Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

Tôi có may mắn được chứng kiến cuộc hội ngộ của hai nhà giáo, hai nhà Sử học, hai nhân vật lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và là 2 người học trò giỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Sử học, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Trần Văn Giàu.


PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu tuyên dương 125 Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2015. Ảnh: ĐH Sư phạm TP. HCM

 

Đọc thêm...

“Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác”. Đó là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Kỷ luật Đảng. Tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong thực tiễn.

Quang cảnh Đại hội XII, nguồn: http://dangcongsan.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Suốt cả cuộc đời của mình, Bác luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng Đảng, rèn luyện Đảng trở thành một đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Đọc thêm...

Trần Văn Giàu với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh


Giáo sư Trần Văn Giàu đưa ra những bước ngoặt quan trọng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để rồi kết luận: Ở những khúc quanh, bước ngoặt của lịch sử mới rõ những bậc kỳ tài ...


Kể từ Đại hội VII của Đảng năm 1991, Đảng ta chính thức đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào Cương lĩnh Chính trị của Đảng (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam năm 1991). Đảng ta chính thức đánh giá về tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh và xem đây là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một bộ phận tách rời mà là một hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.

1. Lịch sử đã từng ghi nhận, có những người đã nghiên cứu, đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh rất sớm, rất khoa học, rất hệ thống, đó là các học giả Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Giàu. Khác với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những học trò gần gũi, thân thiết và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Trần Văn Giàu không có nhiều điều kiện gần gũi Bác, song bằng tài năng lỗi lạc và phẩm cách đặc biệt, Giáo sư Trần Văn Giàu đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hệ thống và có những kiến giải sâu sắc rất đáng để chúng ta cùng xem xét, tìm đọc lại và học tập, làm theo trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Giáo sư Trần Văn Giàu là người tiếp thu tư tưởng Nguyễn Ái Quốc không phải bằng cách tiếp xúc trực tiếp, bởi năm 1933, Nguyễn Ái Quốc bị thực dân cầm tù ở Hồng Công và sau đó sang Liên Xô thì cũng thời gian này, Trần Văn Giàu đã bị trục xuất khỏi nước Pháp về Việt Nam bởi là “phần tử nguy hiểm cho nước Pháp”. Khi Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc những năm cuối thập kỷ 30 thế kỷ XX thì Trần Văn Giàu đang ở trong Khám lớn Sài Gòn. Trong tù, ông đã đọc một bài báo có tên gọi là Line (một bút danh của Nguyễn Ái Quốc).


Tháng 7-1945, những nhà cách mạng ở Nam bộ phái người ra Bắc đem chương trình của Việt Minh về, lúc ấy, Trần Văn Giàu mới biết đến Việt Minh và sau đó nhận được giấy mời tham gia Hội nghị Tân Trào. Các ông Hà Huy Giáp và Ung Văn Khiêm là 2 đại biểu đại diện đi ra Bắc. Sau khi đoàn đại biểu dự Hội nghị Tân Trào trở về, từ thông báo của Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giàu mới biết Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, bởi trước đó ông vẫn nghĩ rằng Nguyễn Ái Quốc đã mất hoặc chưa về Việt Nam.
Cuối năm 1945, Trần Văn Giàu ở chiến trường Sài Gòn ra Bắc và được Bác Hồ mời ở lại dùng cơm. Về kỷ niệm này, sau này Giáo sư có kể lại cho tác giả Chiến Dũng ghi lại với tựa đề Hai chuyện Cụ Hồ “chỉnh” tôi đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 3-2-2007, mở đầu đợt vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo kế hoạch của Thành ủy TPHCM.


Niềm vui của GS. Trần Văn Giàu đón nhận huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đọc thêm...

Nhận thức về học tập, làm theo Bác từ thực tế cuộc sống


Từ năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06 triển khai cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đến năm 2011, Bộ Chính trị ban hành tiếp Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều nội dung mới, sau hơn 10 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, đã cho chúng ta thấy nhiều ý nghĩa sâu sắc về học Bác, làm theo Bác.

Khi thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ta đã không còn xem là cuộc vận động nữa, không coi là một đợt hay một phong trào quần chúng, mà được xem là một công việc, một nhiệm vụ thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Tiếp theo ở Chỉ thị 05, Đảng ta xác định cần đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm, cách làm đi vào thực chất, hiệu quả và lan tỏa xã hội cao, làm cho mọi người thấy rõ hơn việc học Bác phải gắn với làm theo Bác ở những việc làm có giá trị của sự tiến bộ ngày càng cao hơn trong đời sống thường ngày. Đó là sự hiểu sâu hơn từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao hàm các nội dung về học tập gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, biến việc học tập này vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và từng cá nhân.

 

Lễ ra quân MHX 2012

Đọc thêm...

Sửa đổi lối làm việc với việc tu dưỡng đạo đức

Năm nay vừa đúng 70 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Những nội dung của tác phẩm này giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở số nhà 54 (1957)

Đọc thêm...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam bao gồm những luận điểm sáng tạo liên quan tới nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Tư tưởng về giáo dục được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện không phải một cách tách rời độc lập mà gắn kết, lồng quyện với các tư tưởng lớn về giải phóng dân tộc, phát triển con người, xây dựng chủ nghĩa xã hội… Đây là một đặc điểm có ý nghĩa nền tảng của bài viết khi phân tích về tư tưởng giáo dục của Người.

Ðại biểu học sinh Trường TH Trưng Vương, Hà Nội đến chúc thọ Hồ Chủ tịch 
(Tháng 5 năm 1956). Ảnh: http://www.nhandan.com.vn

Đọc thêm...

Số lượt truy cập