Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

Kết quả đăng ký sử dụng phòng ngày (13/3/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 12-3-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày 17,18 trường tổ chức thi ngoại ngữ nên không mượn được phòng ở ADV, các cơ sở liên hệ đồng chí Xuân Huy để thay đổii địa điểm.

S

T

T

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, 17/3/2018,

tiết 1-6

1

120

Micro, máy chiêú

Giáo dục

Quốc phòng

Hội Trường KTX

2

Thứ 7, 17/3/2018,

tiết 1-6

1

50

Micro, máy chiêú

CLB Tiếng Anh

LVS.D.102

3

Thứ 7, tiết 6 – 10

ngày 17/3/2018

1

50

Micro, máy chiêú

Tiếng Anh

LLQ.D.005

4

Chủ nhật, 18/3/2018, Tiết 1-10

2

50

Micro, máy chiêú

Vật lý

LLQ.D.101, 102

5

Chủ nhật, 18/03/2018, tiết 7 - 12

1

100

Micro, máy chiêú

Giáo dục Mầm non

Giảng đường A - LVS

6

Thứ bảy, 24/3/2018,

tiết 7 - 10

1

150

Micro, máy chiêú

Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

7

Thứ hai, 26/3/2018,

tiết 1 - 6

1

200

Micro, máy chiêú

Hoá học

Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-11-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 26-11-2017

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ năm, 30/11/2017, tiết 7 - 10

1

50

 

Toán - Tin

LVS.A.203

Thứ năm, 30/11/2017, tiết 1 - 10

1

100

 

Đoàn Trường

Giảng Đường D

Thứ năm, 3/12/2017, tiết 1 - 5

1

100

 

Đoàn Trường

Giảng Đường A

LVS

Thứ bảy, 02/12/2017, tiết 1 - 5

1

60

 

Hoá học

LVS.B.101

Thứ 7, 02/12/2017,

Từ 17g00 - 20g00

1

50

 

Ngữ văn

A.203

Thứ 7, 02/12/2017,

từ 17g00 - 21g00

2

100

 

CLB Ngội nhà Trái tim

A.303, A.313

Chủ Nhật, 03/12/2017, tiết 1-5

1

50

 

Hoá học

LVS.D.106

Chủ nhật, 03/12/2017, từ 8h00 - 11h00

1

30

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.101

Chủ nhật, 03/12/2017, tiết 6 - 10

1

30

 

GDCT

LVS.A.101

Chủ nhật, 03/12/2017, từ 12g30- 18g00

1

100

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.106

Chủ nhật, 10/12/2017, từ 8h00 - 11h00

1

30

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.101

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (22-11-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 21-11-2017

Do các ngày 26/11 và 03/12 Trường tổ chức thi ngoại ngữ, do đó các đơn mượn phòng ở cơ sở An Dương Vương sẽ không có phòng, các đơn vị chủ động sắp xếp địa điểm tổ chức cho phù hợp;

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 6, 24/11/2017,

từ 17g30 - 21g00

2

40

Micro, máy chiếu

GDTH

A503, A505

Thứ 7, 25/11/2017,

Tiết 6 - 10

1

40

Micro, máy chiếu

Toán - Tin

A210

Thứ 7, 25/11/2017, 17g30 - 21g

1

180

Micro, máy chiếu

Hoá học

Giảng đường D

Chủ nhật, 3/12/2017, tiết 6 - 10

1

100

Micro, máy chiếu

GDCT

Giảng đường A

LVS

Chủ nhật, 03/12/2017, tiết 1 - 5

1

35

Micro, máy chiếu

Toán - Tin

LLQ.D.002

Chủ nhật, 10/12/2017, tiết 1-5 và  6-10

1

120

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

Tiếng Nga

Giảng đường D

Chủ nhật, 10/12/2017, tiết 1-5 và  6-10

1

200

Micro, máy chiếu

CNTT

Địa lý

A113

Chuyên Mục