Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Lịch học
Lịch học Đợt 1 - Khóa 28 - Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 00:00

Lịch học Đợt 1 (các môn chung), cao học khóa 29. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file

Danh sách phân chia lớp Tiếng Anh. Xem file

 
Thời khóa biểu K28 - Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 15:18

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

Thông tin

liên hệ

1

Toán giải tích

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Đại số và lí thuyết số

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Hình học và tôpô

TKB

DS

Email

4

LL&PP DHBM Toán A

TKB

DS

Email

5

LL&PP DHBM Toán B

TKB

DS

Email

6

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

LL&PP DHBM Hóa học

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Hoá vô cơ

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Hoá hữu cơ

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Lý luận văn học

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Văn học Việt Nam

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Văn học nước ngoài

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Ngôn ngữ học

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Lịch sử thế giới

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Lịch sử Việt Nam

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Quản lý giáo dục A

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Quản lý giáo dục B

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Giáo dục học

TKB

DS

Email

20

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Tâm lý học A

TKB

DS

Email

23

Tâm lý học B

TKB

DS

Email

24

Địa lý học

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Sinh thái học

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Khoa học máy tính

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

LL&PP DHBM tiếng Pháp

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

LL&PP DHBM tiếng Trung Quốc

TKB

DS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
 Truy cập