Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách Cựu SV & Thống kê Tốt nghiệp
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v kiểm tra lịch thi Hk2/2022

Thông báo sinh viên kiểm tra lịch thi cá nhân và điều chỉnh nếu có sai sót thông tin, sinh viên liên hệ tại Phòng KT&ĐBCL. Lịch thi tại cổng thông tin: hhtt://online.hcmue.edu.vn.hạn chót ngày từ ngày ra thông báo đến trước tuần thi 1...