Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học trọng điểm của cả nước là cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với tập thể Nhà trường. Chúng ta hi vọng với sự quan tâm sâu sát của các cấp uỷ Đảng, của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo Trường cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ có bước phát triển mới trong tương lai để thực hiện sứ mạng cao cả “là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đảm bảo có uy tín với trình độ và chất lượng cao về các sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học Giáo dục-Sư phạm”.

 

Đọc thêm...

Số lượt truy cập