Nguyễn Văn Hoa

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Phạm Ng. Thành Vinh

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng PTN

Đọc thêm...
 

Lê Anh Đức

Chức danh : Giáo viên thí nghiệm
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Trương Trường Sơn

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Bùi Minh Lộc

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lê Quang Vương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Hoàng Đức Tâm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng khoa

Đọc thêm...
 

Phan Thị Minh Tâm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109