Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Các tổ bộ môn Tổ Công Nghệ Môi Trường
Bộ môn Công nghệ môi trường
Giới thiệu Bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 7 2012 16:25

BỘ MÔN HÓA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL – TECHNOLOGICAL CHEMISTRY DIVISION)

Cập nhật ngày: 01/4/2019 (Update: 01/4/2019)

Gồm:

I. Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác

II. Đinh hướng nghiên cứu chính

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

0

Dương Bá Vũ

Phụ trách BM

PGS. TS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1.

Trần Thị Lộc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Kim Diễm Mai

Giảng viên

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Trương Chí Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Lê Thị Hình

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thành Lộc

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Võ Công Minh

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

1. Trương Chí Hiền

- Phân tích một số chỉ tiêu môi trường, từ đó đánh giá chất lượng môi trường.

- Phân tích, xây dựng phương pháp xử lí các mẫu nước thải phù hợp với mục đích nhất định; tối ưu điều kiện xử lí thông qua việc vận hành mô hình trong phòng thí nghiệm.

- Tối ưu hoá điều kiện trong xử lí chất thải hữu cơ bằng phương pháp lên men kị khí (biogas) theo hướng tạo ra phân bón hữu cơ có chất lượng tốt từ chất thải sau xử lí.

2. Trần Thị Lộc

- Phân tích các chỉ tiêu trong môi trường đất nông nghiệp – nước – phân bón.

- Xử lí ô nhiễm môi trường.

- Đánh giá tác động môi trường.

- Giáo dục môi trường thông qua bộ môn hoá học và tham quan nhà máy.

- Đánh giá kĩ năng tiếp cận của sinh viên đối với các qui trình, kĩ thuật sản xuất ở các nhà máy.

3. Nguyễn Kim Diễm Mai

- Phân tích các chỉ tiêu môi trường và các chất ô nhiễm trong nước bằng phương pháp điện di mao quản.

- Xử lí ô nhiễm môi trường.

III. CÁC GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Xây dựng một số bài thực hành phân tích đất nông nghiệp và nước cho học phần Hóa Công nghệ - Môi trường

Trần Thị Lộc

-

Trường/2013

2

Xây dựng quy trình phân tích As(III) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản

Nguyễn Kim Diễm Mai

Nguyễn Văn Bỉnh

Trương Chí Hiền

Lê Thị Diệu

Trường/2014

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Xác định hàm lượng lân trong đất ở nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương bằng phương pháp trắc quang

Trần Thị Lộc

Tạp chí khoa học trường ĐHSP TP HCM, số 47, trang 61 - 66

2013

2

Tối ưu quy trình phân tích đồng thời các anion vô cơ trong mẫu nước môi trường sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp với detectơ độ dẫn không tiếp xúc

Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Kim Diễm Mai

Dương Hồng Anh

Phạm Hùng Việt

Tạp chí Khoa học ĐHQG, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4, Trang 29-35

2013

3

Xác định hàm lượng As(III) trong nước ngầm tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng đetectơ đo độ dẫn điện không tiếp xúc

Nguyễn Kim Diễm Mai

Phạm Thị Thanh Thủy

Dương Hồng Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQG, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1, Trang 51-57

2014

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion nền cơ bản tới quá trình phân tích As(III) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc vớ kỹ thuật bơm mẫu điện động học và biện pháp khắc phục

Dương Hồng Anh

Nguyễn Kim Diễm Mai

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 20, Số 2, Trang 14 – 19

2015

5

Response surface method for modeling the removal of carbon dioxide from a simulated gas using water absorption enhanced with a liquid-film-forming device. Journal of Environmental Sciences.

Diem-Mai Kim Nguyen

Tsuyoshi Imai

Thanh-Loc Thi Dang

Takaya Higuchi

Ariyo Kanno

Koichi Yamamoto

Masahiko Sekine

Journal of Environmental Sciences. Vol. 65, 116 – 126

2018

6

Performance of a carbon dioxide removal process using a water scrubber with the aid of a water-film-forming apparatus.

Mai Kim Diem Nguyen

Tsuyoshi Imai

Wataru Yoshida

Loc Thi Thanh Dang

Takaya Higuchi

Ariyo Kanno

Koichi Yamamoto

Masahiko Sekine

Waste and Biomass Valorization, Vol. 9 (10), 1827 – 1839

2018

7

Influence of water-film-forming-unit on the enhanced removal of carbon dioxide from mixed gas using water absorption apparatus.

Diem-Mai Kim Nguyen

Tsuyoshi Imai

Shahira Said Aly

Takaya Higuchi

Ariyo Kanno

Koichi Yamamoto

Masahiko Sekine

Environmental Technology (In Press)

2018

8

Evaluation of activated carbon as a substratum to phytoremediate eutrophic wastewater

Nguyễn Thị Trúc Linh

Dương Bá Vũ…

A SciTechnol Journal

2018

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Nguyễn Văn Bỉnh

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường

Giảng dạy Công nghệ - Môi trưởng, Hóa nước, Hóa nông nghiệp, Hóa kĩ thuật, …; hướng dẫn khóa luận TN ĐH; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

2

Lê Thị Diệu

Cử nhân

-

Quản lí phòng thí nghiệm Hoá Công nghệ - Môi trường

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học