Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông tin Cựu sinh viên
Thông tin hội Cựu sinh viên khoa CNTT PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 12 2020 09:38

Thực hiện văn bản của Thường trực Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. khoa Công nghệ thông tin đã hiệp thương thành lập chi hội với Ban chấp hành gồm những anh/chị sau:

STT Họ và tên Khóa học Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Quốc Việt K36 Chi hội trưởng 0363358775 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lương Trần Ngọc Khiết K38 Chi hội phó 0387469465 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Vụ Hoài Ân K39 Chi hội phó 0902617692 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Dương Trần Hà Phương K38 Thành viên 0778833761 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Đoàn Lê Minh Như K41 Thành viên 0934165425 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.