Trang Chủ Giới Thiệu Cơ Cấu Tổ Chức

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 667 khách Trực tuyến
PDF. In EmailBAN LÃNH ĐẠO TỔ NGOẠI NGỮ

 

+ ThS. Nguyễn Kỳ Nam

+ ThS. Nguyễn Thị Tú

 

Tổ Phó

Tổ Phó(phụ trách đơn vị)

CHI BỘ


+ ThS. Nguyễn Thị Tú

 

Bí thư Chi bộ

 

CÔNG ĐOÀN

+ ThS. Nguyễn Kỳ Nam

+ ThS. Vũ Thu Hằng

+ ThS. Bạch Linh Trang

Chủ tịch Công đoàn

Phó chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

+ ThS. Nguyễn Kì Nam

+ ThS. Nguyễn Thị Tú

+ ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

+ ThS. Lý Nhựt Thiện

+ ThS. Nguyễn Hiền Đoan Trang

+ Ths. Bạch Linh Trang

+ TS. Huỳnh Công Minh Hùng

+ TS. Lê Thị Kiều Vân

 

 

Thư ký Hội đồng

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

Thành viên HĐ

TỔ BỘ MÔN – TIẾNG ANH

+ ThS. Lý Nhựt Thiện

+ ThS. Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ trưởng tổ tiếng Anh

Tổ phó tổ tiếng Anh

TỔ BỘ MÔN – TIẾNG HOA

+ ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ trưởng tổ tiếng Hoa

VĂN PHÒNG

 

 


Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác