Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=22248&site=187

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (03/4/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 02-4-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, tiết 6 - 10

06/4/2019

1

50

Micro, máy chiếu

LCH K. Tiếng Nga

B.111

2

Thứ 7, tiết 11 - 13

06/4/2019

1

150

Micro, máy chiếu

Đoàn K. Ngữ văn

A.103

3

Chủ nhật, tiết 6 - 10

07/4/2019

1

120

Micro, máy chiếu

Đoàn K. CNTT

LLQ.D.102

4

Thứ 7, tiết 1 – 5

13/4/2019

1

50

Micro, máy chiếu

CLB Tiếng anh EZ

B.118


Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (01/4/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 01-4-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, tiết 1 - 5

03/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

CLB Tâm lý ngôi nhà trái tim

B.311

2

Thứ 7, tiết 6 - 10

06/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

Đoàn khoa Hóa học

B.301

3

Chủ nhật, tiết 1 - 5

07/04/2019

3

50

Micro, máy chiếu

LCH Khoa Hóa học

LVS.D.201, 202, 203

4

Chủ nhật, tiết 1 - 5

07/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

Đội CTXH BeeGroup

LVS.D.204

5

Chủ nhật, tiết 6 - 10

07/04/2019

1

120

Micro, máy chiếu

LCH Khoa Hóa học

LVS.GĐ.A


Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (26/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 26-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, 17g30 - 20g00,

27/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

Giảng đường D

2

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

28/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Vật lí

Giảng đường D

3

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

31/3/2019

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

Giảng đường D

4

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

31/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

A.311

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (21/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 21-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, tiết 1 - 5

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa GDTH

B.301

2

Thứ 7, tiết 6 - 10

23/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH LCH khoa Tiếng Nga

A.313

3

Thứ 7, tiết 6 - 10

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa

Tiếng Trung

B.109

4

Thứ 7, tiết 1 - 10

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa GDĐB

B.313

5

Thứ 7, tiết 1 - 5

30/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH LCH khoa Vật lí

Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (14/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 14-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, 17g00 - 21g00

16/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Trường

Giảng đường D

2

Chủ nhật, tiết 1 – 5

17/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tím

B.101

3

Chủ nhật, tiết 6 - 10

17/3/2019

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Hóa học

B.115, 117

4

Chủ nhật, tiết 6 - 10

17/3/2019

3

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Địa lí

B.114, 116, 118

Chuyên Mục