Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (15-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 15-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 7, ngày 18/3/2017, từ tiết 6-12 KHGD 1 50 micro,máy chiếu, âm thanh B.211-ADV
2 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-6 HSV Trường 2 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.101; B102 -ADV
3 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-7 GDTH 4 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.111; B.112, B.113, B.114-ADV
4 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 6-12 Tiếng Trung 1 100 micro,máy chiếu, âm thanh Giảng đường A -LVS
5 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ tiết 7-12 CNTT 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được
6 Thứ 7, ngày 01/4/2017, từ tiết 17g00 - 21g00 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (09-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 09-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 11/3/2017, tiết 13–15 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu A.203-ADV
2 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 1-6 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu B.110-ADV
3 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 2-5 Tiếng Anh 1 50 Micro, máy chiếu B.111-ADV
4 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 1-5 Vật lý 1 100 Micro+ máy chiếu D.102-KTX
5 Chủ nhật, 12/03/2017, từ 13h - 17h Tiếng Trung 1 120 micro, máy chiếu D.206-KTX
6 Thứ bảy, 18/03/2017, từ 17h - 21h30 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh A.103-ADV
7 Thứ 7, ngày 18/3/2017, 14g - 17g30 KHGD 1 80 Micro, máy chiếu B.209-ADV
8 Chủ nhật, 19/3/2017, tiết 1-6 GDTH 5 40 Máy chiếu, Micro, Remote B.103-ADV
9 Thứ 7, ngày 25/3/2017,  từ 12g – 17g30 KHGD 1 120 Micro, máy chiếu không được
10 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ 12g30 - 17g00 CNTT 1 150 Micro, máy chiếu không được
11 Chủ Nhật, 02/04/2017, tiết 1 - 9 Vật lý 1 150 Miro, romote, máy chiếu Giảng Đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (02-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 02-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị
Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 7, 18/3/2017, từ 17g00 - 21g00. Đoàn Trường 1 150 Micro, máy chiếu Giảng đường D
2 Chủ nhật, 26/3/2017, từ 7g00 - 11g00. Đoàn Trường 1 150 Micro, máy chiếu Không được
3 Thứ 7, ngày 04/3/2017,
tiết 1-5
Hóa học 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
4 Thứ 7, ngày 04/3/2017, tiết 7-12 GDĐB 1 30 Micro, máy chiếu B.209-ADV
5 Thứ 7, ngày 04/3/2017,
tiết 6-10
Tiếng Pháp 1 80 Micro, máy chiếu D.103-KTX
6 Thứ 7, ngày 04/3/2017, tiết 7-12 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
7 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 1-6 Tiếng Trung 1 30 Micro, máy chiếu B.103-ADV
8 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 1-10 Tiếng Pháp 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường A-LVS
9 Chủ nhật, 05/3/2017, tiết 8–11 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu D.206-KTX
10 Thứ 5, 09/3/2017,
tiết 6-10
CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
11 Thứ 7, 11/3/2017,
tiết 1-5
GDTH 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
12 Thứ bảy, 11/3/2017, tiết 13–15 Toán-Tin học 1 100 Micro, máy chiếu Không được
13 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 6-10 Vật lí 1 200 Micro, máy chiếu Không được
14 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 2-5 Tiếng Anh 1 120 Micro, máy chiếu Không được
15 Thứ 7, 18/3/2017,
tiết 1-5
GDTH 1 50 Micro, máy chiếu B.309-ADV
16 Chủ nhật, 19/3/2017, 08g00 - 11g00 Tiếng Anh 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường A-LVS
17 Thứ 7, 25/3/2017, từ 17g00 - 21g00 Tiếng Trung 1 150 Micro, máy chiếu Giảng đường D
18 Thứ 7, 01/4/2017,
tiết 1-5
Tiếng Anh 1 150 Micro, máy chiếu Không được
19 Chủ nhật, 02/4/2017, tiết 6-10 Tiếng Anh 1 50 Micro, máy chiếu B.103-ADV

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (24-02-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học gửi hoàn thành đăng ký online và nộp về Văn phòng trước 24-02-2017

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Chủ Nhật, ngày 05/03/2017, tiết 1-6 HSV Trường 1 60 Micro, máy chiếu B.101-ADV
2 Thứ 5, 09/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
3 Thứ 7, 11/03/2017, từ tiết 2-6 GDCT 2 50 míc, máy chiếu A.112;A.404-ADV
4 Chủ nhật, 12/3/2017 từ tiết 1 - 3 Tiếng Nga 1 65 mic, máy chiếu B.103-ADV
5 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 7 - 10 GDCT 1 50 mic, máy chiếu B.103-ADV
6 Thứ 3, 14/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 Địa lý 1 50 mic, máy chiếu A.104-ADV
7 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDMN 1 50 mic, máy chiếu A.203-ADV
8 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDTH 1 90 mic, máy chiếu Giảng đường D
9 Thứ 6, 24/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (15-02-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học gửi hoàn thành đăng ký online và nộp về Văn phòng trước 15-02-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy 11/3/2017, 14g00 - 17g00 KHGD 1 50 Mic B.118- ADV
2 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 6-10 GDCT 1 150 Máy chiếu, mic Giảng đường D
3 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 1-6 GDCT 4 50 Mic B.216- ADV
4 Thứ 7, 25/02/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 100 Máy chiếu, micro Giảng đường D
5 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 1-6 Hoá học 1 120 Máy chiếu, micro Không được
6 Chủ nhật, 26/02/2017, 12g00 - 18g00 Ngữ Văn 1 120 Máy chiếu, micro Giảng đường D
7 Thứ 5, 09/03/2017, tiết 12 - 15 Tâm lý học 1 80 Micro A.507- ADV
8 Thứ 7, 11/03/2017, tiết 6 - 10 GDCT 2 50 Míc, máy chiếu B.210; B.211- ADV
9 Thứ 7, 11/3/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 150 Máy chiếu, micro Giảng đường D
10 Thứ 7, 01/4/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 150 Máy chiếu, micro Giảng đường D

Chuyên Mục