Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu Tổ Khoa học Cơ bản

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1963/QĐ-ĐHSP về việc cơ cấu lại các Tổ bộ môn của Khoa Giáo dục Tiểu học. Tổ Khoa học Cơ bản được thành lập với 06 thành viên:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha
  2. ThS. Hoàng Trường Giang
  3. ThS. Trần Hoàng
  4. ThS. Lê Văn Trung
  5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
  6. ThS. Nguyễn Ngọc Trọng

Tổ Khoa học Cơ bản có nhiệm vụ giảng dạy và quản lý hoạt động dạy học các bộ môn khoa học cơ bản như Dẫn luận ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn học Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Toán cơ sở, Các tập hợp số, Hình học, Cơ sở Tự nhiên - Xã hội, ... Ngoài ra, Tổ còn tham gia nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và các tài liệu tham khảo, hỗ trợ tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập, kiến tập…

TS. Nguyen Thi Ly Kha TS. Le Thi Thanh Chung ThS. Truong Thi Thu Van TS. Vu Thi An TS. Le Dinh ThongDương Minh Thành PDF. In Email
Dương Minh Thành
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng khoa
Phụ trách: Quản lý chung; Các môn Toán
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Ly Kha PDF. In Email
Nguyễn Thị Ly Kha
Chức danh, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Phụ trách: Các môn: Ngữ pháp, Tiếng Việt thực hành,...
Đọc thêm...
 
Lê Văn Trung PDF. In Email
Lê Văn Trung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ (đang là NCS)
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn khoa, Trợ lý Giáo vụ Ngoài Chính quy
Phụ trách: Tiếng Việt, Lịch học ngoài chính quy
Đọc thêm...
 
Phạm Hải Lê PDF. In Email
Phạm Hải Lê
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa GD Tiểu học; Cố vấn học tập CQK39C
Phụ trách: Môn Tiếng Việt
Đọc thêm...
 
Trần Hoàng PDF. In Email
Trần Hoàng
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Khoa học Cơ bản
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Thu Thủy PDF. In Email
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Văn học Việt Nam, Thi pháp học...
Đọc thêm...
 
Nguyễn Ngọc Trọng PDF. In Email
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Toán
Ghi chú:
Đọc thêm...
 Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội