Get Adobe Flash player

Tin Tức - Sư kiện

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI (ngày 12/12) đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu Trích yếu lý lịch các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, như sau:

1. Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

- Ngày sinh: 03/5/1978

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Số 31 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 19/5/2000;         Ngày chính thức: 19/5/2001

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học, đang làm Nghiên cứu sinh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp Trung ương khóa II

- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khóa XI; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn./.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1993 - 6/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 6/1996 - 2/1997: Tốt nghiệp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3/1997 - 11/1999: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11/1999 - 11/2002: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 8/2000); Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11/2002 - 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Phó trưởng phòng Công tác chính trị, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (từ tháng 4/2003); Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01/2005 - 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 3/2006); Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2005).

- Từ tháng 9/2007 - 4/2009: Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ tháng 12/2007); Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 4/2008), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 02/2009); Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào (từ tháng 01/2008).

- Từ tháng 4/2009 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (đến tháng 9/2009), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2009); Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 12/2012).

- Từ tháng 01/2013 - 12/2015: Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (đến tháng 01/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 05/2013 đến tháng 01/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 03/2013 đến tháng 5/2014); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014); Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2013); Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015); Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ tháng 6/2015);

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ tháng 01/2016); Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 04/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 5/2016), Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV (từ tháng 5/2016).

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong đã được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

2. Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Ngày sinh: 26/11/1979

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Số 16, ngõ 282, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 27/12/2001;         Ngày chính thức: 27/12/2002

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Ngân hàng và Thị trường Tài chính, đang làm nghiên cứu sinh ngành Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế).

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1997 - 2001: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi đoàn B1-K39, Bí thư Chi đoàn NH39C, Ủy viên BCH Liên chi đoàn Ngân hàng - Tài chính.

- Từ năm 2001 - 2003: Học viên Chương trình cao học về Quản trị Tài chính.

- Từ năm 2002 - 2004: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ năm 2004 - 2007: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ năm 2007 - tháng 4/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ tháng 6/2009 - 01/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 02/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 10/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 01/2012 - 6/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị.

- Từ tháng 7/2012 - 01/2013: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 02/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn; Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa X; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 5/2016).

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

3. Họ và tên: BÙI QUANG HUY

- Ngày sinh: 25/3/1977

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: Số 253, tổ 32C, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 09/3/2002;         Ngày chính thức: 09/3/2003

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2000 - 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (8/2005 - 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (11/2005 - 11/2007).

- Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (11/2007 - 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2008 - 8/2010); Phó trưởng ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (02/2008 - 5/2010).

- Từ tháng 6/2010 - 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2012 - 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; từ tháng 12/2012, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2013 - 3/2015: Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015).

- Từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015).

- Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017: Bí thư BCH Trung ương Đoàn, khóa X, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Bùi Quang Huy đã được bầu giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

4. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

- Ngày sinh: 26/11/1978

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: P15-04A, 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 29/5/2006; Ngày chính thức: 29/5/2007

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, cử nhân Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp Trung ương khóa IV

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2003 - 02/2005: Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Thường trực Hội đồng Bí thư Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 3/2005 - 7/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Phó chánh Văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 8/2006 - 6/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Chánh văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 7/2007 - 01/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (từ tháng 12/2007).

- Từ tháng 02/2009 - 3/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 4/2010 - 6/2011: Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 7/2011 - 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 12/2012 - 4/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 5/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015), Phó Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2016 - 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 9/2016: Bí thư Trung ương Đoàn, khóa X, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

- Ngày 12/12/2017, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI./.

NGUỒN: BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo nhanh kết quả Đại hội. Cụ thể như sau:

Thời gian Đại hội: từ ngày 10-13/12/2017

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Nội dung: 1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;
Tại Phiên khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đoàn khóa X; các gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự; 25 tổ chức thanh niên nước ngoài, tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã gửi điện chúc mừng Đại hội. Tham dự và đưa tin về Đại hội có hơn 200 phóng viên của trên 60 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
1. Về Đại biểu đại hội: Tham dự Đại hội có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: 135 đồng chí (chiếm 13,6%); Đại biểu được bầu tại Đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm 81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng chí (chiếm 5%). Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi (đại biểu Trương Hiếu Ngân, sinh ngày 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang); Có 383 đại biểu là nữ (chiếm 38,3%); 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%). Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 690 đại biểu (chiếm 69%).
Có 03 đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú đang học tập, công tác ở ngoài nước (gồm: Cu Ba, Nga và Trung Quốc) về dự Đại hội.
2. Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị là: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển.
4. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 05 đồng chí. 5.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện thanh niên; vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đoàn đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp; tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh nêu ra các hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ: + Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.
+ Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn và tin tưởng với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi trường hoà bình, đổi mới, phát triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, hùng cường; xứng đáng là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà. Đồng chí mong muốn và kỳ vọng thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất (Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, báo Tiền phong, báo Thanh niên điện tử).
6. Sau khi nghe đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, Đại hội đã dành 01 buổi để tiến hành thảo luận tại 20 tổ thảo luận. Có 305 ý kiến phát biểu tại các tổ thảo luận và 08 tham luận trực tiếp tại hội trường. Các ý kiến phát biểu tương đối đa dạng, toàn diện ở các lĩnh vực, địa bàn.
Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các văn kiện và cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, mạnh dạn nhìn thẳng, đánh giá đúng và dự báo chính xác tình hình thanh thanh niên, thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu thiếu nhi
Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội theo hướng có nội dung bổ sung vào báo cáo chính trị, có những nội dung sẽ được cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên; để đảm bảo dân chủ, tập trung được tối đa trí tuệ, ý kiến đại biểu, Đoàn chủ tịch đã gửi phiếu riêng cho từng đại biểu thể hiện quan điểm riêng của mình biểu quyết từng vấn đề cụ thể và tổng hợp báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết trước Đại hội với kết quả rất tập trung.
Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Các chỉ tiêu trọng tâm được xác định gồm:
(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
(2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
(3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.
(4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.
(5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.
(6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
(10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
(11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở; “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
* 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022 được xác định là:
(1) Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi;
(2) Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp;
(3) Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên;
(4) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới;
(5) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;
(6) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông;
(7) Đề án Phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; (8) Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; (9) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội;
(10) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.
Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 13 chương và 42 điều, tăng 01 chương so với Điều lệ khoá X (cụ thể là tách chương III điều lệ khóa cũ thành 2 chương mới: chương 3: cơ quan lãnh đạo cấp trung ương và chương 4: cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện) và có 14 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung bổ sung, sửa đổi đáng chú ý: Điều 3 về quyền lợi của đoàn viên được bổ sung nội dung “tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”; tại chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn, Điều 9 về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành được sửa đổi: “Việc rút khỏi ban chấp hành khi ủy viên ban chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”; tại chương V: Tổ chức cơ sở đoàn, Điều 20 quy định kéo dài nhiệm kỳ đối với chi đoàn và đoàn cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; phù hợp với nhiệm kỳ của cấp ủy, tạo thuận lợi trong công tác cán bộ.
7. Đại hội đã tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí, bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn.
(Có danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn - tải tại đây )
8. Tại Phiên bế mạc sáng ngày 13/12/2017, Đại hội đã vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu tại buổi tổng kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2017 - 2022. Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương và mong muốn các bạn trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung làm tốt 3 vấn đề: xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; xây dựng Quốc gia khởi nghiệp; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
+ Về đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2012-2017: Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
+ Về những trọng tâm phối hợp giữa Chính Phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên; Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em.
9.  Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự đại biểu còn tham gia các hoạt động sau:
- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ Bắc Sơn.
- Khai mạc triển lãm: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.
Triển lãm được thực hiện với hình thức đổi mới, hiện đại, trải đều trong các không gian của Trung tâm hội nghị quốc gia, sử dụng công nghệ mới như “khu vực triển lãm đại hội đoàn qua các thời kỳ bằng công nghệ thực tế ảo”, ứng dụng thông tin tăng sự tương tác với đại biểu. Đặc biệt không gian Tuổi trẻ sáng tạo có nhiều thiết bị công nghệ mới, các đại biểu có thể trải nghiệm, tương tác, khám phá nhiều nội dung triển lãm, thành tựu khoa học kỹ thuật và xem các mô hình, sản phẩm nghiêu cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo trẻ của thanh niên.
- Đại biểu chia làm 8 diễn đàn tham gia chương trình gặp gỡ, đối thoại với Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ với các chủ đề sau:
+ Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển”, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
+ Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
+ Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dụng nông thôn mới”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Diễn đàn về “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đối thoại với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công an.
+ Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên”, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. + Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tại 8 diễn đàn đã có 133 ý kiến phát biểu nêu thực trạng những vấn đề mà tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên và xã hội quan tâm đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành và phát huy tốt vai trò của đoàn, của thanh niên trong tham gia vào các lĩnh vực, vấn đề quan trọng cùng các bộ, ngành.
- Tham dự Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ” với chủ đề ‘Tổ quốc bốn mùa thanh xuân”. Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, mới lạ, nội dung phong phú, trẻ trung hiện đại, xúc động, tạo cảm xúc sâu sắc với đại biểu; chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại trang sử hào hùng của Đảng, của đất nước, truyền thống vinh quang tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những đóng góp của lớp lớp thế hệ thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và truyền đi thông điệp về mong muốn khát khao dấn thân, cống hiến của tuổi trẻ nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ dựng xây quê hương đất nước.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các cơ quan báo chí của Đoàn khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bằng nhiều hình thức, kịp thời tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có tính hành động cao chào mừng thành công Đại hội và cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Ban Biên tập website Trung ương Đoàn.

34 GƯƠNG TIÊU BIỂU ĐIỂN HÌNH - NHỮNG ĐOÁ HOA TOẢ HƯƠNG CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2017)

Tháng 11 - tháng của lòng tri ân, tháng của tình thầy trò lại đến và tháng 11 năm nay lại càng đặc biệt hơn khi đánh dấu kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, ngày 16/11/2017, Ban Thường vụ Đoàn Trường long trọng tổ chức chương trình Người Sư phạm lần thứ X, năm 2017.

Chương trình vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu và các vị khách quý:

-      Đ/c Trần Thu Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh;

-      Trung úy Nguyễn Duy Tân - Phó Bí thư Đoàn phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, CA TP. Hồ Chí Minh;

-      TS. Bạch Văn Hợp - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

-      TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường;

-      PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường;

-      ThS. Nguyễn Thị Yến Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;

-      ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Trưởng phòng TCHC;

-      PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Giáo dục Chính trị;

-      ThS. Huỳnh Công Ba, Đảng ủy viên, Trưởng phòng CTCT & HS-SV, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường;

-      PGS. TS. Nguyễn Thị Ly Kha, Nguyên Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học;

-      ThS. Nguyễn Chung Thủy, Bí thư Chi bộ khoa Lịch Sử;

-      TS. Nguyễn Thị Quỳnh vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tiếng Trung;

-      ThS. Phương Diễm Hương, Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng;

-      Thầy Trương Trường Sơn, Phó Bí thư Chi bộ khoa Vật lý;

-      ThS. Đinh Quỳnh Châu, Phó Bí thư Chi bộ khoa Tâm lý học;

-      Cô Lê Thị Tường Vân, Phó Phòng Kế hoạch Tài chính;

-      Đ/c Lâm Thanh Minh, Đảng ủy Viên, Bí thư Đoàn Trường;

-      Đ/c Phan Tấn Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường;

-      Đ/c Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phó Bí thư Đoàn Trường;

-      Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường;

Cùng các Thầy, Cô lãnh đạo các khoa, phòng ban chức năng nhà trường, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và hơn 700 sinh viên tham dự.

Mở đầu chương trình với phần giao lưu “Tiếp lửa lòng yêu nghề”, TS. Bạch Văn Hợp - Nguyên Hiệu trưởng Trường, PGS. TS Nguyễn Thị Ly Kha - Nguyên Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, ThS. Phạm Mạnh Thắng - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, ThS. Nguyễn Trà My - Giảng viên khoa Lịch sử, Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương Bùi Nguyễn Bích Thy, Sinh viên Trần Dương Anh Tài – khoa Vật lí đã chia sẻ về những cơ duyên đến với nghề giáo, những kỷ niệm và kinh nghiệm quý báu, đồng thời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên Sư phạm “Nếu thật sự yêu nghề, muốn trở thành giáo viên thì hãy theo đuổi đến cùng. Dù nghề dạy học đồng lương không cao nhưng được sống với đam mê, niềm yêu thích của mình chính là điều tuyệt với nhất”.

Tiếp theo chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã tiến hành tổng kết việc thực hiện cuộc vận động Nhà giáo trẻ tiêu biểu, phong trào 3 trách nhiệm năm học 2016 - 2017, cuộc vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Sư phạm năm 2017. Đây chính là ba nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên  của Trường năm học 2016 - 2017 nhằm khuyến khích, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên lối sống tích cực, phù hợp để trở thành những thanh niên sư phạm “Chuẩn tác phong, giàu tri thức, tự tin hội nhập”. Đồng thời, nhằm ghi nhận những nỗ lực của cá nhân trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào, Ban Thường vũ Đoàn Trường đã tiến hành nghi thức tuyên dương 15 Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Viên chức trẻ, giỏi, thân thiện, 19 Thanh niên Sư phạm điển hình - UP Awards.

Phát biểu chi đạo và chúc mừng tại chương trình, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã khẳng định vai trò rất lớn của các cuộc vận động và phong trào với đa dạng các hoạt động tạo môi trường rèn luyện do Ban Thường vụ Đoàn Trường phát động trong việc giúp viên chức trẻ và sinh viên trang bị các kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nhắn nhủ các gương được tuyên dương sẽ xem những thành quả đạt được hôm nay như một hành trang thật tốt để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, cống hiến cho nhà trường và xã hội trong tương lai.

Chương trình khép lại vói nhiều cảm xúc về tháng 11 - tháng của “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, thắp sáng lên ngọn lửa yêu nghề cho các thế hệ tương lai; đồng thời mở ra một chặng đường mới với những nổ lực không ngừng trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào - Quá trình tiếp tục ươm mầm cho những bông hoa sẽ toả hương vào Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG.

LIÊN HOAN CA MÚA “TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG” CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), vào lúc 13 giờ ngày 12/11/2017 tại Hội trường B cơ sở chính (số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5), Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Liên hoan ca múa với chủ đề “Tri ân Người khai sáng”. Liên hoan là cuộc so tài của 19 tiết mục ca múa được đầu tư công phu, kỹ lưỡng đến từ các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Các tiết mục đã đưa Ban Giám khảo cũng như khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cùng với đó là những cảm xúc đan xen nhau, đó là sự rộn ràng, nhí nhảnh của những hồi tưởng về thời trung học đã qua hay là cảm xúc lắng động khi về lại mái trường xưa nhìn hàng cây, ghế đá ngày nào nay đã rêu phong. Nhưng đọng lại tất cả, đó chính là tình cảm “tôn sư trọng đạo” mà tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh muốn gửi đến quý thầy cô nhân ngày hiến chương các nhà giáo.

Kết thúc Hội diễn, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã chọn ra được 06 tiết mục xuất sắc với các giải thưởng cụ thể như sau:

- Giải Nhì: Tiết mục “Đất nước lời ru” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn.

- Giải Ba: Tiết mục “Cô gái bản Mèo” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Giáo dục Mầm non và tiết mục “Bài ca người giáo viên TP. Hồ Chí Minh” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Giáo dục Tiểu học.

- Các giải khuyến khích: Tiết mục “Liên khúc Lời thầy cô” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Giáo dục Quốc phòng, tiết mục “Màu cờ tôi yêu” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Lịch sử và tiết mục “Lời ru Âu Lạc” đến từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Địa lí.

Sau đây là một số hình ảnh đến từ Liên hoan:

THỰC HIỆN: ĐỘI TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

SÔI NỔI CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917-07/11/2017)

Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), vào sáng nay ngày 07/11/2017, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường phối hợp cùng Khoa Tiếng Nga tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Vào lúc 08g00, tại khu vực triển lãm “Cách mạng Tháng 10 – Dấu ấn 100 năm” đã diễn ra lễ khánh thành khu triển lãm với sự tham gia của đại diện Đảng ủy Trường, đại diện lãnh sự quán Nga tại TP. Hồ Chí Minh và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường. Chương trình triển lãm “Cách mạng tháng 10 - Dấu ấn 100 năm” với hệ thống nhiều tranh ảnh, tư liệu lịch sử về Cách mạng tháng 10 Nga; poster, áp phích cổ động, tuyên truyền ở Nga và các nước trong thời kỳ bùng nổ cách mạng; các vật phẩm, sản phẩm về văn hóa, ẩm thực và con người Nga hy vọng sẽ giúp quý Thầy Cô và các bạn đoàn viên, thanh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cùng ghi nhớ, cùng ôn lại những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử ấy.

Vào lúc 08g30, tại Hội trường B, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười. Buổi lễ vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu và các vị khách quý:

Về phía khác mời ngoài trường có sự hiện diện của:

+ Ngài Сергей Геннадьевич Козлов - đại diện lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh,

+ Ông Hoàng Minh Nhân - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga TP.HCM,

+ Đ/c Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh,

+ Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh,

+ Thượng tá Hoàng Đăng Văn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự,

+ Thầy Vũ Vạn Xuân, Hiệu phó Trường THCS Lê Quý Đôn,

Về phía trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, có sự hiện diện của:

+ TS.Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường,

+ ThS. Nguyễn Thị Yến Nam - Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,

+ PGS.TS. Ngô Minh Oanh – Viện trưởng viện nghiên giáo dục,

+ Tiến sỹ Nguyễn Thị Hằng - Trưởng khoa Tiếng Nga,

+ Đồng chí Lâm Thanh Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường;

+ Đồng chí Phan Tấn Anh - Phó Bí thư Đoàn Trường

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng nhấn mạnh: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế". Độ lùi thời gian 100 năm qua càng giúp chúng ta hiểu được Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng như thế nào; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng Tháng Mười. Nó cho thấy rằng trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh. Chúng ta tin tưởng rằng trung thành với lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết,  đồng lòng, đồng thuận của toàn dân, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, khán giả không những được trở lại nước Nga trong “10 ngày rung chuyển thế giới” năm 1917 mà còn được "tham quan" một nước Nga đang chuyển mình và mối giao hảo, tình hữu nghị thắm thiết giữa hai đất nước Việt Nam – Liên bang Nga qua sự dẫn dắt của PGS.TS. Ngô Minh Oanh và Ngài Сергей Геннадьевич Козлов.

Chương trình kết thúc thành công tốt đẹp, để lại trong lòng khán giả sự hoài niệm về một thời lịch sử hào hùng, về cuộc cách mạng vĩ đại của toàn nhân loại - Cách mạng Tháng Mười Nga.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG.

Các bài viết khác...

Chuyên Mục

 

 

 

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Lượt truy cập

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1