Nguyễn Lâm Duy

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Lý Duy Nhất

Chức danh : Giáo viên thí nghiệm
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Hoàng Văn Hưng

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ngô Thị Phương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thanh Loan

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Tấn Phát

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Hoàng Long

Chức danh : Chuyên viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thị Hảo

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ngô Minh Nhựt

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109