Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Tổ Quản lý giáo dục
Tổ quản lý giáo dục
Giảng viên tổ Quản lý giáo dục PDF 打印 E-mail
周三, 2016年 11月 02日 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


 
 Lượng Truy Cập