Đinh Thị Hạnh

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Phan Ngọc Hưng

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lê Văn Hoàng

Chức danh : Giảng viên cao cấp
Học vị : GS, TSKH
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ninh Quý Cường

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Ngọc Ty

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109