Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa học
Department of Chemistry
  
Bộ môn Phân tích
Giới thiệu Bộ môn Hóa Phân tích PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 31 Juillet 2012 15:54

BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH

(ANALYTICAL CHEMISTRY DIVISION)

Cập nhật ngày: 1/5/2019 (Update:1/5/2019 )

Gồm:

I. Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác

II. Đinh hướng nghiên cứu chính

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh,

chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1

Nguyễn Ngọc Hưng

Giảng viên

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giảng viên

Trưởng PTN

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

3

Đỗ Văn Huê

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

4

Huỳnh Thị Nhàn

Giảng viên

thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

5

Phan Thị Hoàng Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

6

Văn Thị Cẩm Duyên

Nhân viên PTN

Cử nhân

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

7

Phạm Thị Thảo Uyên

Nhân viên PTN

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Danh sách cán bộ đã về hưu hay chuyển công tác (cập nhật đến 1/05/2019)

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ cao nhất đã đảm trách

1.

Nguyễn Giám

Trưởng Bộ môn

2.

Phạm Thị Hiền

3.

Nguyễn Thị Hồng

4.

Nguyễn Thị Minh Huệ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

5.

Trần Bảo Hương

6.

Tăng Thị Mỹ

7.

Dương Ánh Phương

8.

Trần Văn Phương

9.

Dương Quang Sang

10.

Trần Thị Tâm

11.

Trịnh Đình Thảo

12.

Nguyễn Thị Minh Thông

13.

Lê Ngọc Tứ

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

14.

Lê Thị Vinh

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

15.

Huỳnh Kim Yến

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa

16.

Trần Thị Yến

Trưởng Bộ môn

17.

Nguyễn Hiền Hoàng

Thạc sĩ

18.

Ngô Tấn Lộc

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

II. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH (MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

  1. Tính toán cân bằng ion trong dung dịch.
  2. Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm chuẩn độ trong phương pháp phân tích thể tích.
  3. Nghiên cứu sự tạo phức của thuốc thử hữu cơ với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích.
  4. Xác định đồng thời hỗn hợp đa cấu tử sử dụng các thuật toán thống kê đa biến MLR, PCR, PLS,GA, mạng nơron, thêm chuẩn điểm H (HPSAM), LARVA …
  5. Phân tích dược phẩm, thực phẩm, môi trường, … bằng các kĩ thuật UV/Vis, HPLC, GC, AAS.…
  6. Xây dựng chương trình bồi dưỡng HSG tham dự kì thi cấp khu vực, quốc gia.

III. CÁC GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Giáo trình đã xuất bản (Published textbooks)

  1. 1. Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê (2014), Giáo trình Hóa học phân tích: Cơ sở phân tích định lượng Hóa học, NXB Đại học Sư phạm.

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Điều chế và nghiên cứu tính chất một vài phức chất của sắt, coban, niken với các axit hữu cơ

Lê Phi Thúy

Trần Thị Yến

Trường/2002

2

Ứng dụng tin học mô phỏng các đường chuẩn độ trong phân tích thể tích

Đỗ Văn Huê

Nguyễn Hiền Hoàng, Ngô Tấn Lộc, Lê Ngọc Tứ, Nguyễn Ngọc Hưng

Trường/2005

3

Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy – học học phần Thực hành Hóa phân tích theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới

Lê Ngọc Tứ

Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trịnh Đình Thảo, Phan Thị Hoàng Yến

Trường/2012

4

Xây dựng quy trình phân tích thủy ngân và chì trong một số loại mỹ phẩm bằng kỹ thuật phổ hấp thụ nguyên tử.

Nguyễn Ngọc Hưng

Huỳnh Thị Nhàn, Nguyễn Thành Lộc, Bùi Phước Hùng

Trường/2016

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1.

Kiểm tra sự phân bố mật độ quang dung dịch thuốc thử 4-(2- pyridylazo)-rezoxin và đánh giá độ chính xác của phương pháp đo trên phổ quang kế Biochrom 4060

Đỗ Văn Huê, Nguyễn Tinh Dung

Tuyển tập các công trình khoa học - Hội nghi Khoa học Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam, Hà Nội 25/9/2000, tr.177- 181

2000

2.

Họach định thí nghiệm tối ưu áp dụng trong nghiên cứu hóa học

Đỗ Văn Huê

Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, 25(2), tr. 91-93

2001

3.

Tính phổ điện tử của thuốc thử 4-(2- pyridylazo)-rezoxin bằng phương pháp gần đúng hóa lương tử

Đỗ Văn Huê

Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, 28(4), tr. 103- 111

2002

4.

Xác định độ nhạy trắc quang của thuốc thử 4-(2-piriđinazo)-rezoxin (PAR) trong các môi trường muối

Nguyễn Tinh Dung,Đỗ Văn Huê, Dương Quang Phùng

Tạp chí Hóa học, 40(2), tr. 47 -52

2002

5.

Đánh giá độ nhạy định lượng trắc quang chì bằng 4-(2- piriđinazo)-rezoxin (PAR)

Nguyễn Tinh Dung,Đỗ Văn Huê

Tạp chí Hóa học, 40(ĐB), tr. 87 - 91

2002

6.

Độ nhạy trắc quang của phản ứng tạo phức giữa chì(II) và 4-(2-piriđinazo)-rezoxin (PAR) trong các môi trường muối

Nguyễn Tinh Dung,Đỗ Văn Huê

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 7(4), tr. 38-42

2002

7.

Đánh giá độ nhạy định lượng trắc quang chì bằng 4-(2- piriđinazo)-rezoxin (PAR) khi có mặt ion cản và chất che KCN trong môi trường muối NaNO3

Nguyễn Tinh Dung,Đỗ Văn Huê

Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ IV Hà Nội 20-10-2003, tr. 45

2003

8.

Contribution to improve estimation of spectrophotometric sensitivity

Nguyen Tinh Dung, Dang Xuan Thu, Do Van Hue, Ho Thi Khue Dao

Thông báo hội nghị Hóa học Châu Á tháng 10-2003

2003

9.

Định lượng Pb2+ trong nước thải công ty pin-acqui bằng phương pháp chuẩn độ trắc quang dùng 4-(2-piriđylazo) resoxinol làm chỉ thị

Đỗ Văn Huê, Nguyễn Tinh Dung

Tạp chí Hóa học ứng dụng, số 12, tr. 34-38

2003

10.

Sự phát triển của Hóa học hiện đại dưới góc nhìn từ giải Nobel Hóa học

Lê Ngọc Tứ

Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, số 1, tr. 152-164

2003

11.

Xác định đồng thời chì (II), coban (II), và niken (II) bằng phép trắc quang đạo hàm bậc nhất

Đỗ Văn Huê,Nguyễn Ngọc Hưng

Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, số 4, tr. 98 – 103

2004

12.

Phương pháp xác định thành phần phức chất Staric -Bacbanel: Chứng minh và bàn luận

Lê Ngọc Tứ

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Khoa Hóa - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

2005

13.

Thực hiện nhanh kí hiệu hóa học trên văn bản Word

Nguyễn Hiền Hoàng

Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, 10/2007, tr. 116-123

2007

14.

Sử dụng máy tính Casio FX-750ES để giải bài toán cân bằng ion trong dung dịch

Nguyễn Hiền Hoàng

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Hóa - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, tr. 66-76

2008

15.

Thực hiện nhanh các kí hiệu và công thức hoá học ngay trong MS Word

Nguyễn Hiền Hoàng

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Hóa - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, tr. 18-22

2008

16.

Calixaren Hợp chất siêu phân tử - Các kết quả của nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Lê Văn Tán, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Huệ, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Lê Ngọc Tứ, Hasuck Kim, Jong Seung Kim

Kyû yeáu Hoäi nghò Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñaøo taïo laàn thöù III, Tröôøng Ñại học Coâng nghieäp TP. Hồ Chí Minh, tr. 46-53

2008

17.

Sự lưỡng tính của nhôm hidroxit

Nguyễn Hiền Hoàng

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội Hóa Học Việt Nam, 12/2009, tập 24/2009, tr. 18-19

2009

18.

Định lượng đồng thời canxi và magie trong nước khoáng và nước sinh hoạt bằng phương pháp thêm chuẩn điểm H

Cù Thành Long, Lê Ngọc Tứ, Lê Thị Phượng, Phan Thị Như Lê

Tạp chí Hóa học, Tập 2A, tr. 89-93

2009

19.

Organochlorine pesticides in sediment cores from BaLat – A major estuary of Red River, Northern Vietnam: spatial distribution and depth profiles

Nguyen Thi Tuyet Nhung, Duong Hong Anh, Pham Hung Viet, Hideshige Takada

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 14, số 2/2009

2009

20.

Tái hiện lịch sử ô nhiễm các hợp chất Polyclobiphenyl trong trầm tích tại khu vực Ba Lạt

Dương Hồng Anh,Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Minh Đức, Phạm Hùng Việt

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 15, số 4/2010, tr. 286 - 292

2010

21.

Spectrophotometric simultaneous determination of metronidazole, chloramphenicol and dexamethasone acetate in pharmaceutical productby partial least squares regression (PLS)

Lê Ngọc TứPhan Thị Hoàng Yến, Lê Văn Tán, Ngô Văn Tứ

Proceeding of The 2ndAnalytica Vietnam Conference, p. 35-39

2011

22.

Highly selective chromogenic ionophores for the recognition of cerium (IV) based on a water-soluble azocalixarene derivative

Nguyen Thi Ngoc Le,Le Van Tan, Le Ngoc Tu

Proceeding of 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process–ICCCP 2011, Vol. 10, p. 245-249

2011

23.

Structural Study On The Complex Of Ortho-EsterTetraAzophenylcalix[4]arene (TEAC) with Th(IV)

Tran Quang Hieu, Nguyen Ngoc Tuan,Le Ngoc Tu, Le Van Tan

Canada International Journal of Chemistry, Vol. 3, No. 2, p. 97-104

2011

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1.

Nguyễn Giám

 

Trưởng bộ môn

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý bộ môn

2.

Phạm Thị Hiền

 

 

Phụ trách PTN

3.

Nguyễn Thị Hồng

 

 

Phụ trách PTN

4.

Nguyễn Thị Minh Huệ

Thạc sĩ

Trưởng PTN

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý PTN

5.

Trần Bảo Hương

 

 

Phụ trách PTN

6.

Tăng Thị Mỹ

 

 

Phụ trách PTN

7.

Dương Ánh Phương

 

 

Phụ trách PTN

8.

Trần Văn Phương

(chuyển công tác năm 2006)

Thạc sĩ

 

Phụ trách PTN

9.

Dương Quang Sang

 

 

Phụ trách PTN

10.

Trần Thị Tâm

 

 

Phụ trách PTN

11.

Nguyễn Thị Minh Thông

 

 

Phụ trách PTN

12.

Lê Thị Vinh

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý bộ môn

13.

Huỳnh Kim Yến

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý khoa

14.

Trần Thị Yến

 

Trưởng bộ môn

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý công đoàn, chi bộ, bộ môn

15.

Trịnh Đình Thảo

(chuyển công tác năm 2011)

 

Trưởng PTN

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý PTN

16.

Lê Ngọc Tứ

(chuyển công tác năm 2011)

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý chi bộ, bộ môn

17.

Ngô Tấn Lộc

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Giảng dạy và nghiên cứu

Quản lý bộ môn

18.

Nguyễn Hiền Hoàng

Thạc sĩ

 

Giảng dạy và nghiên cứu

 

1

Nguyễn Ngọc Hưng

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2

Đỗ Văn Huê

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giảng viên

Trưởng phòng thí nghiệm

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

4

Phan Thị Hoàng Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

5

Huỳnh Thị Nhàn

Giảng viên

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

6

Phạm Thị Thảo Uyên

Giáo viên thực hành

Thạc sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

7

Văn Thị Cẩm Duyên

Giáo viên thực hành

Cử nhân

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 
 Đăng Nhập