Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Tổ Quản lý giáo dục
Tổ quản lý giáo dục
Giảng viên tổ Quản lý giáo dục PDF Print E-mail
Wednesday, 02 November 2016 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
 Lượng Truy Cập