Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (20/9/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 19-9-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Phòng hiện đang được xếp lịch tới ngày 23/9, các đơn vị đăng ký sau ngày này vui lòng đợi kết quả của tuần sau

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 6, 21/9/2018,

Từ 17g30 - 20g00

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Vật lí

A.211, 413

Thứ 7, 22/9/2018,

tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. GDTH

B.205

Thứ 7, 22/9/2018,

tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Anh

B.205

Thứ 7, 22/9/2018,

tiết 1 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

B.204

Thứ 7, 22/9/2018,

tiết 1 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lý học

B.206

Chủ nhật, 23/9/2018,

tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. GDTH

LLQ.D.003

Chủ nhật, 23/9/2018,

tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Anh

(CLB WE+)

LLQ.D.005

 

Chủ nhật, 23/9/2018,

tiết 6 - 10

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (12/9/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 11-9-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Phòng hiện đang được xếp lịch tới ngày 16/9, các đơn vị đăng ký sau ngày này vui lòng đợi kết quả của tuần sau

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 6, 14/9/2018,

tiết 1 - 5

1

60

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Ngữ văn

Không có phòng

Thứ 7, 15/9/2018,

tiết 1 - 5

1

60

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Ngữ văn

LLQ.D.105

Thứ 7, 15/9/2018,

tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. GDTH

B.205

Thứ 7, 15/9/2018,

tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

Đang đợi phòng

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Toán

B.211

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Hóa học

B.212

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.GDTH

B.213

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 - 5

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Tiếng Anh

(EC)

B.209,210

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Tiếng Anh

(WE+)

B.214

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 – 10

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.GDCT

B215

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 6 - 10

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Trường THTH

Giảng đường D

Chủ nhật, 16/9/2018, tiết 1 – 5

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn

K. Tâm lý học

Giảng đường A - LVS

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (06/9/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 05-9-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Phòng hiện đang được xếp lịch tới ngày 09/9, các đơn vị đăng ký sau ngày này vui lòng đợi kết quả của tuần sau

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Chủ nhật, 09/9/2018, tiết 1 - 10

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Vật lý

B.109,110

Chủ nhật, 09/9/2018, tiết 1 - 5

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Toán

B.104,105

Chủ nhật, 09/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Ngữ văn

B.103

Chủ nhật 09/9/2018, tiết 1 - 5

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn

CLB Tổ chức sự kiện

B.101,102

Chủ nhật, 09/9/2018, tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Tiếng Anh

B.106

Chuyên Mục