Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (05-12-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 05-12-2016)

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 07/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro Dãy A - ADV
2 Thứ 6, 09/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
3 Thứ 7, 10/12/2016,
17g00 - 20g00
Hóa học 1 120 GĐ D
4 Chủ nhật, 11/12/2016, tiết 2-5 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
5 Thứ 2, 12/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
6 Thứ 3, 13/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Máy chiếu, micro HT KTX
7 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 1-6 GDQP 1 200 Máy chiếu, micro HT KTX
8 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Tiếng Hàn Quốc 1 150 Máy chiếu , micro KTX.D.203
9 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Hoá học 1 150 Máy chiếu , micro không được
10 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 2-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu , micro A.105 - ADV
11 Thứ 3, 20/12/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 180 Máy chiếu, micro không được
12 Thứ 5, 22/12/2016, tiết 13-15 Tâm lý học 1 150 Micro A103 - ADV
13 Thứ 7, 24/12/2016, tiết 1-6 CLB Sinh viên Sáng tạo 1 50 Máy chiếu , micro A312 - ADV
14 Chủ nhật, 25/12/2016, tiết 1-6 GDMN 1 100 Máy chiếu, micro KTX.D.005

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-11-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 25/11/2016)

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 30/11/2016, tiết 7-12 TLH 1 60 Máy chiếu, micro B315 - ADV
2 Thứ 5, 01/12/2016, tiết 5-6 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro A.311-ADV
3 Thứ 6, 02/12/2015, tiết 12-14 Ngữ văn 1 40 Máy chiếu. micro Không được
4 Thứ 6, 02/12/2016, tiết 4-6 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro A.506-ADV
5 Thứ 6, 02/12/2016, tiết 4-5 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro B.301-ADV
6 Thứ 7, 03/12/2015, tiết 6-14 Ngữ văn 1 70 Máy chiếu. micro HT KTX không được hoặc A509 liên hệ phòng QTTB - ADV
8 Thứ 7, 03/12/2016, tiết 7-12 GDQP 1 200 Máy chiếu, micro Không được
9 Chủ nhật, 04/12/2015, tiết 1-12 Ngữ văn 2 40 Máy chiếu. micro B.101-LVS
10 Thứ 2, 05/12/2016, tiết 5-15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
11 Thứ 3, 06/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu. micro B.114-ADV
12 Thứ 3, 06/12/2016, tiết 5 - 15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
13 Thứ 5, 08/12/2016, tiết 8-12 TLH 1 60 Máy chiếu, micro B.110 - ADV
14 Thứ 5, 08/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu. micro B116 - ADV
15 Thứ 7, 10/12/2016, tiết 5-15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
16 Chủ nhật, 11/12/2016, tiết 1-6 TLH 1 200 Máy chiếu, micro Không được
17 Chủ nhật, 11/12/2016,
17g30 - 21g00
CLB Ngôi nhà Trái tim 1 60 Máy chiếu. micro GĐ D
18 Chủ nhật, 11/12/2015, tiết 1-6 Ngữ văn 1 70 Máy chiếu. micro HT KTX không được hoặc A509 liên hệ phòng QTTB - ADV
19 Thứ 4, 14/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu, micro B113 - ADV
20 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 60 Máy chiếu, micro Không được
21 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 60 Máy chiếu, micro Không được
22 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-7 Địa lý 1 150 Máy chiếu, micro Không được
23 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-12 TLH 1 150 Máy chiếu, micro Không được
24 Thứ 6, 23/12/2016, tiết 9-12 Tiếng Nga 1 120 Máy chiếu, micro GĐ D
25 Chủ nhật, 25/12/2016, tiết 7-12 Tiếng Nga 1 60 Máy chiếu, micro D.005-KTX

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (16-11-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 16-11-2016)

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
Hoá học 1 60 Máy chiếu, micro B103-ADV
2 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
Vật lý 1 100 Máy chiếu, micro HT-KTX
3 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
KHGD 1 80 Micro, âm thanh M.304-ADV
4 Thứ 6, 25/11/2016,
tiết 1-6
CNTT 1 100 Máy chiếu, micro D.302-KTX
5 Thứ 6, 25/11/2016,  tiết 7-12 GDTH 1 40 Âm thanh B.303-ADV
6 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 7-12
GDTH 1 100 Máy chiếu, micro D.102-KTX
7 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 7-12
GDTH 1 100 Âm thanh D.206-KTX
8 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 HSV
Trường
2 50 Micro, âm thanh B.101;B.102-LVS
9 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-3 CLB
SVST
1 40 Máy chiếu, micro B.104-LVS
10 Chủ Nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
11 Thứ 7, 03/12/2016,
tiết 7-12
Địa lý 1 150 Máy chiếu, micro GĐ D- ADV
12 Thứ 7, 03/12/2016,
tiết 1-6
CNTT 1 180 Máy chiếu, micro GĐ D -ADV
13 Chủ Nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
14 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
15 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Hàn 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
16 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-6 Tiếng Anh 1 100 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
17 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-6 Toán - Tin 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
18 Thứ 5, 08/12/2016,
tiết 12-15
Toán - Tin 1 150 Máy chiếu, micro GĐ D-ADV
19 Chủ Nhật, 11/12/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro GĐ D- ADV
20 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-6 KHGD 1 80 Máy chiếu, micro Không  được
21 Thứ 5, 22/12/2016,
17g30 - 20g30
HSV
Trường
1 180 Máy chiếu, micro GĐ D-ADV

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (09-11-2016)

(Kết quả đăng ký gửi về trước ngày 09-11-2016)

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 16/11/2016,
tiết 7-12
KHGD 1 75 Micro, máy chiếu D.306-KTX
2 Thứ 5, 17/11/2016,
tiết 8-12
Vật lý 1 50 Máy chiếu, micro Không được
3 Thứ 2, 21/11/2016,
tiết 1-6
TLH 1 60 Micro, máy chiếu D.302-KTX
4 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 4-6
Vật lý 1 50 Máy chiếu, micro Không được
5 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 8-12
Vật lý 1 50 Máy chiếu, micro Không được
6 Thứ 7, 19/11/2016,
tiết 2-6
Tiếng Trung 1 50 Máy chiếu, micro Không được
7 Thứ 7, 19/11/2016,
tiết 1-6
CLB SVST 1 50 Máy chiếu, mirco Không được
8 Thứ 6, 25/11/2016,
tiết 7-9
GDTH 1 50 Loa, âm thanh B.217-ADV
9 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 7-12
Đoàn Trường 1 150 Không được
10 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 Tiếng Anh 1 250 Máy chiếu, micro, loa, bảng Không được
11 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-6 CNTT 1 100 Máy chiếu, micro D.206-KTX
12 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 2 41 Máy chiếu, micro A304 và A305 - ADV
13 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 2 75 Máy chiếu, micro Không được
14 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 2 25 Máy chiếu, micro A311 và A312 - ADV
15 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1–6 Địa lý 1 30 Máy chiếu, micro A.403-ADV
16 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 CNTT 1 150 Máy chiếu, mirco GĐ D-ADV
17 Thứ 7, 04/12/2016,
tiết 1-12
CNTT 1 180 Máy chiếu, mirco Sai ngày tháng
18 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-6 Tiếng Nga 1 350 Máy chiếu, micro Không có GD đủ sức chứa

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (04-11-2016)

(Kết quả đăng ký gửi về trước ngày 04-11-2016)

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 3, 08/11/2016, tiết 4-6 HSV Trường 1 50 Micro Không được
2 Thứ 3, 08/11/2016, tiết 7-12 Địa lý 1 42 máy chiếu, micro Không được
3 Thứ 3, 08/11/2016, tiết 1-3 GDTH 1 50 Loa, máy chiếu Không được
4 Thứ 6, 11/11/2016, tiết 9-12 Toán - Tin 1 60 micro, máy chiếu, loa Không được
5 Thứ 6, 11/11/2016, tiết 7-12 GDQP 1 40 Bàn ghế, micro Không được
6 Thứ 7, 12/11/2016, từ 11g30 - 21g00 Đoàn Trường 1 150 Micro, Máy chiếu Giảng đường D
7 Thứ 7, 12/11/2016, tiết 7-9 GDCT 1 50 Micro B.114-ADV
8 Thứ 7, 12/11/2016, tiết 7-12 GDQP 1 150 máy chiếu, bàn ghế, micro Không được
9 Thứ 7, 12/11/2016, tiết 1-6 Ngữ văn 1 50 Remote, Micro, máy chiếu, bàn ghế Không được
10 Chủ nhật 13/11/2016, tiết 1-6 HSV Trường 1 150 Micro Không được
11 Chủ nhật 13/11/2016, tiết 7-9 GDCT 1 100 Micro, máy chiếu, remote D206-KTX
12 Chủ nhật, 13/11/2016, tiết 1-6 Đội CTXH Bee Groups 1 40 A.112-ADV
13 Chủ nhật, 13/11/2016, tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Remote + Micro A.105-ADV
14 Chủ nhật, 13/11/2016, tiết 2-5 Sinh học 1 50 Máy chiếu A.111-ADV
15 Chủ nhật, 13/11/2016, tiết 1-6 Ngữ văn 1 50 Remote, Micro, máy chiếu, bàn ghế D.203-KTX
16 Thứ 4, 16/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 35

Máy chiếu, micro
D.307-KTX
17 Thứ 5, 17/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 150 Mic và máy chiếu Không được
18 Thứ 6, 18/11/2016, tiết 7-9 Địa lý 1 35 micro,máy chiếu D.002-KTX
19 Thứ 6, 18/11/2016, tiết 7-9 Địa lý 1 38 Micro, máy chiếu A.210-ADV
20 Thứ 6, 18/11/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 150 Máy chiếu, micro, loa, âm thanh Không được
21 Thứ 7, 19/11/2016, tiết 7-9 Sinh học 1 50 Máy chiếu A.105-ADV
22 Thứ 7, 19/11/2016, tiết 1-9 Ngữ văn 1 200 Remote, Micro, máy chiếu, bàn ghế Không được
23 Chủ nhật, 20/11/2016, tiết 1-6 Ngữ văn 1 100 Remote, Micro, máy chiếu, bàn ghế Không được
24 Thứ 3, 22/11/2016, tiết 1-3 GDTH 1 50 Loa, máy chiếu B.103-LVS
25 Thứ 3, 22/11/2016, 17g30 - 21g00 HSV Trường 2 60 Mic+ máy chiếu Không được
26 Thứ 5, 24/11/2016, 17g30 - 21g00 HSV Trường 2 60 Mic+ máy chiếu Không được
27 Thứ 7, 26/11/2016, 17g30 - 21g00 HSV Trường 2 60 Mic+ máy chiếu Không được
28 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Loa, máy chiếu Không được
29 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 Tiếng Hàn Quốc 1 150 Loa, máy chiếu Không được

Chuyên Mục