Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Cố vấn học tập
Thông báo Danh sách các môn mở Bổ sung HK1 2020-2021 PDF. In Email
Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 01:00

Phản hồi về danh sách Đăng ký mở lớp học phần bổ sung

Dựa vào danh sách các lớp gửi lên, Khoa chỉ nhận phản hồi các môn do khoa phụ trách, các môn chung theo kế hoạch nhà trường.

Danh sách các lớp sẽ mở bổ sung, cập nhật sỉ số sẽ được áp dụng cho đợt điều chỉnh học phần từ 31.8.2020 - 11.09.2020; sinh viên phải tự đăng ký học phần để tham gia học tập.

Chi tiết phản hồi v/v mở thêm lớp xem tại đây: http://bit.ly/phan-hoi-mo-lop-them

Các môn mở cho khóa K46, sinh viên trả nợ học phần học chung với sinh viên K46, thời gian đăng ký các học phần này từ 08g 13/10/2020 - 19/10/2020.

 
Hướng dẫn quy trình Hỗ trợ SV mở thêm lớp học phần do khoa CNTT quản lý PDF. In Email
Thứ bảy, 22 Tháng 8 2020 06:55

Mỗi đợt đăng ký học phần, theo kế hoạch của Phòng đào tạo đều chia ra làm 3 đợt:

  • Đợt 1: Đăng ký các môn khoa phụ trách theo đúng phân phối chương trình đào tạo, theo khóa
  • Đợt 2: Đăng ký môn chung, tự chọn tự do, cải thiện, học vượt
  • Đọt 3: Đợt đăng ký bổ sung

Khoa CNTT căn cứ vào chương trình đào tạo, đội ngũ nhân lục luôn mở đủ, đúng các lớp học phần bắt buộc. Các học phần tự chọn bắt buộc khoa mở cân đối theo ngành, theo môn. Để thuận tiện cho việc hỗ trợ sinh viên đăng ký bổ sung, khoa thông báo quy trình thực hiện như sau:

 

Bước 1: Cố vấn học tập (CVHT) gửi danh sách đăng ký mở thêm môn (học phần do khoa CNTT phụ trách)
Sau đợt đăng ký môn chung, tự chọn tự do, môn trả nợ, học vượt, mỗi lớp thông qua lớp trưởng và CVHT lập danh sách và gửi Cố vấn học tập, Cố vấn học tập sẽ gửi danh sách này đến Phụ trách xếp thời khóa biểu của khoa.
Thời gian gửi về khoa là hết đợt đăng ký thứ 2.

 

Bước 2: Chuyển danh sách mở thêm theo môn về Trưởng bộ môn phụ trách
Phụ trách xếp thời khóa biểu của khoa sẽ tổng hợp danh sách theo môn (từ danh sách gửi lên) gửi về trưởng bộ môn phụ trách môn tương ứng số lượng cần mở thêm.

 

Bước 3: Trưởng bộ môn phản hồi về yêu cầu mở thêm
Trưởng bộ môn tiếp nhận các yêu cầu, mở thêm lớp và phân công giáo viên (nếu có). Sau đó chuyển đến Phụ trách xếp thời khóa biểu của khoa để sắp thời khóa biểu sớm nhất có thể.

 

Bước 4: Công bố kết quả các lớp mở thêm và không được mở thêm
Trân trọng thông báo./.
 
Danh sách cố vấn học tập PDF. In Email
Chủ nhật, 02 Tháng 2 2020 16:17

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

STT Lớp Cố vấn học tập Ghi chú
1 42.TIN.A Trần Hữu Quốc Thư
2 42.TIN.B Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
3 42.CNTT.A Ngô Quốc Việt
4 42.CNTT.B Trần Đức Tâm
5 42.CNTT.C Âu Bửu Long
6 43.TIN.A Nguyễn Thị Ngọc Hoa
7 43.CNTT.A Ngô Quốc Việt
8 43.CNTT.B Lê Đức Long
9 43.CNTT.C Trần Sơn Hải
10 43.CNTT.D Nguyễn Viết Hưng
11 44.TIN.A Trần Đức Tâm
12 44.CNTT.A Lương Trần Hy Hiến
13 44.CNTT.B Lê Minh Triết
14 44.CNTT.C Trịnh Huy Hoàng
15 44.CNTT.D Lê Minh Triết
16 45.TIN.A Nguyễn Trần Phi Phượng
17 45.CNTT.A Ngô Quốc Việt
18 45.CNTT.B Trần Đức Tâm
19 45.CNTT.C Trần Hữu Quốc Thư
20 45.CNTT.D Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
21 45.CNTT.E Lương Trần Hy Hiến
22 46.CNTT.A Trần Thanh Nhã
23 46.CNTT.B Lương Trần Ngọc Khiết
24 46.CNTT.C Trịnh Huy Hoàng
25 46.CNTT.D Ma Ngân Giang
26 46.TIN.A Nguyễn Trần Phi Phượng
27 46.TIN.B Trần Thanh Nhã
28 47.CNTT.A Ngô Quốc Việt
29 47.CNTT.B Trần Quang Huy
30 47.CNTT.C Văn Thế Thành
31 47.TIN.A Võ Hoàng Quân
32 47.TIN.B Nguyễn Thị Ngọc Hoa
33 48.CNTT.A Trần Quang Huy
34 48.CNTT.B Lê Minh Triết
35 48.CNTT.C Ma Ngân Giang
36 48.TIN.A Hồ Diệu Khuôn
37 48.TIN.B Lê Đức Long
38 49.CNTT.A Nguyễn Văn Thịnh
39 49.CNTT.B Lương Trần Ngọc Khiết
40 49.CNTT.C Lương Trần Hy Hiến
41 49.CNTT.D Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
42 49.TIN.A Trần Hữu Quốc Thư
43 49.TIN.B Võ Hoàng Quân

update 08/2023

 
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...