Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Kế hoạch 2023
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2023 PDF. In Email
    1. Công văn số 273 v/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2023.
    2. Quyết định số 1467/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2023.
    3. Danh mục đề tài KH&CN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2023.
    4. Kết quả họp Hội đồng xác định các đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2023 (không được tuyển chọn).

{pdf=images/PhongBan/PhongKHCN/CS2023/CV273_TB-tuyen-chon-chu-tri-de-tai-KHCN-cap-truong-2023-dot-2.pdf|100%|900|native}

 
Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 PDF. In Email

Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

 

 

 

 

 
Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1508 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4