Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Giới Thiệu Lịch sử hình thành, phát triển
Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên PDF Print E-mail
Tuesday, 22 February 2011 00:55

Trưởng Phòng qua các thời kỳ

(Từ phải qua trái: Thầy Phan Kỳ Nam, Cô Trịnh Thị Kiệm, Thầy Nguyễn Phú Bình, Thầy Trần Quốc Côn, Thầy Huỳnh Công Ba)

 

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên được thành lập ngày 12.10.2009 theo quyết định số 1203 /QĐĐHSP của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng thành lập trên cơ sở Phòng Công tác Chính trị (thành lập từ năm 1976), tháng 10 năm 2009 Phòng được giao thêm nhiệm vụ Quản lí sinh viên hệ chính quy từ Phòng Đào tạo sang và được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng là đảm nhiệm công tác Chính trị tư Tưởng và  công tác Quản lí Sinh viên, Học sinh.

Để hoàn thành được nhiệm vụ, mỗi cán bộ, viên chức phải nỗ lực làm việc và học tập kinh nghiệm của người đi trước rất nhiều đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức khoa học và sáng tạo vào công  việc hợp lí và khoa học.

Là đơn vị sáp nhập từ nhiều bộ phận gồm văn phòng Công đoàn và văn phòng Đoàn Thanh niên và Phòng Công tác Chính trị. Dây là nhân tố quan trọng tạo thêm sức mạnh cho Phòng về số lượng lẫn chất lượng.

Phòng hiện nay có 9 cán bộ, viên chức, trong đó có 6 nam và 3 nữ.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 4; Đại học: 4; Sơ cấp : 1

Trình độ chính trị: Cao cấp lí luận chính trị: 1; Trung cấp: 1; Sơ cấp: 7

Chi bộ có 4 đảng viên, là Chi bộ ghép giữa Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên với Phòng Thanh tra Đào tạo

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên là một tập thể vững mạnh, gương mẫu, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ đột xuất của Trường. Phòng luôn luôn duy trì truyền thống để xây dựng Phòng thành tập thể tiên tiến xuất sắc trong mỗi năm học góp phần xây dựng Trường phát triển trong giai đoạn mới.

 


 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...