Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
Cơ chế khoán Khoa học công nghệ PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 30 Décembre 2015 07:41

Sáng 30/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Tham dự Lễ ký có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cùng Lãnh đạo và một số đơn vị chức năng của hai Bộ.

Xem chi tiết tại đây.

 
Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 08 Décembre 2015 09:10

Xem tại đây.

 
Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 02 Décembre 2015 09:02

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Luật kế toán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 23 Novembre 2015 01:55

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Xem chi tiết tại đây.

 
Chính sách, chế độ cập nhật 10.2015 PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 24 Octobre 2015 06:41

Chế độ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của cá nhân:

Chế độ tiền lương

Chế độ phụ cấp

Chế độ làm thêm giờ

Chính sách đối với giảng viên

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Đoàn phí công đoàn

Bảo hiểm thất nghiệp - Việc làm

Thuế thu nhập cá nhân

Lập dự toán, quản lý kinh phí hoạt động:

Tài chính Đảng

Tài chính Công đoàn

Kinh phí hoạt động Hội cựu chiến binh

Kinh phí hoạt động dân quân tự vệ

Kinh phí hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kinh phí hoạt động Ban thanh tra nhân dân

Quản lý, sử dụng tài sản:

Trụ sở, nhà làm việc

Ô tô

Trang thiết bị và phương tiện làm việc

Điện thoại

Chế độ, tiêu chuẩn định mức chi:

Công nghệ thông tin

Công tác phí, Hội nghị, Tiếp khách

Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức

Nghỉ phép

Quy định khác:

Hóa đơn

Chế độ thanh toán bằng chuyển khoản, tiền mặt

 
«DébutPrécédent12SuivantFin»

Page 1 sur 2


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website