Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Tin mới nhất


Chương trình hoạt động năm học 2011-2012 PDF Print E-mail
Thursday, 01 September 2011 15:26

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ khóa XV, nhiệm kì 2010-2012, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM, Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kì 2010-2012 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-201như sau:

I/ Nhiệm vụ trong tâm

-         Tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phối hợp với chính quyền có biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ CB quản lý, giảng viên, chuyên viên.

-         Cùng với chính quyền chăm lo đời sống cho CBVC, tạo động lực nâng cao chất lượng công việc.

-         Vận động, tổ chức đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành, của Liên đoàn LĐ TP.HCM.

-         Thực hiện cải cách công tác hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

II/ Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội dung hoạt động

Chịu trách nhiệm chính

Tháng 7/2011

-       Kiểm tra tài chính Công đoàn

Ủy ban kiểm tra

-       Xét CĐV xuất sắc, CĐBP vững mạnh, các danh hiệu thi đua

Ban thi đua

 

Tháng 8/2011

-       Thực hiện kế hoạch giúp đỡ giáo dục vùng sâu vùng xa.

-       Tổ chức cho đoàn viên xuất sắc giao lưu, tham quan; các CĐBP tổ chức cho đoàn viên nghỉ hè.

Ban TC-ĐS-CS

-       Đánh giá các Công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Trường.

Ban TV + Ban Thi đua

-       Tổng kết 15 năm chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh và phát HB Nguyễn Đức Cảnh năm học 2010-2011.

Ban Nữ công

 

 

Tháng 9/2011

-  Tặng quà Tết Trung thu cho các cháu con cán bộ.

Ban Nữ công

-       Triển khai công tác quy hoạch CB Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012-2015.

Ban Tổ chức

-       Ra Thông tin Công đoàn số Đặc biệt

Ban Thường vụ + Ban Tuyên giáo

-       Thu kinh phí CĐ 6 tháng cuối năm từ LĐLĐ TP.HCM. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

-       Xét trợ cấp khó khăn Quý III/2011

Ban TC-ĐS-CS

-

 

T

 

háng 10/2011

-       Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam: công nhận và đề nghị Trường khen thưởng phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”; tổ chức tổng kết phong trào xây dự quy “ Tấm lòng vàng” năm học 2010-2011; tổ chức dạy cách làm một số món bánh cho nữ đoàn viên.

Ban Nữ công

-       Tổ chức cho các đơn vị đang kí danh hiệu “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”.

Ban Nữ Công

-       Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 35 năm thành lập Trường: Hội nghị thi đua khen thưởng Công đoàn; giao lư “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”…

Ban Chấp hành

Tháng 11/2011

-       Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-       Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC Trường và các đơn vị;

-     Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ban Thường vụ

 

 

 

Tháng 12/2011

-       Xét trợ cấp khó khăn Qúi IV/2011.

-       Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm và cả năm 2011.

-   Lập dự toán thu chi kinh phí Công đoàn năm 2012.

-       Thu kinh phí CĐ 6 tháng cuối năm từ LĐLĐ TP.HCM. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐBP theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

 

 

 

-       Lập kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2012.

Ban Thường vụ + Các Ban

-       Khảo sát thi đua một số CĐBP (dự kiến kiểm tra 5 Công đoàn bộ phận).

Ban Thi đua

-       Kiểm tra tài chính Công đoàn Quý IV /2011

Ủy ban kiểm tra

Tháng 1/2012 + tháng 2/2012

-       Phối hợp với chính quyền chuẩn bị chăm lo tết cho đoàn viên, tham đoàn viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn

Ban Thường vụ + Văn phòng

Tháng 3/2012

-       Thu kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm từ LĐLĐ. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐ bộ phận theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-       Xét trợ cấp Quý I/2012

Ban TC-ĐS-CS

-       Tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ban Nữ công

Tháng 4/2012

-       Tổ chức Hội thao truyền thống của Công đoàn chuẩn bị tham gia giao lưu TDTT 5 trường ĐH tại ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

Ban tuyên giáo + Ban TV

 

Tháng 5/2012

-       Vận động đoàn viên xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2011 theo kế hoạch của LĐLĐ TP.HCM.

-       Phối hợp với trạm Y tế khám sức khỏe định kì cho CBVC.

-       Lập kế hoạch khảo sát giúp đỡ giáo dục vùng sâu vùng xa.

Ban TC-ĐS-CS

 

 

 

Tháng 6/2012

-       Thu kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm từ LĐLĐ. Thu đoàn phí nộp cấp trên và cấp lại cho CĐ bộ phận theo quy định.

Ban TC-ĐS-CS

-       Tổ chức cho các cháu con đoàn viên tham gia trại hè Thanh Đa do LĐLĐ TP.HCM tổ chức.

Ban Nữ công

-    Ra Thông  tin Công đoàn

Ban tuyên giáo

-       Khảo sát thi đua một số CĐBP (dự kiến kiểm tra 5 Công đoàn bộ phận).

Ban Thi đua + UBKT

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung,  Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ có thông báo cụ thể.

Các Công đoàn Bộ phận căn cứ vào kế hoạch này để triển khai các hoạt động theo tình hình thực tế tại đơn vị.

Nơi nhận:

-         Đảng ủy (để b/c)

-         Hiệu trưởng (để phối hợp)

-         Các đ/c UVBCH (để thực hiện)

-         Các CĐ bộ phận

-         Lưu VPCĐ

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đỗ Thị Thanh Xuân

 
«StartPrev616263646566NextEnd»

Page 63 of 66