Nguyễn Văn Hoa


Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Thông tin chi tiết:

 

Lê Anh Đức

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Trần Thị Mai Anh

Chức danh: Chuyên viên

 

Hoàng Đức Tâm

Chức danh: Giảng viên
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng khoa
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Phan Thị Minh Tâm

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết:

 

Tô Ngọc Hiếu

Chức danh: Chuyên viên

 

Trương Trường Sơn

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Thông tin chi tiết:

 

Lê Quang Vương

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Trưởng Phòng thí nghiệm
Thông tin chi tiết: Xem CV

 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109