Bài báo trong nước

Danh mục công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước của giảng viên Khoa Vật lý

Ghi chú

Năm công bố

Tên tạp chí

Tên tác giả/đồng tác giả

Tên bài báo khoa học

2015 Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm TP. HCM, số 12 (Khoa học tự nhiên & Công nghệ), tr. 67-74 Nguyễn Thị Hồng Lanh, Cao Hồ Thanh Xuân, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho ion H2+
2015 Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm TP. HCM, số 2 (Khoa học tự nhiên & Công nghệ), tr. 74-78 Nguyễn Phương Duy Anh, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm Mô tả giải tích cho năng lượng trạng thái cơ bản của exciton hai chiều trong từ trường
2015 Tạp chí khoa học ĐHSP TP.HCM số 12(78) Hoàng Văn Hưng Xác suất ion hóa của mô hình phân tử phân cực trong trường laser

 

2014

Tạp chí khoa học (khoa học tự nhiên và công nghệ) Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, Số 58, 114 – 122

Hoàng Đức Tâm, Trịnh Văn Danh, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Xác định hiệu suất tổng và hiệu suất nội của đầu dò NaI(Tl) kích thước 3’’x3’’ đối với  nguồn dạng đĩa

 

2014

Kỷ yếu Hội nghị Những tiến bộ trong vật lý kỹ thuật & ứng dụng, Huế, 8 – 12 tháng 10 năm 2013, tr. 332 – 340.

Hoàng Đức Tâm, Trần Thiện Thanh, Huỳnh Đình Chương, Vũ Ngọc Ba, Huỳnh Thị Yến Hồng, Bùi Tuấn Khải, Trần Kim Tuyết, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Trâm, Dương Thái Đương, Châu Văn Tạo

Sử dụng kỹ thuật gamma tán xạ ngược trong việc xác định độ dày vật liệu bằng đầu dò NaI(Tl)

 

2014

Tạp chí khoa học (khoa học tự nhiên và công nghệ) Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, Số 64, 139 – 147

Hoàng Đức Tâm, Lê Tấn Phúc, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Xác định thể tích vùng tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo

 

2014

Journal of Science HCMC UP, № 61 (Nat. Sci.), 5-11

 

Thanh-Tuyen Nguyen-Duc, Ngoc-Ty Nguyen

Double ionization of helium in ultrashort intense laser fields

 

2014

Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số 58, trang 123-131

Phan Thị Minh Tâm, Hoàng Đức Tâm, Nguyễn Thị Tân, Trần Thị Bé Vững

Xác định nồng độ radon trong một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam

 

2013

Tạp chí khoa học trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, số 47

Cao Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Mẫm, Nguyễn Phước

Quang trắc sao qua hệ kính Takahashi tại Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

 

2013

Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2013 – 2014.

Nguyễn Phước, Cao Anh Tuấn

Nghiên cứu quang phổ thiên thể sử dụng hệ phổ kế tự tạo chụp phổ thiên thể vùng khả kiến,

 

2013

Journal of Science HCMC UP, № 47 (Nat. Sci.), 184-192

Thu-Ha Do, Ngoc-Ty Nguyen

Saturation performance in high-order harmonic generation of vibrational molecule

 

2013

Journal of Science HCMC UP, № 43 (Nat. Sci.), 32-36

Thu-Ha Do, Thanh-Thuy Le, Lan-Phuong Tran, Ngoc-Ty Nguyen

Imaginary time method for numerical solution of Schrödinger equation

 

2013

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 43, 2013, trang 23-31

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Quý Giang, Nguyễn Thị Mận, Lê Văn Hoàng

Phương pháp đại số cho bài toán exciton âm trong bán dẫn hai chiều,

 

2013

Tạp chí khoa học (khoa học tự nhiên và công nghệ) Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, Số 47, 172 – 183

Hoàng Đức Tâm, Trần Thiện Thanh, Trịnh Văn Danh, Võ Thị Thắm, Châu Văn Tạo

Xác định độ dày vật liệu thép chịu nhiệt tại vùng bị ăn mòn bằng phương pháp Monte Carlo kết hợp với phương pháp giải tích

 

2013

Science & Technology development Journal 16, 26 – 34

Hoang Duc Tam, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao

Evaluation of total and intrinsic efficiencies of a 3 in × 3 in NaI(Tl) crystal using the hybrid Monte Carlo method

 

2013

Tạp chí khoa học (khoa học tự nhiên và công nghệ) Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, Số 51, 138 – 147

Hoàng Đức Tâm, Huỳnh Đình Chương, Dương Thái Đương, Lê Tấn Phúc, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Nghiên cứu sự phụ thuộc cường độ chùm tia gamma tán xạ ngược vào thể tích tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo

 

2012

Tạp chí Khoa học, ĐHSP TPHCM, Số 36

Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Ty

Đóng góp của các lớp vân đạo phân tử trong quá trình ion hóa và phát xạ sóng hài bậc cao của N2 và CO2

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 40, 2012, trang 34-41.

Nguyễn Ngọc Ty, Lê Văn Hoàng

Chụp ảnh phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao,

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 40, 2012, trang 56-62.

Lý Duy Nhất, Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Phương Duy Anh, Lê Văn Hoàng

Phương pháp toán tử FK cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kỳ

 

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 36, 2012, trang 103-111.

Bùi Nguyễn Ngọc Thúy, Nguyễn Đình Luật, Nguyễn Văn Hoa, Cao Hồ Thanh Xuân, Lê Văn Hoàng

Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 33, 2012, trang 94-106.

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng

Tham số tự do với sự hội tụ của phương pháp toán tử FK

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 33, 2012, trang 78-87.

Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng,

Theo dõi quá trình tautone dạng imino-amino của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao

 

2012

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 36, 2012, trang 75-80

Phan Ngọc Hưng, Lê Văn Hoàng

Đối xứng ẩn của bài toán MICZ-Kepler chín chiều

 

 

2012

Tạp chí KHTN Trường ĐHSP TP HCM

33(67)

Trần Quốc Dũng, Trương Trường Sơn

A gamma technique to measure activity of radwaste drums

 

2012

Tạp chí KHTN Trường ĐHSP TP HCM

36(70)

 

Trần Quốc Dũng, Trương Trường Sơn

Evaluation of combination of different methods for determination of activity of radioactive waste

in sealed dru

 

2012

Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Pedagogy, No.33, 63-69

Hoang Duc Tam, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao, Le Thi Yen Oanh

Determining attenuation coefficients of gamma rays in range of energy 81.0 keV to 1764.5 keV for some materials

 

2012

Tạp chí khoa học ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số 39, trang 75-84.

Phan Minh Tiến

Động cơ Stirling và việc vận dụng vào quá trình dạy học chương Cơ sở của nhiệt động lực học

 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109