Cơ cấu
Cơ cấu tổ chức của Khoa PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 08:12

 

1/ BAN CHỦ NHIỆM

1. TS. Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Khoa

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. TS. Nguyễn Thị Giang – Phó Trưởng Khoa

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2/TỔ THỰC HÀNH TIẾNG

1. TS. Đặng Thị Thu Hương - Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Hoàng Ngọc Trâm

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Ths. Đoàn Tuyết Trinh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Phan Đình Hoàng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

3/TỔ CHUYÊN NGÀNH

1. TS. Vũ Thị Phương Thảo – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. TS. Nguyễn Thị Giang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. TS. Phạm Xuân Mai

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Lâm Ngọc Sơn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


4/ TỔ GIÁO HỌC PHÁP

1. TS. Nguyễn Thị Hằng – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. ThS. Lê Thị Phương Linh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Trần Lê Quân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


5/TỔ TIẾNG ANH

1. Ths. Nguyễn Thị Thu Trang – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Trần Lê Tuyết Ánh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Ths. Võ Đào Phú Sĩ – Tổ phó

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. TS. Vũ Thị Hồng Vân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Ths. Nguyễn Lê Quyền Uy

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6/ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Nguyễn Thùy Linh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Ủy viên: Trần Lê Tuyết Ánh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7/ VĂN PHÒNG

1. Nguyễn Thùy Linh – Trợ lý Tổ chức

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Nguyễn Ngọc Tuyết Mai – Thư ký Giáo vụ

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


8/ TRỢ LÝ GIÁO VỤ

TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


9/ TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TS. Vũ Thị Phương Thảo

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


10/ TRỢ LÝ CÔNG NGHỆ

TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Đăng NhậpLịch công tác

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5