Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-5-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 28-5-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
Đơn vị sử dụng phòng
1 Chủ nhật, 4/6/2017
15g - 21g
1 100 micro, máy chiếu, loa NNTT Giảng đường D
2 Thứ 7, 27/5/2017,
tiết 7-10
1 25 micro Tiếng Pháp B218-ADV
3 Thứ 5, 15/6/2017,
tiết 6 - 15
1 150 Máy chiếu, micro Tâm lý học Giảng đường D
4 Thứ 4, 31/5/2017,
17g - 20g30
1 150 Micro, máy chiếu CNTT Giảng đường D
5 Thứ 6, 26/05/17,
18hg - 21g00
1 150 micro, máy chiếu, loa Tiếng Anh A303-adv
6 Thứ 6, 26/5/2017,
17g00 - 18g30
1 25 micro, máy chiếu, loa Địa lý A311-adv
7 Thứ 5, 25/5/2017
18g - 21g
1 30 micro, máy chiếu NNTT A104-adv
8 Thứ 7, 27/5/2017,
tiết 6 - 10
1 100 micro, máy chiếu GDTH Giảng đường D
9 Thứ 7 27/5/2017,
Tiết 1-5
1 50 Máy chiếu, micro GDTH B309-ADV
10 Thứ năm, 01/6/2017
08g - 11g
1 30 Máy chiếu, micro CLB NNTT không được
11 Thứ bảy, 03/6/2017
tiết 1 - 6
1 120 Máy chiếu, micro GDTH không được
12 Thứ ba, 13/6/2017,
15g - 20g
1 120 Máy chiếu, micro GDCT Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (10-5-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 10-5-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 13/05/2017,
từ 13g00 - 17g00
Tâm lý học 1 50 Máy chiếu, micro B302 - ADV
2 Chủ nhật, 14/05/2017, từ 08g00 - 17g00 CLB NNTT 1 50 Máy chiếu, micro B301 - ADV
3 Chủ nhật, 14/05/2017, Tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, micro D207 - KTX
4 Thứ năm, 18/05/2017,
từ 08g00 - 11g30
CNTT 1 120 Máy chiếu, micro Giảng đường D
5 Thứ năm, 18/5/2017,
từ 18h đến 21h
CLB NNTT 1 30 Micro, máy chiếu A104 - ADV
6 Thứ tư, 24/05/2017,
từ 8h00 - 11h00
CLB NNTT 1 25 Micro, máy chiếu B206 - ADV

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 13/05/2017,
từ 08g00 - 17g00
Tâm lý học 1 50 Máy chiếu, micro Dãy B - ADV
2 Chủ nhật, 14/05/2017, Tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, micro ADV hoặc KTX
3 Thứ năm, 18/5/2017,
từ 18h đến 21h
HSV 1 30 Micro, máy chiếu ADV
4 Thứ 4, 24/05/2017,
từ 8h00 - 11h00
HSV 1 25 Micro, máy chiếu ADV

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (02-5-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 02-5-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ sáu, 5/5/2017, tiết 12-15 Hoá học 1 80 Micro, máy chiếu Giảng đường D
2 Thứ bảy, 06/5/2017,
Tiết 6-10
GDTH 1 200 Loa, micro, máy chiếu. Giảng đường D
3 Chủ nhật, 07/5/2017, tiết 1-10 GDTH 1 200 Loa, âm thanh, máy chiếu rời. Giảng đường D
4 Thứ hai, 08/5/2017, 17h30 - 19h30 Địa lý 1 20 Micro A.105-ADV
5 Chủ nhật, 14/05/2017, Tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, Micro không được
6 Chủ nhật, 14/5/2017, tiết 7-16 Hoá học 1 100 Giảng đường D
7 Chủ nhật, 14/5/2017, tiết 1 - 6 Tâm lý học 1 150 Máy chiếu, micro Giảng đường D

Chuyên Mục