Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa học
Department of Chemistry
  
Bộ môn Hóa lý
Giới thiệu Bộ môn Hóa Lý PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 30 Juillet 2012 14:00

BỘ MÔN hoá lÍ

(physical chemistry division)

Cập nhật ngày: 2/5/2019 (Update:2/5/2019)

Gồm:

I. Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác

II. Đinh hướng nghiên cứu chính

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN,  CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1.

Trần Phương Dung

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Hoá lí

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2

Phan Thị Hoàng Oanh

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

3

Trương Quốc Phú

Giáo viên thực hành

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

4

Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

Trưởng phòng thí nghiệm Hóa lý

Cử nhân, NCS

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

5

Nguyễn Hoàng Vũ

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

Bộ môn Hoá lí nghiên cứu lí thuyết hoá học và ứng dụng. Bộ môn còn tập trung nghiên cứu lĩnh vực vật liệu như: vật liệu nguồn – ăn mòn điện hoá, vật liệu có cấu trúc nano, tổng hợp các vật liệu định hướng tiên tiến, vật liệu kĩ thuật.

  1. 1. Nghiên cứu lí thuyết và ứng dụng

- Giảng dạy hoá học bậc đại học và phổ thông.  
- Nghiên cứu quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của một số hợp chất bằng phương pháp hoá lí và tính toán lượng tử.
- Nghiên cứu cấu trúc, tính chất hoá lí và tác dụng xúc tác của vật liệu oxit, kim loại, silicat, vật liệu khung hữu cơ kim loại có độ xốp cao …
- Nghiên cứu quan hệ giữa cấu trúc và tính chất nhiệt động của dung dịch.
2. Nghiên cứu vật liệu
2.1. Vật liệu nguồn – ăn mòn điện hóa
- Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu điện cực ứng dụng trong công nghệ điện hóa, vật liệu tích trữ năng lượng - năng lượng thay thế, tái sinh.
- Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp để nâng cao khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại trong các môi trường xâm thực.

2.2. Vật liệu có cấu trúc nano
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu polime composit, oxit, silicat có cấu trúc nano.

2.3. Các dạng vật liệu khác
- Thiết kế và tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại có độ xốp cao với cấu trúc hình học và các nhóm chức phù hợp cho việc hấp phụ hơi (methanol, nước,...) ứng dụng trong thiết bị chuyển hoá nhiệt; hấp phụ khí (H2, CO2, CH4,..) ứng dụng trong lĩnh vực nhiên liệu sạch.

- Nghiên cứu điều chế, xác định cấu trúc, tính chất các vật liệu điện, điện tử, vật liệu xúc tác,…

III. CÁC GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Giáo trình đã xuất bản (Published textbooks)

  1. Nguyễn Khương, Ba mươi phương pháp phân tích thu hồi vàng, bạc, bạch kim tinh khiết, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1992.
  2. Nguyễn Khương, Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim, Tập 1 MẠ ĐIỆN, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1993.
  3. Nguyễn Khương, Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim, Tập 2 MẠ ĐIỆN, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1994.
  4. Nguyễn Khương, Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim, Tập 3 MẠ HÓA HỌC. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1997.
  5. Nguyễn Khương, Điện Hóa học (Giáo trình cho sinh viên chuyên Hóa), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1999.
  6. Nguyễn Khương, Giáo trình điện hóa học: Có chỉnh lý bổ sung phần bài tập, NXB Trường ĐHSP Tp.HCM, 2001.
  7. Phan Thị Hoàng Oanh, Lý thuyết hóa vô cơ, NXB Trường Đại học Huế 2002.

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự khuếch tán các chất phản ứng đến phản ứng giữa các pha rắn trong quá trình tổng hợp ferit.

Trương Đình Mậu

Phan Thị Hoàng Oanh

Trương Đình Mậu

Phan Thị Hoàng Oanh

Nhà nước /1994 – 1995

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự khuếch tán đến phản ứng pha rắn trong quá trình tổng hợp ferit bằng phương pháp hoá ướt. .

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Nhà nước

/1998 – 2000

3

Nghiên cứu phản ứng pha rắn trong quá trình tổng hợp vật liệu từ  trên nền M(II)MnO3 bằng phương pháp precursor.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Nhà nước

/2002-2003

4

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano nền SrMnO3 bằng phương pháp đồng kết tủa.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Nhà nước /2003-2004

5

Nghiên cứu tổng hợp TiO2 kích thước nano từ quặng Ilmenite Thừa Thiên – Huế.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Nhà nước /2006-2008

6

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của một số vật liệu gốm điện bằng phương pháp tạo precursor.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Bộ

/2001-2002

7

Tổng hợp vật liệu màu xanh trên nền mạng tinh thể spinel.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

Bộ

/2010 – 2012.

8

Nghiên cứu sản xuất gelatin dược dụng.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

CS/1992

9

Quá trình oxi hóa cực dương đồng và đồng thau trong môi trường kiềm có chứa muối ăn.

Trần Phương Dung

Trần Phương Dung

CS/2012

10

Điều chế Zeolite từ trấu. TS.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

CS/2013

11

Ứng dụng hóa tính toán trong khảo sát tương tác hóa học của Graphene với Oxi - phản ứng tách Cacbon Monoxit.

Nguyễn Hoàng Vũ

Nguyễn Hoàng Vũ

CS/2014

12

Điều chế ThO2 từ quặng Monazite.

Phan Thị Hoàng Oanh

Phan Thị Hoàng Oanh

CS/2014

13

Tổng hợp các chuỗi vật liệu khung hữu cơ kim loại là dẫn xuất MOF-74 với nhóm chức amid ứng dụng cho việc bắt giữ khí CO2

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

CS/2014

14

Thiết kế, tổng hợp và chức năng hóa vật liệu khung cơ kim (MOFs, ZIFs) cho quá trình tách lọc và chuyển hóa methane thành methanol

PGS TS. Hoàng Dũng

Nguyễn Thanh Bình

ĐHQG

/2015-2018

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Tính chất chống ăn mòn của lớp mạ kẽm với sự đồng kết tủa của các vi hạt Al2O3, SiO2 và TiO2.

Nguyễn Khương, Prof dR, Inz, J.Kubicki. Mgr Inz

Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học Chống ăn mòn kim loại lần thứ 4 của BaLan, tại Górnictwie tháng 5/1977

1977

2

Công nghệ mạ Crom kỹ thuật trên khuôn ép nhựa,

Nguyễn Khương

Proceeding of 2nd Vietnam National congress on Chemistry “Chemistry for Development” tháng 12, Hà Nội

1993

3

Nghiên cứu tổng hợp và phân huỷ nhiệt của sản phẩm đồng kết tủa oxalat Mn(II), Zn(II), Fe(II).

Phan Văn Tường, Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Đoan Trang

Tạp chí Hoá học, Tập 31, Số 4 (1993) (68-71)

1993

4

Nghiên cứu phản ứng đồng kết tủa oxalat Fe2+ và M2+ (với M2+= Zn2+, Mn2+).

Phan Văn Tường, Phùng Ngọc Phúc, Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Hoá học, Tập 32, Số 2 (1994) (66-69).

1994

5

Mạ Crom kỹ thuật cho khuôn ép nhựa bằng chất điện giải Tetracromat,

Nguyễn Khương

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học và công nghệ lần 2 khu vực phía Nam do Trường ĐHBK Tp.HCM tổ chức tháng 5-1995

1995

6

Investigation on the thermal treatment conditions for the Mn-Zn ferrite formation from oxalate coprecipitates.

Phan van Tuong, Phan Thi Hoang Oanh

Tạp chí Hóa học, Tập 34, Số 4 (1996) (84-88).

1996

7

The coprecipitation reaction of Fe(II) - Mn(II) - Zn(II) oxalates

Phan Van Tuong, Phung Ngoc Phuc, Phan Thi Hoang Oanh

Proceedings of the National Centre for Science and Technology of Vietnam, Vol.9, N.1 (1997) (65-69).

1997

8

Về cấu tạo của oxalat đa kim loại

Phan Thị Hoàng Oanh

Phụ trương Thông tin Khoa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Số 10 (1998) (19-22)

1998

9

Investigation on the preparing the Mn-Zn ferrite by the oxalate coprecipitation method

Phan Van Tuong, Phan Thi Hoang Oanh

Proceedings of the 3rd International Workshop on Material Sciences (IWOM'S 99), Hanoi, November 2-4, 1999, Part I  (391-394)

1999

10

Bước đầu nghiên cứu vật liệu "nanô từ" BaFe129 ứng dụng cho hấp thụ sóng rada

Đỗ Quốc Thường, Trần Bá Chữ, Phạm Văn Hoài, Nguyễn Trung Bình, Nguyễn Hạnh, Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ Quân sự, Số 3 (Tháng 6-2003) (37-41).

2003

11

. Nghiên cứu phản ứng đồng kết tủa hệ BaII-TiIV bằng tác nhân cacbonat

Phan Thị Hoàng Oanh, Trần Ngọc Tuyền

Tạp chí Khoa học của Đại học Huế, Số 17 (2003) (15-18).

2003

12

Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp kết tủa đến sự hình thành stronti tetraborat

Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 27 (2005) (93-97)

2005

13

Khảo sát phản ứng tổng hợp cordierite

Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Khoa  học, ĐH Huế, Số 30  (2005) (45-50).

2005

14

Preparation of low temperature cordierite ceramics by co-precipitation process and its electronic properties

Phan Van Tuong, Ngo Sy Luong, Tran Ngoc Tuyen, Phan Thi Hoang Oanh

The 2nd International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim (ISAMAP’05), Hanoi, 04/2005 (124-126)

2005

15

Khảo sát cấu trúc và tính chất của gốm  Ba1- xPbxTiO3 tổng hợp theo phương pháp đồng kết tủa cacbonat

Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Hóa học, Tập 43, Số 3 (2005) (279-283)

2005

16

Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của gốm cordierite

Phan Văn Tường, Ngô Sĩ Lương, Trần Ngọc Tuyền, Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí hóa học, Tập 43, Số 5 (2005) (554-558)

2005

17

Tổng hợp precursor cordierite từ cao lanh A Lưới bằng phương pháp đồng kết tủa

Phan Văn Tường, Ngô Sĩ Lương, Trần Ngọc Tuyền, Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Hóa học, Tập 43, Số 6 (2005) (715-719).

2005

18

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất nhiệt phát quang của calcite pha tạp MgII, SrII, MnII

Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Hóa học, Tập 44, Số 2 (2006) (195-199)

2006

19

Influence of impurity on the growth of KDP crystals.

Le Thi Quynh Anh , Phan Thi Hoang Oanh , Nguyen Thanh Nhat Quang , Nguyen Mai Bao Thy

Proceedings of APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) - Nha Trang, Vietnam – September 15-21, 2008 (992 – 944).

2008

20

Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel

Phan Thị Hoàng Oanh, Hoàng Nhật Hưng

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, 24 (58) (2010) 46-53.

2010

21

Tổng hợp gốm La1-xMnxSrO3 bằng phương pháp đồng kết tủa và khảo sát tính chất điện

Phan Thị Hoàng Oanh, Trần Minh Ngọc, Trần Ngọc Tuyền

Tạp chí Hóa học, Tập 49, Số 3A (2011) (240-245)

2011

22

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng ôxi hóa cao chiết ethyl acetate từ cây Vằng Trâu- jasminum undulatum Ker-Gawl

Trần Thị Anh, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Cẩm Hoài, Bùi Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Mai

Tạp chí Phát triển Khoa Học Công Nghệ ĐHQG TPHCM, 14(2), (2011).

2011

23

Tách thori oxit từ quặng monazite Thừa thiên – Huế bằng phương pháp kết tủa chọn lọc

Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Vũ

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, 40 (74) (2012) 63–69

2012

24

Quá trình kích hoạt cục bộ đồng và hợp kim α-đồng thau trong môi trường kiềm

Trần Phương Dung, Tutukina Nina Mikhailovna, Marsakov Igor Kirillovich

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, 51 (85) (2013) 158–168

2013

25

Khảo sát các phản ứng đồng kết tủa cacbonat, oxalate Sr–Mn

Phan Thị Hoàng Oanh

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, 43 (77) (2013) 5–8

2013

26

Integrated Amide Functionalities within an IRMOF-74 Series for CO2 Capture.

Binh T. Nguyen, Hiroyasu Furukawa, Ha L. Nguyen, Kyle E. Cordova, Tranh C. Nguyen

Symposium: 150 Years of Beautiful structures and Defects, UC-Berkeley & Vietnam National University, (2014).

2014

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế zeolite 4A từ tro trấu

Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Bình Nguyên

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, 2 (67) (2015) 21–30

2015

28

Azobenzene-Containing Metal-Organic Framework as an Efficient Heterogeneous Catalyst for Direct Amidation of Benzoic Acids: Synthesis of Bioactive Compounds.

L. T. M. Hoang, L. H. Ngo, H. L. Nguyen, C. K. Nguyen, B. T. Nguyen, Q. T. Ton, H. K. D. Nguyen, K. E. Cordova, T. Truong

Chem. Commun., 51, 17132-17135, 2015

2015

29

High Methanol Uptake Capacity in Two New Series of Metal-Organic Frameworks: Promising Materials for Heat Transformation Applications.

Binh T. Nguyen, Ha L. Nguyen, Tranh C. Nguyen, and Hiroyasu Furukawa

Chemistry of Materials, 2016

2016

30

Synthesis and Exploration of Catalytic Activity of

Fe-MIL-101 Material in Friedel–Crafts Benzoylation Reaction.

 

Nguyen Duy Khoi, Nguyen Thanh Binh, Phan Thi Hoang Oanh

Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP TPHCM,  14 (12) (2017) 55-65

2017

31

Microscopic Origins of Poor Crystallinity in the Synthesis of Covalent Organic Framework COF-5

Vu Nguyen and Michael Grünwald

J. Am. Chem. Soc. 140 (9) (2018) 3306-3311

2018

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN  NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Phan Hoàng AnhChuyển đi năm 1984

2

Lê Văn Diễn

Tiến sĩ

 

 

3

Nguyễn Đình Duyến

 

 

Chuyển đi năm 1977

4

Nguyễn Hồng Hòa

Cử nhân

 

 

5

Nguyễn Thị Huyền

Cử nhân

 

 

6

Hồ Văn Huyết

 

 

Giảng viên Hoá lí đã chuyển về trường Lê Hồng Phong 1985

7

Trần Văn Khoa

Thạc sĩ

 

Giảng viên Hoá lí , giảng dạy môn Hóa lượng tử, động hóa, thực hành hoá lí.

8

Vũ Đình Khuê

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa từ 1983 - 1989

Trưởng khoa từ 1993 - 1997

 

9

Nguyễn Khương

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa từ 1983-1985

 

10

Thái Thị Tuyết Lan

 

 

Chuyển đi 1982

11

Nguyễn Quỳnh Mai

Thạc sĩ

Trưởng BM, trưởng phòng thí nghiệm Hóa lý

 

12

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

13

Lâm Thị Thu

Thạc sĩ

 

 

14

Nguyễn Trọng Tín

Cử nhân

Trưởng BM Hóa lý

Chuyển đi năm 1983

15

Trịnh Việt Trung

 

 

 

16

Nguyễn Văn Truyết

 

 

Chuyển đi 1977

17

Nguyễn Văn Ngân

Thạc sĩ

 

Giảng viên Hoá lí , giảng dạy môn Hoá học lượng tử.

18

Đào Thúy Lành

Thạc sĩ

 

Giảng viên Hoá lí , chuyển công tác năm 2013

19

Phan Trần Diệp Hương

Thạc sĩ

 

Giảng viên Hoá lí , nay đã chuyển công tác về THPT Bà Rịa

20

Mai Anh Hùng

Tiến sĩ

 

Giáo viên thực hành, đã chuyển sang Bộ môn Hoá học hữu cơ từ năm 2015

 
 Đăng Nhập