Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Tin mới nhất


Thông báo V/v tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người CB Công đoàn của chúng tôi" PDF Print E-mail
Wednesday, 08 June 2011 13:28

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM

 

Số:      /TB - CĐKXV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh,ngày 05 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương

“Người  cán bộ Công đoàn của chúng tôi”

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

Thực hiện văn bản số 74/HD-LĐLĐ ngày 13/4/2011 và số 15/TB-LĐLĐ ngày 31/5/2011 của Liên đoàn Lao động TP.HCM v/v bình chọn, tuyên dương  “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”, Ban Chấp hành Công đoàn Trường triển khai như sau:

  1. I. Mục đích yêu cầu
  2. 1. Biểu dương, tôn vinh các cán bộ công đoàn có nhiều thành tích trong việc tổ chức các hoạt động vì đoàn viên công đoàn.
  3. 2. Nhân rộng các bài học kinh nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn đơn vị.
  4. 3. Thông qua hiệu quả công việc làm được, thể hiện rõ nét vai trò của cá nhân để bình chọn đúng người có thành tích tiêu biểu trong hai năm 2009 và 2010.
  5. II. Đối tượng bình chọn

- Là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV BCHCĐ bộ phận mà các Công đoàn bộ phận đó trong hai năm 2009 và 2010 đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận vững mạnh.

- Là UVBCH Công đoàn Trường nhiệm kì XIV (2007 – 2010) và nhiệm kỳ XV (2010- 2012).

  1. III. Tiêu chuẩn bình chọn

Người được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá X) và đạt 05 tiêu chuẩn như sau:

- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Tuyên truyền những quy định liên quan đến cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, những quy định về chống lãng phí, chống tham nhũng và vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện và giám sát thực hiện đảm bảo không có tiêu cực, mất dân chủ, lãng phí, tham nhũng xảy ra tại đơn vị.

- Tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị được đông đảo cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia.

- Quan tâm gần gũi, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội từ thiện do Công đoàn tổ chức và phát động.

- Có những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn và thu hút, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên.

  1. IV. Quy trình bình chọn.
  2. 1. Cấp cơ sở (cấp Trường)

Bước 1: Ban Thường vụ Công đoàn Ttrường thông báo danh sách Công đoàn bộ phận được tổ chức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ của chúng tôi năm 2011” (Những CĐ bộ phận đạt danh hiệu CĐ vững mạnh năm 2009 và 2010).

Bước 2: Công đoàn Bộ phận họp thống nhất danh sách giới thiệu cán bộ Công đoàn của đơn vị mình theo tiêu chuẩn bình chọn; cán bộ Công đoàn được giới thiệu viết thành tích cá nhân.

Bước 3: Ban chấp hành Công đoàn Trường tập hợp danh sách giới thiệu cán bộ Công đoàn đủ tiêu chuẩn (bao gồm cả các đ/c trong BCH CĐ Trường) và quyết định số lượng người tham gia lấy ý kiến.

Bước 4:

- Tổ chức lấy ý kiến: Thông qua danh sách dự kiến (kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật) đến đối tượng tham gia bình chọn; đánh dấu vào phiếu; kiểm phiếu.

Bước 5:

- Chọn những người đạt từ 70% trở lên phiếu bình chọn đồng ý để tổ chức tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở.

- Báo cáo Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. 2. Cấp cụm Công đoàn cơ sở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Liên đoàn lao động Thành phố.

Chọn trong số những người được tuyên dương cấp cơ sở số lượng 10% tổng số CB công đoàn của Trường để báo cáo và đề nghị Liên đoàn lao dộng TP.HCM tuyên dương cấp Cụm.

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Thanh Xuân

 
«StartPrev616263646566NextEnd»

Page 64 of 66