Thông tin học bổng


THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 03:32

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách, đăng nhập vào trang online điền số tài khoản của mình để trường chuyển khoản nhé.

 

 

 

 

 
Học bổng Ngân hàng AGRIBANK PDF. In Email
Thứ năm, 28 Tháng 9 2017 02:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH

Số:     288/TB-ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 9  năm 2017

THÔNG BÁO

Học bổng Ngân hàng AGRIBANK


Căn cứ Quỹ học bổng tài trợ của Ngân hàng Agribank, Trường thông báo chương trình học bổng tài trợ dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau:

  1. A. Số lượng – Trị giá:

-         Số lượng: 10 suất

-         Trị giá: 4.000.000đ/suất/năm.

  1. B. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

1.  Đối tượng

- Sinh viên khóa 40, 41 và 42.

- Đối với  sinh viên đã nhận học bổng Agribank năm học (2016 – 2017) nếu có nhu cầu xin học bổng tiếp thì chỉ cần nộp lại bảng điểm của năm học (2016 – 2017) để được xét cấp tiếp năm học (2017 – 2018).

-         Hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập.

-         Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, các hoạt động tình nguyện.

- Sinh viên chưa được nhận bất cứ một học bổng  từ tổ chức hoặc cá nhân nào cho đến thời điểm được giới thiệu cho Quỹ học bổng Agribank.

2. Tiêu chuẩn

-         Điểm TBC học tập năm học (2016 – 2017) từ 3.2 trở lên; Tất cả các học phần đăng kí phải ở mức đạt.

-         Điểm rèn luyện từ 80 trở lên (loại tốt).

  1. C. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:

-         Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 27/10/2017.

-         Địa điểm nộp hồ sơ: P.CTCT&HSSV, A.110  (nộp cho Cô Dung)

  1. D. Hồ sơ học bổng bao gồm:

-         Đơn xin học bổng (theo mẫu, truy cập trên website:www.hcmup.edu.vn)

-         Bảng điểm năm học (2016 – 2017) do Phòng Đào tạo cấp;

-         Giấy chứng nhận, bản sao các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh gia đình khó khăn, bằng khen, giấy khen, các thành tích hoạt động (nếu có).

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Minh Hồng

Nơi nhận :

-     Các khoa;

-     Đoàn TN – Hội SV;

-     Lưu: TCHC, CTCT&HSSV.

 

 
Học bổng Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 03:12

Học bổng Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 2017 dành cho Khóa: K40, K41 và K42. Thông tin chi tiết về đối tượng, hồ sơ và thời gian - địa điểm nộp hồ sơ các bạn xem trong thông báo đính kèm.

Đọc thêm...
 


Đăng NhậpLịch công tác

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5