Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Văn bản pháp quy
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Luật Khoa học và Công nghệ 132
22 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26.6.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, 152
23 Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27.6.2013 của Chính phủ : Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 143
24 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 148
25 Thông tư Số 14 /2014/TT-BGDĐT Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 269
26 Thông tư 55/2012/TT -BGDĐT - Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 135
27 Thông tư 16/2012/TT - BGDĐT - Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 139
28 Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 2716
29 Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2097
30 Thông tư ban hành Quy định về hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đai học 4071


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 268 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Chín 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4