Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Giáo trình đã xuất bản
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v xét TN tháng 5/2022 sinh viên hệ chính quy

Khoa thông báo đến sinh viên hệ chính quy hai ngành SP Tin và Cử nhân CNTT về danh sách xét Tốt nghiệp đợt tháng 05/2022 như sau và sinh viên cần lưu ý các vấn đề sau: - Xem danh sách