Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Giới Thiệu Lịch sử hình thành, phát triển
Điều lệ Hội thao Công đoàn năm 2011 PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 18 Mai 2011 10:42

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   tháng 5 năm 2011

ĐIỀU LỆ

Hội thao truyền thống Công đoàn Trường ĐHSP lần VI năm 2011 

Điều I: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

-         Xây dựng phong trào thi đua luyện tập TDTT của toàn thể cán bộ, công chức Trường, tăng cường mối giao lưu giữa các đơn vị.

-         Lập thành tích kỷ niệm chào mừng các ngày lễ 30/4 ; 1/5 ; 7/5 và sinh nhật Bác Hồ 19/5; chào mừng ngày 22/5/2011 bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2011 - 2016.

2. Yêu cầu

-         Các công đoàn bộ phận tuyển chọn các vận động viên tham gia thi đấu đúng đối tượng, theo quy định của Điều lệ.

Điều II: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng:  Công đoàn viên đang công tác tại các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (đăng ký theo từng Công đoàn bộ phận hoặc kết hợp với  Công đoàn bộ phận khác).

2. Số lượng dự thi:

Môn Bóng bàn và Cầu lông: đăng kí theo nội dung thi đấu

Môn Bóng đá: tối thiểu 8 VĐV (5 VĐV chính thức và 3 dự bị)

Môn Quần vợt: Do Ban tổ chức sắp xếp theo từng cặp nam hoặc nam nữ

Điều III:NỘI DUNG, THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU

1.Nội dung thi đấu: Bóng bàn, Bóng đá mini, Quần vợt và Cầu lông.

-         Môn Bóng bàn và Cầu lông gồm các nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ,  chia thành 2 nhóm tuổi: Nhóm 1 = 40 tuổi.

-         Môn Bóng đá mini: Mỗi đội thi đấu đăng kí tối thiểu 8 VĐV (5 VĐV chính thức và 3 dự bị). Các đơn vị không đủ số VĐV có thể kết hợp với công đoàn bộ phận khác để thành lập liên quân.

- Môn Quần vợt, do số lượng vận động viên không nhiều và không đồng đều tại các công đoàn bộ phận, Ban tổ chức căn cứ vào số lượng đăng kí sẽ sắp xếp thành từng đôi nam và đôi nam nữ, thi đấu loại trực tiếp.

2.Thể thức thi đấu

Môn Bóng đá mini: Nếu > 4 đội đăng ký, sẽ chia 2 bảng đấu loại trực tiếp. Nếu ≤ 4 đội đăng ký sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm theo luật bóng đá.

Môn Bóng bàn: thi đấu 5 ván thắng 3 ( thi đấu 11 điểm/ 1 ván)

Môn Cầu lông: Thi đấu 3 ván thắng 2 (thi đấu 21 điểm/ 1 ván)

3. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu của Tổng cục TDTT ban hành

Điều IV: ĐĂNG KÍ, THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM

-         Các Công đoàn bộ phận đăng ký thi đấu từ nay đến hết ngày18/5/2011 (nộp danh sách tại VPCĐ, P.808, dãy C);

-         Đại diện các Công đoàn bộ phận sẽ thông qua Điều lệ và bốc thăm thi đấu các môn vào lúc 8h30 ngày 20/5 tại Văn phòng Công đoàn Trường;

-         Mỗi môn đăng ký phải có 01 đội trưởng (ghi rõ họ và tên, số điện thoại để Ban tổ chức thuận tiện liên hệ);

-         7h30 ngày 25/5/2011 khai mạc Hội thao tại Nhà thi đấu của Trường; bế mạc lúc 14g ngày  27/5/2011 tại giảng đường D.

-         Địa điểm thi đấu tại Nhà thi đấu Trường ĐHSP TP.HCM và một số địa điểm khác theo bố trí của Ban tổ chức.

-         Vận động viên thi đấu phải mang trang phục TDTT.

Điều V: KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức và giải thưởng do Công đoàn Trường đảm nhiệm.

Điều VI: KHEN THƯỞNG – KỈ LUẬT

1.Khen thưởng: Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội doạt giải Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung thi đấu ở các môn.

2.Kỉ luật: Các đơn vị và cá nhân vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban tổ chức, tùy theo mức độ sẽ có những hình thức xử lí thích hợp./.

 

 

TM BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(dã kí)

Đỗ Thị Thanh Xuân

 
Thông báo Hội thao công đoàn PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 05 Mai 2011 10:39

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

Số:      /BTG - CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh,ngày 04 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Hội thao truyền thống Công đoàn ĐHSP).

Kính gửi :   Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận.

Thực hiện chương trình hoạt động của Công đoàn Trường năm 2011, Ban tuyên giáo thông báo về việc tổ chức Hội thao truyền thống như sau:

  1. I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
    1. Xây dựng phong trào thi đua luyện tập TDTT của toàn thể cán bộ, công chức Trường, tăng cường mối giao lưu giữa các đơn vị.
    2. Lập thành tích kỷ niệm chào mừng các ngày lễ 30/4 ; 1/5 ; 7/5 và sinh nhật Bác Hồ 19/5; chào mừng ngày 22/5/2011 bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 

II.        CÁC MÔN THI ĐẤU

1.Giải bóng bàn

a) Đối tượng tham dự giải

Cán bộ, công chức đang công tác tại Trường (đăng ký theo từng Công đoàn bộ phận hoặc kết hợp với một Công đoàn bộ phận khác).

b) Nội dung thi đấu

-Đồng đội nam : Mỗi đội đăng ký từ 3-5 người.

-Đôi nam : Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 đôi.

-Đơn nam : Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 vận động viên.

-Đôi nam nữ : Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 đôi.

-Đơn nữ : Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 vận động viên.

2.Giải bóng đá mini nam (5 người)

a)Đối tượng tham dự giải

Cán bộ, công chức đang công tác tại Trường (đăng ký theo từng công đoàn bộ phận hoặc kết hợp với tối đa là 2 công đoàn bộ phận khác). Mỗi đội đăng ký từ 5-8 vận động viên.

b) Thể thức thi đấu

Nếu > 4 đội đăng ký, sẽ chia 2 bảng đấu loại trực tiếp. Nếu ≤ 4 đội đăng ký sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm theo luật bóng đá.

3.Giải Quần vợt và Cầu lông

a) Đối tượng tham dự giải

- Cán bộ, công chức đang công tác tại trường.

- Mỗi Công đoàn bộ phận được đăng ký (hoặc kết hợp với 1 công đoàn bộ phận khác).

b) Nội dung thi đấu

- 01 đôi nam trên 40 tuổi ; 01 đôi nam nữ trên 40 tuổi.

- 01 đôi nam dưới 40 tuổi ; 01 đôi nam nữ dưới 40 tuổi.

III.        GIẢI THƯỞNG

Tùy theo tình hình đăng ký thi đấu của các bộ môn. Ban tổ chức sẽ trao giải : Nhất ; Nhì ; Ba và các loại giải khác.

 

IV.         QUI ĐỊNH CHUNG

- Các Công đoàn bộ phận đăng ký thi đấu từ nay đến hết ngày18/5/2011 (nộp danh sách cho anh Hòa –VPCĐ, P.808, dãy C);

- Đại diện các Công đoàn bộ phận sẽ bốc thăm thi đấu các môn vào lúc 8h30 ngày 20/5 tại Văn phòng Công đoàn Trường;

-Mỗi giải đăng ký phải có 01 đội trưởng (ghi rõ họ và tên, số điện thoại để Ban tổ chức tiện liên hệ);

-7h30 ngày 25/5/2011 khai mạc Hội thao tại Nhà thi đấu của Trường;

-Vận động viên thi đấu phải mang trang phục TDTT.

Rất mong các Công đoàn bộ phận nhiệt tình tham gia thi đấu./.

 

Nơi nhận :

-Như trên;

-Lưu VPCĐ.

TM BAN THƯỜNG VỤ

P.CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

 

 
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 25 Avril 2011 22:03

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số :74/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Tổ chức bình chọn, tuyên dương “ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”

Cấp công đoàn cơ sở - năm 2011

 

Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 21/12/2010 của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố hướng dẫn nội dung tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2011 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1- Biểu dương, tôn vinh các cán bộ CĐCS đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức các họat động vì đoàn viên công đoàn, vì sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn thành phố, góp phần hình thành chân dung người cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

2- Nhân rộng các bài học kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp, hình thức họat động hiệu quả của cán bộ CĐCS trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

3- Thông qua hiệu quả công việc đạt được, thể hiện rõ nét vai trò cá nhân để bình chọn đúng người, đúng đơn vị có thành tích họat động công đoàn tiêu biểu trong 2 năm 2009 và 2010.

II.NỘI DUNG

1-  Đối tượng bình chọn:

Hiện nay là cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách; là tổ trưởng, tổ phó công đoàn; ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành CĐCS thành viên, (gọi chung là CĐCS) trực thuộc toàn diện LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

-  Đối với khu vực Nhà nước, CĐCS phải đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

-  Đối với khu vực ngoài Nhà nước, CĐCS phải đạt từ khá trở lên 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

Số lượng được bình chọn không quá 10% tổng số cán bộ công đoàn của đơn vị (tính từ tổ phó công đoàn trở lên). Đối với những CĐCS có số lượng cán bộ công đoàn ít thì được bình chọn tối đa một người; trường hợp đặc biệt do công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và quyết định.

2- Hình thức bình chọn

- Đối tượng tham gia bình chọn là đoàn viên công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên (nếu có), ủy viên BCH công đoàn cơ sở.

- Hình thức bình chọn: tổ chức hội nghị hoặc phát phiếu cho đối tượng tham gia bình chọn. Số lượng người tham gia bình chọn cụ thể do ban Chấp hành CĐCS quyết định sao cho những người tham gia bình chọn có hiểu biết về công việc của người được bình chọn, tuy nhiên phải đảm bảo trong thành phần tham gia bình chọn nhất thiết phải có đoàn viên công đoàn tham dự.

- Cách thức bình chọn: đối với người được bình chọn là tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên sẽ thực hiện nơi cán bộ công đoàn đó họat động. Trường hợp ủy viên BCH CĐCS, ủy viên BCH CĐCS thành viên không là cán bộ công đoàn cấp tổ, bộ phận thì BCH CĐCS thực hiện việc bình chọn tại cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng.

3- Quy trình bình chọn

- Bước 1: Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS thông báo danh sách CĐCS tổ chức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2011.

- Bước 2: Trên cơ sở thông báo của Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp, Ban Chấp hành CĐCS họp để thống nhất danh sách giới thiệu cán bộ công đoàn đủ tiêu chuẩn được bình chọn và quyết định số lượng người tham gia lấy ý kiến, cách thức lấy ý kiến.

- Bước 3: Cán bộ CĐCS dự kiến được tuyên dương danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” viết thành tích cá nhân.

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến: thông báo danh sách cán bộ công đoàn mà Ban chấp hành CĐCS dự kiến (kèm theo bảng tóm tắt thành tích nổi trội) đến đối tượng tham gia bình chọn. Đối tượng tham gia bình chọn lấy phiếu bình chọn đánh dấu vào danh sách (dự kiến) cột đồng ý hoặc không đồng ý. Ban Chấp hành CĐCS thành lập tổ kiểm phiếu đúng quy định.

- Bước 5: Trên cơ sở kết quả bình chọn nơi cán bộ công đoàn họat động, tổ chức họp ban chấp hành CĐCS mở rộng để bỏ phiếu bình chọn cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” và báo cáo bằng văn bản cho công đoàn cấp trên trực tiếp. Cán bộ CĐCS đạt từ 70% trở lên phiếu bình chọn đồng ý mới được chọn để tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.

- Bước 6: Ban chấp hành CĐCS tổ chức lễ tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” sau khi được sự nhất trí bằng văn bản của công đoàn cấp trên trực tiếp.

3- Tiêu chuẩn bình chọn theo những lọai hình CĐCS như sau

Cán bộ công đoàn được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiện vụ công tác công đoàn theo qui định của điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X) và tiêu chuẩn này do công đoàn cấp trên trực tiếp qui định.

5-Hình thức tuyên dương

- Ban chấp hành CĐCS chủ động đề ra hình thức tuyên dương phù hợp nhằm tôn vinh “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở.

 

- Thời điểm tổ chức tuyên dương: CĐCS tổ chức tuyên dương nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (02 năm tổ chức 01 lần)

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Hướng dẫn CĐCS đủ điều kiện như ở mục II tổ chức bình họn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.Thời gian thực hiện: từ nay đến tháng 6 năm 2011.

- Báo cáo kết quả bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011 (theo mẫu) về Ban Tổ chức LĐLĐ TP trước ngày 05/8/2011. Đây là cơ sở để công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở vào năm 2012.

2- Ban Tổ chức LĐLĐ TP

- Phổ biến và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011.

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP trước ngày 15/8/2011.

3- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.

- Hướng dẫn, gợi ý CĐCS về hình thức tuyên dương.

-  Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào.

4- Ban Tài chính LĐLĐ TP.

Hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp và CĐCS mức chi khen thưởng cho cán bộ đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” theo quy định hiện hành.

Danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” là sự tôn vinh cán bộ công đoàn tâm quyết trong họat động công đoàn nên việc bình chọn phải hết sức khách quan và phản ánh đúng suy nghĩ, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, tránh việc bình chọn mang tính hình thức, tôn vinh không đúng đối tượng, chạy theo thành tích gây mất lòng tin đối với đoàn viên công đoàn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn bình chọn “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Tổ chức LĐLĐ TP (Điện thọai: 38.290.846-38.297.716) để có hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

-Thường trực LĐLĐ TP(để b/c)

-Các Ban LĐLĐ TP;

-CĐ cấp trên cơ sở;   “để thực hiện”

-CĐCS trực thuộc toàn diện;

-Lưu (VP,ToC)

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Trần Thanh Hải

 
Khám sức khỏe định kì PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 25 Avril 2011 21:49

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

Số:      /TB-CĐ

V/v:Tổ chức Khám sức khỏe

định kỳ năm 2011.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Được sự chấp thuận của Hiệu trưởng, Công đoàn Trường phối hợp với trạm y tế của Trường thống nhất kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Viên chức, Đoàn viên Công đoàn năm 2011 như sau:

1.Đối tượng :

-Toàn thể Đoàn viên Công đoàn, Cán bộ Viên chức và nhân viên hợp đồng khoán việc.

-Số Cán bộ, Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ có đóng bảo hiểm xã hội.

2.Thời gian khám:

-Lấy máu xét nghiệm: buổi sáng các ngày 10; 11; 12/5/2011

-Khám sức khỏe: vào các ngày 19; 20; 21/5/2011, Phân bổ như sau:

+Ngày 19/5/2011 :K. Toán, K.Lý, K.Hóa, K.Sinh, K.Anh, K.Pháp, K.Nga, K.Trung,  Tổ Ngoại ngữ, P. CTCT&HSSV, P.QHQT, Thư viện, Nhà xuất bản, Trường THTH, TT. Tin học, P.KHCN- SĐH, P.KHCN và TCKH, P.KHTC.

+Ngày 20/5/2011 : K.Văn, K.Sử, K.Địa, K.GDCT, K.Tâm lý, K.GDTC, Tổ GDNC, K.GDTH, K.GDMN, Ngành GDĐB, K.GDQP, P.TCHC-DSMT, P.Đào tạo, P.QTTB, -YTế, KTX, Viện NCGD, Bộ môn Tiếng Nhật, P.TT Đào tạo-Ban dự án. Ban Giám Hiệu.

+Ngày 21/5/2011 : tất cả các CNV còn lại được phân vào ngày 10, 11 nhưng chưa đi khám.

-Khám vét: Từ ngày 23-28/5/2011.

3.Địa điểm khám:

-Lấy máu xét nghiệm:

+ Tại trạm y tế của Trường số 280 ADV  P.4 Q.5.

+ Những người không lấy máu XN tại Trạm y tế thì lấy máu XN tại nơi khám.-Khám sức khỏe; tại Trung tâm Y khoa Phước An, cơ sở 3 số 95A Phan Đăng Lưu, P   7, Q. Phú Nhuận.

4.Các Công đoàn bộ phận nhận phiếu khám sức khỏe cho đoàn viên tại trạm y tế của Trường.

Một số lưu ý:

-Để thuận tiện cho CBVC,Trung tâm y tế Phước An sẽ tổ chức lấy máu xét nghiệm tại Trường trước để khi khám tổng quát, Trung tâm có kết quả tổng hợp và tư vấn về sức khỏe cho từng người. Khi lấy máu xét nghiệm,đề nghị không ăn sáng.

-Những người không thu xếp được thời gian lấy máu xét nghiệm tại Trạm y tế thì sẽ lấy máu xét nghiệm tại trung tâm.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng đơn vị thông báo và tạo điều kiện để CBVC, Đoàn viên Công đoàn của đơn vị mình biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên(để thực hiện)   ;

- Đảng ủy, hiệu trưởng(để b/c);

- Lưu VP.

TM.BCH CĐ TRƯỜNG ĐHSP

P. CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN  VĨNH

 
«DébutPrécédent8182SuivantFin»

Page 82 sur 82