Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT TẶNG BẰNG KHEN VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2010 CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TRƯỜNG ĐHSP TPHCM

Ngày 11-6-2011, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ 5 năm 2006-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015. Tham dự Hội nghị có các đại diện lãnh đạo đơn vị, Phòng KH&CN, tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, nhiều đơn vị và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học, Khoa Giáo dục Tiểu học và PGS TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Hiệu trưởng của Trường ĐHSP TPHCM đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: “Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin hoạt động KHCN từ 26-5-2011 đến 30- 6-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 25-5-2011 ĐẾN 30-6-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thực trạng và giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số: CS2010.19.85, chủ nhiệm: ThS Đào Thị Minh Tâm, Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHSP ngày 19-5-2011, đã họp ngày 26-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính thực tiễn cao, nội dung khảo sát phong phú. Từ thực trạng khảo sát đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non tại TPHCM”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Đảng viên làm kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mã số: CS2010.19.82, chủ nhiệm: TS Bùi Thị Xuyến, Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHSP ngày 19-5-2011, đã họp ngày 26-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã góp phần làm rõ vai trò tích cực của mô hình đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn kết và giải quyết những vấn đề đặt ra giữa cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin của chế độ xã hội chủ nghĩa với thực tiễn cuộc sống trong xã hội hiện nay”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống tư liệu phim, ảnh phục vụ việc dạy học phần Công dân với đạo đức trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 10”, mã số: CS2009.19.47, chủ nhiệm: ThS Lê Thanh Hà, Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHSP ngày 15-3-2011, đã họp ngày 30-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài rất công phu và mang tính ứng dụng cao với kết quả có 1 162 hình ảnh và 126 đoạn phim phục vụ việc giảng dạy học phần Công dân với đạo đức trong chương trình Giáo dục công dân lớp 10”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài thực hành Địa lí kinh tế xã hội”, mã số: CS2009.19.44, chủ nhiệm: TS Đàm Nguyễn Thùy Dương, Khoa Địa lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1053/QĐ-ĐHSP ngày 03-6-2011, đã họp ngày 07-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã đưa ra được quy trình xây dựng hệ thống các bài tập thực hành mang tính khái quát cao, từ đó vận dụng vào biên soạn một số bài tập mẫu về sử dụng biểu đồ trong môn Địa lí kinh tế”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trồng và chế biến cây công nghiệp dài ngày tỉnh Đồng Nai”, mã số: CS2010.19.78, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Bình, Khoa Địa lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1054/QĐ-ĐHSP ngày 03-6-2011, đã họp ngày 07-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài vừa có giá trị khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với các địa phương chuyên canh cây công nghiệp dài ngày tập trung quy mô lớn nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Dạy học Xác xuất Thống kê ở bậc Trung học”, mã số: B2007.19.17, chủ nhiệm: PGS-TS Lê Thị Hoài Châu, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 29-3-2011, đã họp ngày 10-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã chỉ ra những hạn chế của việc dạy Xác xuấtThống kê hiện nay. Các kết quả của đề tài là cơ sở khoa học cho những người làm chương trình, viết sách giáo khoa theo hướng đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đồng điều địa phương suy rộng cho mô đun compắc tuyến tính, mã số: B2010.19.59, chủ nhiệm: TS Trần Tuấn Nam, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 01-6-2011, đã họp ngày 14-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã chỉ ra những đặc trưng đồng điều địa phương suy rộng với nhiều tính chất, tìm được mối liên hệ giữa tính hữu hạn của tập hợp các ideal nguyên tố đối liên kết với các mô đun đồng điều địa phương suy rộng, chứng minh được các công thức đối ngẫu từ đó suy ra tính artin của các mô đun đồng điệu địa phương suy rộng. Kết quả đề tài đã được viết thành 3 bài báo và đăng trên các tạp chí toán học quốc tế có uy tín”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Vai trò cấu trúc thông tin trong giải mã văn bản ở trình độ cao học chuyên ngữ Anh, mã số: B2010.19.65, chủ nhiệm: TS Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2370/QĐ-BGDĐT ngày 10-6-2011, đã họp ngày 17-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính thời sự với thiết kế nghiên cứu chặt chẽ, rõ ràng và có tính tin cậy cao, tổng kết được những lý thuyết quan trọng bao gồm ngôn ngữ học chức năng của Halliday, lý thuyết đề - thuyết trong việc cấu trúc thông tin và tổ chức văn bản và các mô hình tư duy của Kaplan…”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

9. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thực trạng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM (2001 - 2010)”, mã số: CS2010.19.87, chủ nhiệm: ThS Đào Thị Mộng Ngọc, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1043/QĐ-ĐHSP ngày 01-6-2011, đã họp ngày 20-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả đề tài phản ánh thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường THPT trên địa bàn TPHCM. Từ đó, tác giả đã đưa ra những giải pháp sát với nhu cầu thực tế của môn Lịch sử”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

10. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Bước đầu xây dựng phần mềm định loại một số loài cá nước ngọt ở Nam Bộ”, mã số: CS2009.19.60, chủ nhiệm: ThS Tống Xuân Tám, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHSP ngày 15-3-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài công phu với sản phẩm là 1 CD-ROM gồm 267 file hình chụp và 382 file hình scan, 429 trang phụ lục cơ sở dữ liệu về 155 giống và 264 loài cá nước ngọt Nam Bộ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

11. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.93, chủ nhiệm: ThS Lê Văn Hiếu, Thư viện Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐHSP ngày 20-6-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính ứng dụng, kết quả nghiên cứu của đề tài giúp Thư viện Trường ĐHSP TPHCM đánh giá đúng thực trạng hoạt động thông tin của đơn vị, đề ra giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí trong Trường”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

12. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thành phần hóa học và thử hoạt tính kháng khuẩn, khả năng gây độc tính tế bào ung thư của cây Mộc ký ngũ hùng dendropte pentandra, họ chùm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít”, mã số: CS2010.19.92, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Hoàng Hạt, Trường Trung học Thực hành Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-ĐHSP ngày 16-6-2011, đã họp ngày 24-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có giá trị khoa học, cung cấp thêm hiểu biết về thành phần hóa học thực vật của cây mộc kí ngũ hùng kí sinh trên cây mít vốn ít được nghiên cứu ở Việt Nam, mang lại những chứng cứ khoa học cho kho dược liệu quý của Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

13. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.95, chủ nhiệm: TS Trần Thị Hương, Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐHSP ngày 20-6-2011, đã họp ngày 29-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả nghiên cứu là những nội dung quan trọng phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Giáo dục học, góp phần thay đổi nhận thức và năng lực giảng dạy của giảng viên”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

14. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Mô phỏng Monte Carlo đường cong hiệu suất Detector HPGe trong hệ phân tích Gamma phông thấp tại phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, Trường Đại học Sư phạm TPHCM bằng chương trình MCNP4C2”, mã số: CS2010.19.110, chủ nhiệm: ThS Trịnh Hoài Vinh, Khoa Vật lí Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1084/QĐ-ĐHSP ngày 16-6-2011, đã họp ngày 30-6-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài được thực hiện công phu, nội dung phong phú, đi sâu vào phương pháp luận nghiên cứu áp dụng chương trình mô phỏng MCNP trong khảo sát phổ và tính toán hiệu suất đầu dò, xây dựng bộ số liệu đường cong hiệu suất phục vụ cho việc phân tích hoạt động của hệ đo”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị khoa học

Ngày 30-6-2011, Tổ Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chuyên theo chương trình đào tạo tín chỉ". Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và các giảng viên trong và ngoài Tổ. Đại biểu tại Hội nghị đã nghe 7 tham luận về những phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

 
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2011- 2012

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2011 - 2012

 
Gậy cho người khiếm thị

Gậy cho người khiếm thị

(Bài đăng trên báo Người lao động, ngày 1-9-2011)

Để hỗ trợ người khiếm thị băng qua đường, đi lại an toàn hơn, một nhóm các bạn sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã nghiên cứu, chế tạo một chiếc gậy hỗ trợ đặc biệt

Trên thế giới đã có nhiều thiết bị hiện đại dành cho người khiếm thị nhưng ở Việt Nam công cụ này chỉ có sản phẩm nhập khẩu. Trước thực tế đó, nhóm các bạn Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Cảnh, Hồ Phạm Uyên Phương, Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục đặc biệt Trường ĐH Sư phạm TPHCM, mày mò chế tạo chiếc gậy hỗ trợ cho người khiếm thị là một cố gắng lớn và hữu ích.

Để người khiếm thị được an toàn hơn

Trong nhóm các bạn đó, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Cảnh, Hồ Phạm Uyên Phương đều là người khiếm thị, do vậy họ hiểu những khó khăn khi di chuyển của người khiếm thị. Từ ý tưởng của Huỳnh Hữu Cảnh, cả nhóm trình bày ý tưởng này với TS Nguyễn Thị Kim Anh, giảng viên của Khoa Giáo dục đặc biệt Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Thấy đây là một ý tưởng rất hữu ích, có ý nghĩa cho người khiếm thị, TS Nguyễn Thị Kim Anh nhận làm hướng dẫn, hỗ trợ cho nhóm để thực hiện đề tài này từ tháng 10-2010 đến tháng 5-2011.

Cả nhóm đã nghiên cứu, thăm dò thông tin từ các trường khiếm thị như Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng và nhận được yêu cầu cần một cây gậy có khả năng phát ra âm thanh để cảnh báo mọi người xung quanh, đồng thời phải có khả năng phát ra ánh đèn để cảnh báo khi đi trong đêm tối. Cảm động trước sự vượt khó của cả 3 bạn khiếm thị, TS Nguyễn Thị Kim Anh đưa thêm một bạn sinh viên bình thường vào nhóm để hỗ trợ viết đề cương, thiết kế trên máy tính…

Sau khi thiết kế, các bạn bắt đầu chọn các thiết bị, linh kiện để ráp vào chiếc gậy. Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Cảnh đã thường xuyên tự mình đón xe ôm ra chợ Nhật Tảo để mua các vật liệu cần thiết mang về lắp ráp. Nguyên vật liệu để chế tạo gậy rất đơn giản gồm: 4 đoạn ống inox (đường kính 1,5 cm), dây dù, một bóng đèn led, một thiết bị phát âm thanh, dây điện, công tắc, gậy màu trắng dài từ 1 - 1,2 m. Sau đó cả nhóm đã gắn một đèn led ở phía trước tay cầm, cách chỗ nối giữa tay cầm và ống thứ hai khoảng 3 cm. Đèn hoạt động nhờ vào hệ thống dây điện được kết nối với 2 cục pin và được bật sáng bởi công tắc đèn. Bộ phát âm thanh được gắn ở phía tay phải của tay cầm và trên bóng đèn 1 cm, được hoạt động nhờ vào hệ thống dây điện nối với 2 cục pin và công tắc bật âm thanh. Thế là một cây gậy dành cho người khiếm thị đã hoàn thành.

Tổng chi phí để chế tạo một chiếc gậy đầu tiên như trên là 162.000 đồng. Huỳnh Hữu Cảnh cho biết ở nước ngoài có loại gậy sử dụng bộ cảm biến từ dành cho người khiếm thị, có khả năng báo động bằng cách rung gậy khi va vào vật cản. Tuy nhiên, với điều kiện ở Việt Nam, đặc biệt là đường có nhiều chướng ngại vật thì gậy cứ báo rung liên tục, rất khó sử dụng, hơn nữa giá thành lại rất cao.

Tự tin, an tâm khi đi lại

Chúng tôi đã chứng kiến Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Cảnh sử dụng thử nghiệm chiếc gậy này. Khi Huỳnh Hữu Cảnh sử dụng chiếc gậy để đi lại trên đường, bật công tắc để đèn led phát sáng và loa phát ra các âm thanh cảnh báo, mọi người đều ngay lập tức chú ý vào Huỳnh Hữu Cảnh đang di chuyển. Tương tự, Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết rất tự tin khi sử dụng chiếc gậy này và có thể di chuyển nhanh hơn mà không sợ bị va vào chướng ngại vật hay bị người khác va vào. Trong không gian tối với ánh đèn chớp và miếng phản quang, mọi người xung quanh rất dễ nhận ra có người khiếm thị đang di chuyển. Đặc biệt với con lăn ở đầu gậy, người sử dụng không bị mỏi tay do huơ gậy liên tục mà chỉ cần giữ gậy và huơ nhẹ là gậy có thể lăn qua lăn lại nhẹ nhàng.

Chiếc gậy này đã đoạt giải nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2010-2011 của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ban giám khảo đã đánh giá đây là đề tài có tính nhân văn, đột phá cao vì nó giúp cho người khiếm thị được an toàn và sinh hoạt dễ dàng hơn. Và điều quan trọng là sản phẩm này tuy không phải là một sản phẩm phức tạp, nó được làm nên bởi các bạn khiếm thị có niềm đam mê với khoa học, chịu khó học hỏi, vượt khó.  TS Nguyễn Thị Kim Anh cho biết đề tài này sẽ được nhà trường hỗ trợ để thực hiện thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Hiện cả nhóm rất mong mỏi được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức để giúp nâng cao về chất lượng kỹ thuật của chiếc gậy cũng như hỗ trợ sản xuất và bán rộng rãi ra thị trường.

Cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết việc nghiên cứu, chế tạo chiếc gậy này là một đề tài có ý tưởng tốt dành cho người khiếm thị. Các bạn khiếm thị đã từng sử dụng loại gậy của nước ngoài sản xuất nhưng giá thành đắt và không phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

CHÁNH TRUNG

Nguồn: http://nld.com.vn/20110831095924828p1017c1038/gay-cho-nguoi-khiem-thi.htm

 
Tin hoạt động KHCN từ 01-8-2011 đến 15- 9-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 01-8-2011 ĐẾN 15-9-2011

A.        Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Hiệu quả của kĩ thuật học tập cá nhân đối với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên chính quy Khoa Anh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.76, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Huy Cường, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 02-8-2011, đã họp ngày 04-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, phản ánh sự cần thiết của kĩ thuật học tập cá nhân đối với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của người học ngoại ngữ nói chung và sinh viên Khoa Anh Trường ĐHSP TPHCM nói riêng”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tạo phôi bò (hoặc phôi heo) từ nguồn trứng đông lạnh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”, mã số: CS2010.19.89, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thương Huyền, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1313/QĐ-ĐHSP ngày 03-8-2011, đã họp ngày 15-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về việc tạo phôi bò từ trứng đông lạnh bằng kĩ thuật ICSI với kết quả là 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thực trạng phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ chậm phát triển trí tuệ”, mã số: CS.2010.19.84, chủ nhiệm: ThS Lê Thị Bảo Châu, Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1291/QĐ-ĐHSP ngày 02-8-2011, đã họp ngày 17-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài là một đóng góp có giá trị trong lĩnh vực giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ hiện nay; giúp các nhà quản lí, giáo viên, phụ huynh nhận ra những kĩ năng cần thiết để hình thành và phát triển tư duy cho trẻ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của Ngành thân mềm (Bivalvia, Gastropoda) và Giun tròn (Nematoda) vùng ngập triều Cần Giờ, TPHCM”, mã số: CS2010.19.91, chủ nhiệm: ThS Ngô Thị Lan, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1370/QĐ-ĐHSP ngày 15-8-2011, đã họp ngày 23-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa trong việc tìm hiểu thêm về đa dạng sinh học thân mềm và giun tròn tại vùng ngập triều Cần Giờ. Đây là những thông tin có giá trị cho công tác quản lí và bảo vệ nguồn lợi đa dạng sinh học của Cần Giờ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong các thế kỉ X-XX”, mã số: B2008.19.39, chủ nhiệm: TS Trần Thị Thanh Thanh, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-BGDĐT ngày 10-6-2011, đã họp ngày 01-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính sáng tạo, giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong việc học tập, nghiên cứu giảng dạy lịch sử ngoại giao Việt Nam trong các thế kỉ X-XX”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nhận thức về trí tuệ xã hội và các biện pháp phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6-11 tuổi của phụ huynh trên địa bàn TPHCM”, mã số: CS2011.19.01.DA, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lí-Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHSP ngày 26-8-2011, đã họp ngày 07-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa khoa học và ứng dụng, đặc biệt là tác động đến nhận thức của các bậc phụ huynh về việc phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6-11 tuổi”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng website đào tạo trực tuyến trên nền MOODLE cho bộ môn "Ứng dụng CNTT vào giảng dạy tiếng Anh"”, mã số: CS2010.19.74, chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Vũ, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1462/QĐ-ĐHSP ngày 06-9-2011, đã họp ngày 08-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần thay đổi hình thức học tập theo hướng kết hợp đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống nhằm trang bị cho giáo viên tiếng Anh những kĩ năng cần thiết”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Sử dụng phần mềm dạy học tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học Hoá học ở trường THPT"”, mã số: CS2010.19.86, chủ nhiệm: CN Trịnh Lê Hồng Phương, Khoa Hóa học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1424/QĐ-ĐHSP ngày 24-8-2011, đã họp ngày 13-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học thông qua việc sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry 6.05 và phần mềm Active Inspire”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B.        Hội nghị khoa học

Ngày 06-9-2011, Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học" dành cho giảng viên. Tham dự Hội nghị có đại diện nhà trường và các giảng viên trong Khoa. 13 báo cáo đã được chọn in trong kỉ yếu và 6 báo cáo tiêu biểu được chọn trình bày, thảo luận tại Hội nghị.

 
Tin hoạt động KHCN từ 16-9-2011 đến 20-10-2011

Xem chi tiết

 
Hội thảo quốc tế về thiên văn học và vật lí thiên thể học 2011

Trường Đại học Sư phạm TPHCM phối hợp với Hội Thiên văn thế giới (International Astronomical Union), Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam) và một số đơn vị khác, tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hội thảo về Thiên văn học và Vật lí Thiên thể học năm 2011" (Workshop on Astronomy & Astrophysics 2011) từ ngày 21 đến 25/11/2011 tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Phòng C1009).

Tham dự Hội thảo có 5 giáo sư đến từ Pháp, Mỹ, Trung Quốc, các nhà khoa học Việt Nam và các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học trong và ngoài nước...

 
Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 của Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 của Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 37


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 332 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2