Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu Tổ Phương pháp dạy học

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1963/QĐ-ĐHSP về việc cơ cấu lại các Tổ bộ môn của Khoa Giáo dục Tiểu học. Tổ Phương pháp dạy học được thành lập với 10 thành viên:

  1. TS. Lê Thị Thanh Chung
  2. TS. Hoàng Thị Tuyết
  3. ThS. Đỗ Thị Nga
  4. ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh
  5. ThS. Lê Ngọc Tường Khanh
  6. ThS. Trần Đức Thuận
  7. ThS. Nguyễn Lương Hải Như
  8. ThS. Nguyễn Minh Giang
  9. CN. Ngô Quang Dũng
  10. ThS. Trần Thanh Dũng

Tổ Phương pháp dạy học có nhiệm vụ giảng dạy và quản lý hoạt động dạy học các bộ môn khoa học chuyên ngành, phương pháp dạy học như Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, Phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học, Phương pháp dạy học Mỹ thuật, Phương pháp hạy học Âm nhạc, Phương pháp dạy học Toán, Phương pháp dạy Tự nhiên - Xã hội, Phương pháp giáo dục thể chất… cho các hệ đào tạo. Ngoài ra, Tổ còn tham gia nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và các tài liệu tham khảo, tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập, kiến tập… ThS. Phan Thi Hang ThS. Tran Hoang KTQG. Phan Thanh Lien Tran Duc ThuanTrần Đức Thuận PDF. In Email
Trần Đức Thuận
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Phụ trách: Các môn Toán và LLDH Toán, Ứng dụng CNTT trong dạy học ...
Đọc thêm...
 
Hoàng Thị Tuyết PDF. In Email
Hoàng Thị Tuyết
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tiếng Việt
Đọc thêm...
 
Nguyễn Minh Giang PDF. In Email
Nguyễn Minh Giang
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Sinh học, LL&PPDH TNXH
Đọc thêm...
 
Lê Ngọc Tường Khanh PDF. In Email
Lê Ngọc Tường Khanh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,...
Đọc thêm...
 
Ngô Quang Dũng PDF. In Email
Ngô Quang Dũng
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn Khoa (2003 - 2009); Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Trường
Phụ trách: Môn Âm nhạc
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Thu PDF. In Email
Nguyen Thi Thu
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Tâm lý, Giáo dục học lứa tuổi tiểu học, Đánh giá kết quả học tập...
Đọc thêm...
 
Nguyễn Lương Hải Như PDF. In Email
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học
Phụ trách: Phong cách học...
Đọc thêm...
 
Đỗ Thị Nga PDF. In Email
Đỗ Thị Nga
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công Đoàn Khoa (từ 10/2012)
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tự nhiên - Xã hội
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Hà Thanh PDF. In Email
Nguyễn Thị Hà Thanh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Phụ trách: Các môn Toán cơ bản, LLDH Toán
Đọc thêm...
 
Trần Thanh Dũng PDF. In Email
Tran Thanh Dung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa GD Tiểu học
Phụ trách: Môn LLDH Thể dục; Tủ sách khoa GDTH; Phong trào sinh viên...
Đọc thêm...
 
Phạm Phương Anh PDF. In Email
Pham Phuong Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ
Phụ trách: LLDH TNXH
Đọc thêm...
 
Lê Tống Ngọc Anh PDF. In Email
Le Tong Ngoc Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ:
Phụ trách: Mỹ thuật và PPDH...
Đọc thêm...
 Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội