Mai Hoàng Phương

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Nguyễn Thanh Tú


Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Trần Đặng Bảo Ân

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Nguyễn Thành Đạt

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Cao Thị Sông HươngChức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết:

 

Phan Minh Tiến

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên Cứu Sinh)
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Huỳnh Duy Khang

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Nguyễn Thị Huyền

Chức danh: chuyên viên
Học vị: Thạc sĩ
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Thanh NgaChức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Lê Hải Mỹ Ngân

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên Cứu Sinh)
Thông tin chi tiết:

 

Trần Ngọc Huy


Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV

 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109