Nguyễn Lâm Duy

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Thanh Loan

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết:

 

Ngô Minh Nhựt

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Hoàng Long

 

Chức danh: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Thị Hảo

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV

 

Trương Đặng Hoài Thu

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV


 

Lý Duy Nhất

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Thông tin chi tiết:

 

Nguyễn Tấn Phát

Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Thông tin chi tiết: Xem CV

 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109