Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Cơ cấu tổ chức
Kế hoạch đón tiếp SV năm 1 Khóa 37 PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 18 Août 2011 06:56

Tải file tại đây

 
Thông báo SV nhận trợ cấp XH PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 21 Juillet 2011 04:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CTCT & HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :       /TB - CTCTHSSV             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng  7   năm 2011

THÔNG BÁO

Về trợ cấp xã hội năm học 2010 – 2011

Hiện nay, Phòng CTCT và HSSV đã xét trợ cấp xã hội và phần thưởng khuyến khích học tập cho những sinh viên trong diện trợ cấp xã hội. Đề nghị sinh viên vào trang website của phòng CTCT và HSSV phần học bổng sinh viên chính quy để xem

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Huỳnh Công Ba

 

 
Thông báo về HB HK 2 cho sinh viên năm cuối PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 15 Juillet 2011 02:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CTCT & HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :       /TB - CTCTHSSV                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng  7   năm 2011

THÔNG BÁO

Về danh sách sinh viên năm cuối nhận học bổng học kì 2 năm học 2010 – 2011

 

Hiện nay, nhiều khoa đã gửi danh sách học bổng học kì 3 của sinh viên năm cuối. Đề nghị sinh viên vào trang website của phòng CTCT và HSSV phần học bổng sinh viên chính quy để xem

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Huỳnh Công Ba

 

 
«DébutPrécédent31323334353637SuivantFin»

Page 33 sur 37

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...