Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (11/6/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 11-6-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Kết quả đăng ký sử dụng phòng ngày (28/3/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 27-3-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày 08/4 và 15/4 trường tổ chức thi ngoại ngữ tại ADV, cơ sở chủ động mượn các cơ sở còn lại.

S

T

T

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 5, 29/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Vật lý

A.503

2

Thứ 6, 30/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Hoá học

A.503

3

Thứ 7, 31/3/2018,

tiết 6 - 10

1

50

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Đặc biệt

A.312

4

Thứ 7, 31/3/2018, từ 15g00 - 18g30

1

50

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Chính trị

A.414

5

Thứ 7, 31/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Hoá học

A.413

6

Thứ 5, 05/4/2018, từ 17g00 - 20g30

1

100

Micro, Máy chiểu

CNTT

Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng ngày (27/3/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 26-3-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày 08/4 và 15/4 trường tổ chức thi ngoại ngữ tại ADV, cơ sở chủ động mượn các cơ sở còn lại.

S

T

T

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 3, 27/3/2018,

từ 17g00 - 20g30

1

50

Micro, Máy chiểu

HD Đoàn

A.504

Thứ 4, 28/3/2018,

từ 17g00 - 20g30

1

160

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Tiểu học

A.103

Thứ 5, 29/03/2018, Tiết 6 - 10

1

50

Micro, Máy chiểu

Vật lý

B.118

Thứ 5, 29/3/2018,

từ 17g00 - 20g30

1

100

Micro, Máy chiểu

CNTT

Giảng đường D

Thứ 7, 31/3/2018,

tiết 6 - 10

2

50

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Tiểu học

A.503, 504

Thứ 7, 31/3/2018,

từ 17g30 - 21g00

2

200

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Tiểu học + Hóa học

A.303, 313

Chủ nhật, 01/4/2018, tiết 1 - 5

3

50

Micro, Máy chiểu

Tiếng Anh, Toán – Tin,

CLB TL NNTT

B109,110,111

Chủ nhật, 01/4/2018, tiết 1 - 5

1

100

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Đặc biệt

Giảng đường A

LVS

Chủ nhật, 01/4/2018, tiết 6 - 10

1

150

Micro, Máy chiểu

Tiếng Trung

Giảng đường D

Chủ nhật, 01/4/2018, tiết 1 - 10

1

150

Micro, Máy chiểu

Tiếng Anh

A113

Thứ 2, 02/4/2018,

từ 17g30 - 21g00

1

180

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Mầm non

Giảng đường D

Thứ 7, 07/4/2018,

tiết 6 - 10

1

150

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Thứ 7, 07/4/2018,

tiết 6 - 10

1

40

Micro, Máy chiểu

CLB Tâm lý Ngội nhà Trái tim

A.312

Chuyên Mục