Thầy Đặng Quang Phúc

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Cô Nguyễn Thị Thếp

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Phương pháp giảng dạy

 

Thầy Phạm Thế Dân

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Thầy Lê Ngọc Vân

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Thầy Trương Đình Tòa

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý đại cương

 

Thầy Lê Tấn Quang

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý ứng dụng

 

Cô Nguyễn Thị Thanh

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Bộ môn: Vật lý đại cương

 

Cô Phan Thị Hòa Bình

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý đại cương

 

Cô Nguyễn Thị Kim Chi

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý đại cương

 

Cô Lương Hạnh Hoa

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý đại cương

 

Thầy Phan Thanh Vân

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Vật lý ứng dụng

 

Thầy Trần Khắc Tỵ

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ.

Bộ môn: Toán - Lý

 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109