tp.HCM

/2012

9

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Y1-xSrxFeO3 (x=0.0; 0.2)

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2012

10

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính kiểu perovskite La1-xSrxFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2013

11

Tổng hợp và thăm dò hoạt tính của một số phức chất cis-diamin của platin (II)

Dương Bá Vũ

Nguyễn Kim Diễm Mai

Trường

/2012

12

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2014

13

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở zeolite ứng dụng cho phản ứng nhiệt phân nhựa polistiren thu hồi nhiên liệu

Nguyễn Thị Trúc Linh

-

Trường

/2014

14

Tổng hợp và thăm dò hoạt tính một số phức chất của Platin (II) với phối tử Thiosemicarbazon

Dương Bá Vũ

Trần Bữu Đăng

Trường

/2014

15

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác zeolite Y từ cao lanh Việt Nam và ứng dụng cho phản ứng nhiệt phân nhựa polipropilen thu hồi nhiên liệu.

Nguyễn Thị Trúc Linh

-

Trường

/2015

16

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các đặc trưng của vật liệu nano bột NiFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2015

17

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các đặc trưng của vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến

-

Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ, Sở KH&CN Tp.HCM

/2015

18

Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất  Pt(II) với Thiosemicarbazon chứa hợp phần piperidin

Dương Bá Vũ

Trần Bữu Đăng

Trường

/2015

19

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và các đặc trưng từ tính của vật liệu nano LaFe1-xCoxO3

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2016

20

Tổng hợp, thăm dò hoạt tính gây độc tế bào của một số phức chất tạo bởi ion kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicarbazone

Dương Bá Vũ

Trần Bữu Đăng

Trường/ 2016

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp cobalt đến các đặc trưng của vật liệu nano YFeO3

Nguyễn Anh Tiến

-

Trường

/2017

 

22

Tổng hợp phức chất của ion kim loại chuyển tiếp với 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone

Dương Bá Vũ

Trấn Bữu Đăng

Trường, 2017

 

III.3. Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Application sol – gel technology for production of nanosize of powders La(Y)FeO3

Nguyen Anh Tien, Мittova I.Ya., Rumyantseva N.А.

Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy, № 2, pp. 48 – 53

2008

2

Influence of the preparation condisions on the size and morphology of nanocrystalline lanthanum ortoferrite

Nguyen Anh Tien, I. Ya. Мittova, O. V. Almjasheva, S. A. Kirillova, V. V. Gusarov

ISSN 1087-6596, Glass Physics and Chemistry, Vol. 34, № 6, pp. 756 – 761

2008

3

Synthesis and magnetic properties of YFeO3 nanocrystals

Nguyen Anh Tien, O. V. Almjasheva, I. Ya. Mittova, O. V. Stognei, S. A. Soldatenko

ISSN 0020-1685, Inorganic Materials, Vol. 45. № 11, pp. 1304 – 1308.

2009

4

Fabrication of dye-sensitized solar cell with nanocrystalline TiO2 prepared from crude TiOSO4 solution by microwave-assisted method

Hiep P. Nguyen, Trang T. T. Nguyen, Phat T. Huynh, Thao T. Hoang, Vinh T. Nguyen, Hoa H. Nguyen, Dzung V. Nguyen

Proceedings of the 2009 International Forum On Strategic Techologies (IFOST), Vietnam, 146–149

2009

5

Inorganic sol-gel preparation of nanosized TiO2 from crude titanyl sulfate solution

Trang T. T. Nguyen, Thu P. Le, Minh T. Tran, Dzung V. Nguyen

Submitted to The Second International Workshop On Nanotechnology And Application - IWNA, Vietnam (accepted).

 

2009

6

Influence of the synthesis conditions on the particle size and morphology of yttrium orthoferrite obtained from aqueous solutions

Nguyen Anh Tien, I. Ya. Mittova, O. V. Almjasheva

ISSN 1070-4272, Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 82. № 11, pp. 1915 – 1918.

 

2009

7

Electrochemical impedance and Co content effect of LaNi5 – based ingot electrodes

Do Tra Huong, Le Xuan Que, Nguyen Anh Tien

Конденсированные среды и межфазные границы. Т. 11. № 3. С.185 – 189.

2009

8

New aspect of electrochemical impedance analyses concerning Co effect on LaNi5 based ingot electrodes

Le Xuan Que, Do Tra Huong, Uong Van Vy, Nguyen Anh Tien

Конденсированные среды и межфазные границы. Т. 11. № 4. С. 265 – 271

2009

9

On the usage of Methyl blue as a pollutant in the photocatalytic study of the Hydroxyapatite - Titania system

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

3rd Regional Conference Interdisciplinary on Natural Resources and Materials Engineering, 25-26th October 2010 at Bayview Hotel< Langkawi Malaysia.

 

2010

10

Preparation of Hydroxyapatite as electron exchange material for fuel cell application

Phan Dinh Tuan, Nguyen Thi Truc Linh, Nguyen Van Dzung

the 3rd AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy (RC-NRE) (Penang, 13-14 Oct 2010, Malaysia).

2010

11

Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của lớp phủ TiO2 trên nền phosphate

Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Dũng

Tạp Chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ Vol. 13 No. T1, 2010:10-16.

2010

12

Điều chế tổ hợp Hydroxyapatite-Titania bằng phương pháp kết tủa ở 37oc từ dịch sinh học nhân tạo

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Tạp chí Hóa Học, Vol.48/4A, 2010: 689-694.

 

2010

13

Determination of surface capacity Qs and superficial active layer thickness ds of LaNi5 based ingot electrodes

Le Xuan Que, Do Tra Huong, Nguyen Anh Tien, Uong Van Vy

Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. № 2, pp. 19 – 23.

2010

14

Effects of aging on the structural properties of nano-sized TiO2 prepared by inorganic sol-gel method

Trang T. T. Nguyen, Dzung V. Nguyen

Proceeding of Scientific Conference on 35 Year Annivarsery of Vietnam Academy, 311–315 (ISBN 978-604-913-011-3).

2010

15

Preparation of photocatalyst nanosized TiO2 from Ilmenite ore by sol-gel method

Trang T. T. Nguyen, Thu P. Le, Dzung V. Nguyen

Journal of Chemistry, 48 (4A), 297–302, (ISSN 0866-7144).

 

2010

16

Synthesis of La1-xSr(Ca)xFeO3 (x = 0.1; 0.2; 0.3) nanopowders be the sol-gel method

Nguyen Anh Tien, V. O. Mittova, I. Ya. Mittova, Dinh Van Tac

Конденсированные среды и межфазные границы, Т. 12, № 1, С. 56 – 60.

 

2010

17

Band gap energy of Titanium dioxide–Hydroxyapatite nanocomposites

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

Journal of Science and Technology 49 (4A) 1-8, 2011.

2011

18

Optimization of TiO2 nano production from titanylsulfate by sol gel method

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Pham Van Diem and Nguyen Van Dzung

2nd International Conference on Natural Resources and Materials (ICNRM) and 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Natural Resources and Minerals (RCNRM), 2011, Philippine.

2011

19

Preparation and study of protein adsorption from aqueous solution on Hydroxyapatite powders.

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

The 3rd AUN/SEED-Net Regional Conference in Biotechnology “Towards the Biotechnology Industry in The Region (Hanoi 3-4 March 2011, Viet Nam).

 

2011

20

“Влияние содержания кальция на магнитные свойства нанокристаллов La­1-xCaxFeO3, полученных золь – гель методом”,

Нгуен Ань Тьен

Всероссийский журнал научных публикаций, № 7, С. 9 – 11.

 

2011

21

“Механизм формирования наночастиц LaFeO3, полученных золь-гель методом”,

Нгуен Ань Тьен

Всероссийский журнал научных публикаций, № 8, С. 80 – 83.

 

2011

22

“Исследование условий синтеза нанокристаллов LaFeO3”,

Нгуен Ань Тьен, Нгуен Туан Хань, Чан Тхи Тху Зунг

Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Межвузовский сборник научных трудов. № 3, С. 150-155.

2011

23

“Photocatalytic activity of TiO2-calcium phosphate  nanocomposite on the removal of methylene blue in aqueous suspension.”

 

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

The 2012 International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering (ICNNN 2012), October 6-7, 2012, Singapore.

2012

24

“Photocatalytic activity of TiO2-calcium phosphate  nanocomposite on the removal of methylene blue in aqueous suspension.” .

 

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

Advanced Materials Research Vols. 622-623, 2012: 995-999, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.622-623.995

2012

25

“Nano dimension and cobalt ratio effects of active layer on LaNi4.3-xCoxMn0.4Al0.3 ingot electrodes”,

Uong Van Vy, Do Tra Huong, le Xuan Que, Nguyen Anh Tien

Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. № 1, pp. 7 – 12.

2012

26

“Синтез и магнитные свойства нанокристаллов Y1-xSrxFeO3 (x = 0.0; 0.2)”,

Нгуен Ань Тьен

Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Межвузовский сборник научных трудов, Liên bang Nga, № 4, С. 206 – 211.

 

2012

27

“Chế tạo lớp phủ quang hoá TiO2 sử dụng chất kết dính keo nhôm phosphate”

Nguyễn Thị Trúc Linh, Huỳnh Công Phúc, Nguyễn Hữu Trí, Phan Nghĩa Minh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Tạp chí Hóa Học, T. 51 (2AB), 2013: 351-356.

 

2013

28

“Ảnh hưởng của phương pháp điều chế đến cấu trúc và hình thái của nano composite Titania/Hydroxyapatite”

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Tạp chí Phân Tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 18, số 4/ 2013, trang 72-77.

 

2013

29

“Sử dụng hạt TiO2/Hydroxyapatite trong chế tạo lớp phủ quang hóa.”

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Tạp chí Phân Tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 18, số 4/ 2013, trang 66-71.

 

2013

30

“Động học hấp phụ phenol từ dung dịch nước trên vật liệu tổ hợp TiO2/Hydroxyapatite.”

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Tạp chí Hóa Học, 2013, T. 51(6) 704-708.

 

2013

31

“Đặc trưng hóa lí của vật liệu nano composite TiO2/Hydroxyapatite

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

.” Tạp chí Phát Triến Khoa Học Công Nghệ, Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ, Tập 16, Số K3/2013 Tr. 84-92.

2013

32

“Ảnh hưởng của phương pháp điều chế đến cấu trúc và hình thái của vật liệu nano TiO2/Hydroxyapatite.”

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Văn Dũng

Kỷ Yếu Hội Nghị Ngày Hóa Học Tp HCM Lần Thứ 7, trang 257-261, 2013.

 

2013

33

“Sol-gel formation and properties of nanocrystals of solid solution Y1-xCaxFeO3

Nguyen Anh Tien, I. Ya. Mittova, D. O. Solodukhin, O. V. Al’myasheva, V.O. Mittova, S. Yu. Demidova

”, ISSN 0036-0236. Russian Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 59, pp. 40-45.

2014

34

“Sol – Gel Preparation and Magnetic Properties of Nanocrystalline Lanthanum Ferrite”,

Nguyen Anh Tien, I. Ya. Mittova, M. V. Knuruva, V. O. Mittova, Nguyen Thi Minh Thuy, Hoang Tran Ngoc Bich

ISSN 1070-3632, Russian Journal of General Chemistry, Vol. 84, № 7, pp. 1261-1264

 

2014

35

“Synthesis and the study of magnetic characteristics of nano La1-xSrxFeO3 by co-precipitation method”,

A. T. Nguyen, M. V. Knurova, T. M. Nguyen, V. O. Mittova, I. Ya. Mittova

Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 5 (5), P. 692 – 702.

 

2014

36

«Магнитные свойства нанокристаллов Y3Fe5O12 co структурой граната, синтезированных методом осаждения”.

Нгуен Ань Тьен

Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 6, 2014, С. 280-286.

2014

37

“Application of nano TiO2/Hydroxyapatite composite as photocatalyst in the degradation of phenol in aqueous solution.”

Nguyen Thi Truc Linh, Phan Dinh Tuan, Nguyen Van Dzung

Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary, Volume-1, Issue-21(May 2014) Online ISSN : 2319 – 2801, pages 74-81.

2014

38

“The effect of calcined temperatiure on the characteristics and photocalytic properties of TiO2/Apatite composites”,

Phan Dinh Tuan, Nguyen Thi Truc Linh, Nguyen Van Dzung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (4A).

 

2014

39

“The chlorination of titanium slag produced from Binh Dinh beach sand mineral resources”,

Phan Dinh Tuan, Nguyen Thi Truc Linh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (3A).

 

2014

40

Synthesis and structure of some mixed cis-diamine complexes of platinum(II) containing morpholine and another amine

Trần Thị Đà, Dương Bá Vũ, Nguyễn Hữu Đĩnh

Journal of Coordination Chemistry USA

vol 57, No 6

 

2004

41

“Tổng hợp, thăm dò khả năng gây độc đối với tế bào ung thư của một số phức chất Platin(II) chứa phối tử amin”,

Dương Bá Vũ, Trần Bữu Đăng

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 58(92), trang 12-19.

 

2014

42

“Synthesizing N(4)-substituted thiosemicarbazones and their structural characteristics

Duong Ba Vu, Tran Buu Dang

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM, 2(67), pp 5-12.

 

2015

43

“Synthesis and characteristics of some quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-aminylthiosemicarbazones”,

Duong Ba Vu, Tran Buu Dang

Tạp chí Hóa học

53(6e1,2), pp 354-360.

 

2015

44

“Tổng hợp xúc tác từ vật liệu nguồn Mordenit ứng dụng cho quá trình nhiệt phân polystyren thu hồi đồng sản phẩm lỏng khí”,

Nguyễn Thị Trúc Linh, Phan Nghĩa Minh, Phan Đình Tuấn

Tạp Chí Hóa Học,

T. 53(3) 357-361.

 

2015

45

“Application of 5% wt MoO3 modified rock-forming mineral as a catalyst in the sequential pyrolysis and catalytic reforming of polypropylene”,

Nguyen Thi Truc Linh, Tran Buu Dang, Duong Ba Vu, Phan Nghia Minh, Phan Dinh Tuan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP HCM, 53 (2A).

 

2015

46

“Preparation of granular solid material for the chlorination of titania slag”,

Phan Dinh Tuan, Nguyen Thi Truc Linh

Journal of Science and Technology, 53 (4C).

 

2015

47

“Synthesis of CoFe2O4 nanocrystals by the sol-gel method, using a surfactant”.

Nguyen Anh Tien, Mittova I.Ya., Knurova M.V., Mittova V.O., Alfyorova S.I.

Proceeding VSU, Scientific journal, series: Chemistry. Biology. Pharmacy, №1, January – March, pp. 22 – 25.

2015

48

“Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế vật liệu nano ferit ytri”,

 

Nguyễn Anh Tiến, Bùi Thị Li Na

Tạp chí Hóa học, T.53(3E12), tr.163 – 167.

2015

49

“Tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel sử dụng long trắng trứng”,

Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy

Tạp chí Hóa học, T.53(3), tr.327-331.

 

2015

50

“Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano CoFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa”,

 

Nguyễn Anh Tiến, Hoàng Thị Tuyết

Tạp chí Hóa học, T.53(4), tr.441-444.

2015

51

“Hydrogen release and uptake in the Li–Zn–N system”,

Trang T. T. Nguyen, Daniel Reed, David Book, Paul A. Anderson,

J. Alloys and Compd., 645, S295–S298.

 

2015

52

“The characterization of nanosized ZnFe2O4 material prepared by coprecipitation”,

A. T. Nguyen, Ph. H. Nh. Phan, I. Ya. Mittova, M. V. Knurova, V. O. Mittova.

Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 7 (3), P. 459 – 463.

 

2016

53

“Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa”

Nguyễn Anh Tiến, Phan Phước Hoài Nhân

Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP TP. HCM, 3(81), pp.5-11.

2016

54

Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-xNixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.

Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh

Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP TP. HCM, 12(90), pp.75-82.

2016

55

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe­1-xCoxO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa.

Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm

Tạp chí Hóa học, 54(5), pp. 597-602.

2016

56

Structure and magnetization of LaFe1-xCoxO3 perovskite nanomaterials synthesized by co-precipitation method

Nguyen Anh Tien, Nguyen Thi Truc Linh

Journal of Science of HNUE, Natural Sci. Vol.61, No 9, pp.68-74.

2016

57

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính NiFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Tiến Đạt

Tạp chí Phát triển KHϨCN, Tập 19, số T6-2016, tr.137-143.

 

2016

58

Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu nano biến tính Y1-xCdxFeO3-δ bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến, Hấp Minh Cường

Tạp chí Hóa học, T.54(5E1,2), tr.237 – 241.

 

2016

59

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Co1-xNixFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Tiến Đạt

Tạp chí Hóa học, T.54(5E1,2), tr.226 – 230.

 

2016

60

Đề xuất đối với dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực Hóa học ở bậc phổ thông

Dương Bá Vũ,

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP TP. HCM, 7(85), pp.58-62.

2016

61

“Synthesis and structural characteristics of platinum(II) complexes with N(4)-substituted thiosemicarbazones”

Dương Bá Vũ,

Trần Bữu Đăng

Tạp chí Hóa học

T54(4): 459-466, 2016

2016

62

“Synthesis and characteristics of some platinum(II), copper(II) and zinc(II) complexes containing quinoline-3-carbaldehyde-N(4)-aminylthiosemicarbazones”

Dương Bá Vũ,

Trần Bữu Đăng, Nguyễn Hoàng Lâm, Trương Quốc Phú

Tạp chí Hóa học

(Hội nghị Hóa học Vô cơ, lần 3, tháng 9/2016)

T.54 (5e12)

2016

63

“Electrospray ionization mass spectrometry studies of derivatives of quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-aminylthiosemicarbazones and their platinum(II), copper(II) and zinc(II) complexes”

Trần Bữu Đăng, Dương Bá Vũ

 

Tạp chí Hóa học

(Hội nghị Hóa học Vô cơ, lần 3, tháng 9/2016)

T.54 (5e12)

 

2016

64

Nghiên cứu tối ưu hóa hàm lượng dạng thioketone trong quá trình tổng hợp 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone bằng quy hoạch thực nghiệm theo phương án trực giao

 

Trần Thị Bích Trâm,

Trần Bữu Đăng,

Dương Bá Vũ

Tạp chí Hóa học

5e34.55

2017

65

Optimization in yield synthesis of 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde by Vilsmeier- Haack reaction

Dương Bá Vũ

Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội

10.62

2017

66

Thành phần pha, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano pha tạp YFe1-xNixO3-δ tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa

Châu Hồng Diễm, Nguyễn Anh Tiến

Tạp chí Hóa học, 55(5e12), pp. 311-316.

 

2017

67

Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano NdFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa

Phạm Lê Thanh, Nguyễn Anh Tiến

Tạp chí Hóa học, 55(5e12), pp. 99-104.

 

2017

68

Phase composition and magnetic properties of Ni1-xCoxFe2O4 nanocrystals with spinel structure, synthesized by Co-precipitation

Anh Tien Nguyen, Tien Dat Nguyen, V. O. Mittova, M. V. Berezhnaya, I. Ya. Mittova

Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 8(3), pp. 371-377. (ISSN: 2220-8054 (Print), 2305-7971 (Online),

2017

69

Effect of the Degree of Doping on the Size and Magnetic Properties of Nanocrystals La1-xZnxFeO3 Synthesized by the Sol – Gel Method

M. V. Knurova, I. Ya. Mittova, N. S. Perov, O. V. Al’myasheva, Nguyen Anh Tien, V. O. Mittova, V. V. Bessalova, E. L. Viryutina

Russian Journal of Inorganic Chemistry, 62(3), pp. 281-287. (ISSN: 0036-0236 (Print); 1531-8613 (Online).

2017

70

Synthesis and properties of nanoscale film of the Y2O3-Fe2O3 system on silicon

I. A. Milyaeva, N. S. Perov, V. V. Bessalova, M. V. Berezhnaya, V. O. Mittova, Anh Tien Nguyen, I. Ya. Mittova

Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 9(3), pp. 417-423. ISSN 2220-8054.

2018

71

Structural and magnetic properties of YFe1-xCoxO3 (0.1 ≤ x ≤ 0.5) perovskite nanomaterials synthesized by co-precipitation method

Nguyen Anh Tien, Chau Hong Diem, Nguyen Thi Truc Linh, Mittova V. O., Do Tra Huong, Mittova I. Ya

Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2018, 9(3), pp. 424-429. ISSN 2220-8054.  DOI: 10.17586/2220-8054-2018-9-3-424-429.

 

2018

72

Production of zinc-doped yttrium ferrite nanopowders by the sol-gel method

M. V. Berezhnaya, I. Ya. Mittova, N. S. Perov, O. V. Al’myasheva, A. T. Nguyen, V. O. Mittova, V. V. Bessalova, E. L. Viryutina

Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63(6), pp. 742-746.

2018

73

Sol-gel synthesis and properties of Y1-xBaxFeO3 nanocrystals

M. V. Berezhnaya, O. V. Al’myasheva, V. O. Mittova, A. T. Nguyen, and I. Ya. Mittova

Russian Journal of General Chemistry, 88(4), pp. 626-631.

2018

74

Ảnh hưởng của hàm lượng pha tạp kẽm và nhiệt độ nung lên cấu trúc và các tính chất của vật liệu nano spinel Co1-xZnxFe2O4.

Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Thị Hợi

Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 21, Số T3-2018: 82-90.

2018

75

Ảnh hưởng của điều kiện kết tủa và hàm lượng cobalt pha tạp đến các đặc trưng cấu trúc của vật liệu nano ferrite perovskite yttrium

Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISSN 1859-3100. Tập 15, Số 6 (2018): 5-12.

 

2018

76

Evaluation of activated carbon as a substratum to phytoremediate eutrophic wastewater

Nguyen Thi truc Linh, Duong Ba Vu..

A SciTechnol Journal

2018

77

Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò khả năng gây độc tế bào của phức chất Cu(II), Zn(II) và Ni(II) chứa 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)- morpholinylthiosemicarbazone

Trần Bữu Đăng, Dương Bá Vũ

Tạp chí ĐHSP Tp. HCM

2018

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/

Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Từ Kỳ

Tiến sĩ

PGS

Nhà giáo Ưu tú

Trưởng Khoa

(1979- 1988)

Phó Hiệu trưởng

(từ 1988)

Giảng dạy Hoá đại cương; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lý: Khoa, Trường

2

Lê Mỹ Ngữ

Tiến sĩ

Trưởng BM 1976-1977, Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo 1979-1988, Trưởng Trưởng khoa 1988-1993,

Phó TK công đoàn Khoa và ủy viên BCH Công đoàn trường 2 khóa

Giảng dạy Hoá Đại cương (LT, BT, TH), giảng dạy Hoá nguyên tố ( LT, TH), giảng dạy lý thuyết Hoá Vô cơ ( LT, BT). Hướng dẫn Luận văn cao học, khóa luận tốt nghiệp, dự giờ, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Chủ biên giáo trình Hóa Đại cương và Vô cơ. Chủ trì đề tài Khoa học phần tổ đảm nhiệm.

3

Lê Công Hổ

Thạc sĩ

Trưởng phòng TN của BM 1976-1988

Giảng dạy Hoá Nguyên tố (LT, TH) Cùng với thầy Lê Ngọc Thanh Quang xây dựng phòng TN Hoá vô cơ 1976. Hướng dẫn cán bộ trẻ, tham gia viết giáo trình Hoá Nguyên tố, tham gia đề tài NCKH của BM.

4

Nguyễn Minh Hòa

CN

Trưởng BM 1997-2002, Phó Trưởng khoa 1997- 2001.

Tham gia công tác giáo vụ Trường, giảng dạy Hoá Đại cương, hướng dẫn cán bộ trẻ.

5

 

Lê Ngọc Thanh Quang

CN

Ủy viên BCH công đoàn     Khoa.

Giảng dạy Hoá Đại cương (LT, BT, TH). Cùng TS. Lê Mỹ Ngữ xây dựng phòng TN Hoá Đại cương 1976-1977. Biên soạn tài liệu TN Hoá Đại cương.

6

Mai Văn Ngọc

CN

-

Giảng dạy Hoá Nguyên tố (LT, BT, TH), Tổng hợp vô cơ

7

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Thạc sĩ

-

Giảng dạy Hoá Nguyên tố (LT, BT, TH)

8

Võ Thị Hồng Tịnh

Thạc sĩ

-

Giảng dạy môn Hoá Đại cương ( LT, BT, TH)

9

Trần Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Phó chủ tịch công đoàn Khoa

Giảng dạy Hoá Đại cương (LT, BT, TH).

10

Chu Thị Vân

TC

Liên tục là tổ trưởng CĐ và là ủy viên BCH CĐ nhiều khóa.

Nhân viên PTN Hoá Vô cơ.

11

Lê Thị Hồng Điệp

TC

-

Nhân viên phòng TN Hoá Đại cương.

12

Chung Thành Nam

CN

Trưởng PTN

Trợ giảng Hoá nguyên tố (LT, TH).

Trưởng PTN

Đã chuyển công tác 2008

13

Phạm Quốc Bửu

CN

-

Trợ giảng môn Hoá nguyên tố (LT, TH).

Đã chuyển công tác năm 2006

14

Nguyễn Thanh Nhàn

CN

-

Nhân viên PTN.

Đã chuyển công tác 2013

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học