Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=22248&site=187

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (14/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 14-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 5, tiết 1 - 5,

15/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.206

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

15/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

Hội trường

Kí túc xá

Thứ 6, tiết 1 - 10,

16/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LLQ.D.207

Thứ 6, 17g30 - 20g00,

16/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 6 - 10,

17/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.201

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

17/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

LVS.GD.A

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.413

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.414

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Anh

A.413

Thứ 2, tiết 1 - 5,

19/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.D.101

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

LVS.GD.A

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

A.103

Thứ 3, 17g30 - 20g00,

20/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.305

Thứ 4, tiết 1 - 5,

21/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.D.101

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

22/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

A.305

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (08/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 08-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

08/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.210

Thứ 6 tiết  1 - 5,

08/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Đặc biệt

A.305

Thứ 7, tiết  1 - 5,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết  6 - 10,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

Giảng đường D

Thứ 7, 17g30 - 21g00,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.204

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

B.206

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

B.303

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.309

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.110

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

A.413

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

Hội trường

Kí túc xá

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

B.109

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

3

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

B.111, 112, 113

Chủ nhật, tiết 1 - 10,

11/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

Giảng đường D

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

B.101

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

11/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

LVS.GD.A

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.005

Thứ 2, 12g30 - 20g00,

12/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (03/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 02-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

C.205

Chủ nhật, tiết 6-10,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

A.413

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

80

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Sinh học

LLQ.D.105

Chủ nhật, tiết 1-10,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.103

Thứ 2, tiết 1-5,

05/11/2018

1

30

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.103

Thứ 5, tiết 1-5,

08/11/2018

1

30

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.206

Thứ 5, tiết 6-10,

08/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Hội trường

Kí túc xá

Thứ 7, tiết 1-5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.108

Thứ 7, tiết 1-5,

10/11/2018

1

80

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.002

Chủ nhật, tiết 6-10,

11/11/2018

1

70

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LLQ.D.102

Thứ 7, tiết 6-10,

17/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.002

Chủ nhật, tiết 6-10,

18/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LVS.GĐ.A

Chủ nhật, tiết 1-5,

18/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Sinh học

A.403

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (30/10/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 30-10-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 4, 17g30-21g00,

31/10/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 6-10,

03/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

A.305

Thứ 2, tiết 1-5,

05/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

Giảng đường D

Thứ 5, tiết 5-10,

08/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Giảng đường D

Chủ nhật, tiết 1-5,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.210

Chủ nhật, tiết 1-10,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

A.413

Chủ nhật, 17g30-21g00,

16/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

Giảng đường DKết quả đăng ký sử dụng phòng học (25/10/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 24-10-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 7, tiết 1-5,

27/10/2018

1

30

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.206

Chủ nhật, tiết 1-10,

28/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.202

Chủ nhật, tiết 1-5,

28/10/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Anh

(CLB EC)

B.201

Chủ nhật, tiết 6-10,

28/10/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.201

Chủ nhật, tiết 6-10,

28/10/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

(CLB Blue Sky)

B.105, 106

Thứ 2, tiết 6-10,

29/10/2018

1

35

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.002

Thứ 3, 17g30 - 20g00,

30/10/2018

1

120

Micro, máy chiếu

Đoàn Trường

Giảng đường D

Thứ 5, 12g30 - 20g00,

01/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

A.413

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

A.414

Chuyên Mục

 

 

Đóng góp ý tưởng sáng tạo ngay tại đây!