Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên bắt đầu thực hiện từ năm 2012

22/02/2012 - 10:56 Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài thực hiện từ năm 2012


1. Mục tiêu tài trợ:

 • Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục và kế thừa nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
 • Phát triển năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể nghiên cứu cơ bản ở các trường đại học, viện nghiên cứu; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu cơ bản ở trình độ quốc tế; góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu cơ bản của các nhà khoa học Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
 • Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu cơ bản nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung

2. Phạm vi tài trợ:

Nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học vật lý và thiên văn, Hoá học, Tin học, Cơ học, Các khoa học sự sống, Các khoa học về trái đất và các khoa học liên ngành do tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học tự đề xuất.


3. Đối tượng tài trợ:


Các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:


a.   Chủ nhiệm đề tài:

 • Có chuyên môn phù hợp, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc một tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì.
 • Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư; có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ
 • Không vi phạm các điều kiến đăng ký chủ trì đề tài (Đề tài đã được Quỹ tài trợ, nếu kết thúc được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng nghiên cứu thì chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thông báo kết quả).

b.   Thành viên nhóm nghiên cứu: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài phải có nội dung luận án phù hợp đề tài.

4. Kế hoạch thực hiện

 • Tiếp nhận hồ sơ: từ 08h30 ngày 02/04/2012 đến 16h30 ngày 25/04/2012
 • Rà soát, phân loại hồ sơ: tháng 05/2012
 • Đánh giá xét chọn: tháng 05 - 06/2012
 • Công bố kết quả xét chọn: tháng 07/2012
 • Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 07, 08/2012
 • Cấp kinh phí: tháng 08/2012

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài:

 1. Phiếu khai hồ sơ - 02 bản (PKHS)
 2. Đơn đăng ký đề tài NCCB (Xuất từ Hệ thống OMS);
 3. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2-phần 1, M2-phần 2, M2e);
 4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Xuất từ Hệ thống OMS);
 5. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (2 công trình nghiên cứu mà theo tác giả là có ý nghĩa khoa học cao được công bố trong 5 năm gần đây)

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dưới hai dạng: hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy (hai bản này phải hoàn toàn trùng khớp với nhau về nội dung*):

 • Hồ sơ điện tử: sử dụng Hệ thống Quản lý Trực tuyến OMS của NAFOSTED để nộp hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn Đăng kí đề tài mới và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Từng thành viên trong đề tài cần có tài khoản cá nhân riêng để khai báo lý lịch khoa học cá nhân. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Hệ thống OMS, vui lòng đọc "Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hệ thống OMS".
 • Hồ sơ in trên giấy gồm 01 bộ hồ sơ gốc tiếng Việt có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ; 01 bộ hồ sơ tiếng Anh (trong đó, Đơn đăng ký đề tài và Lý lịch khoa học được xuất ra từ Hệ thống OMS)
 • Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu chỉ 01 bản copy và không đóng cùng với với hồ sơ.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ bản giấy
Cơ quan điều hành - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (bộ phận hành chính).
Tầng 5, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39367750

7. Một số chú ý

 • Các hồ sơ gửi đến Quỹ sau 16h30 ngày 25/04/2012 sẽ được xét chọn vào đợt sau theo thông báo của Quỹ.
 • Theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 về dự toán ngân sách Nhà nước, từ ngày 01/5/2012: Thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng. Chủ nhiệm đề tài lập dự toán kinh phí đề tài theo mức lương tối thiểu này.
 • Các nhà khoa học đang chủ trì đề tài NCCB được Quỹ tài trợ có thời gian kết thúc hợp đồng (tính cả thời gian gia hạn) trước 01/2013 có thể đăng ký đề tài mới để xét chọn đợt này. Việc ký kết hợp đồng với các đề tài dạng này chỉ được thực hiện khi đề tài cũ đã nghiệm thu và kết quả là đạt.
 • Tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ phải là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước.
 • Hồ sơ phải được xây dựng theo đúng các quy định của Quỹ. Hồ sơ không đầy đủ thông tin sẽ không được đưa ra xem xét. Nếu điều kiện cho phép, Quỹ sẽ tiến hành gửi hồ sơ tiếng Anh để lấy ý kiến đánh giá của giáo sư nước ngoài (peer review) trước khi Hội đồng khoa học của Quỹ đánh giá.
 • Lý lịch khoa học (bản giấy) phải có chữ ký của cá nhân và chỉ dẫn rõ số ISSN đối với mỗi công trình công bố quốc tế (publications).
 • Nhà khoa học Việt Nam đang công tác dài hạn ở nước ngoài (trên 6 tháng) tham gia đề tài, được dự toán công lao động khoa học tối đa 3 tháng/năm.

* Phần 5 được cập nhật mới ngày 15/03/2012

NGUỒN: http://nafosted.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-tai-tro/TB-tai-tro-NCCBKHTN-2012-31/

 
V/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2012

Thực hiện công văn số 1143/BGDĐT-KHCNMT ngày 02-3-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2012, Trường đề nghị các Trưởng đơn vị xét chọn các giảng viên trẻ tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”.

Đây là giải thưởng được tổ chưc hai năm một lần dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng trong cả nước có độ tuổi không quá 35 tính đến thời điểm tham dự giải.

Các công trình khoa học và công nghệ gửi để xét tặng giải thưởng là các đề tài khoa học và công nghệ các cấp đã được nghiệm thu, các phát minh, sáng chế, được áp dụng vào sản xuất, hoạt động giáo dục, đào tạo và đời sống mang lại giá trị lớn về khoa học, kinh tế, xã hội.

Mời các đơn vị và giảng viên quan tâm tham khảo công văn tại đây.

 
Lễ vinh danh và chúc mừng các nhà giáo của Trường Đại học Sư phạm TPHCM được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Ngày 1-3-2012, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức lễ vinh danh cố GS-NGND Lê Trí Viễn – người vừa được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh  về khoa học và công nghệ năm 2010 cho cụm công trình nghiên cứu mang tên “Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm” và GS-TS Mai Quốc Liên - người vừa được nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 cho cụm công trình “Nhân vật lịch sử và nhà văn hóa Ngô Thì Nhậm (1746-1809)”.

Tham dự buổi lễ có đại diện Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến; thân nhân cố GS-NGND Lê Trí Viễn, GS TS Mai Quốc Liên; các vị GS, PGS, các nhà giáo đã từng gắn bó với hai vị Giáo sư trong quá trình công tác; các phóng viên báo đài trung ương và địa phương; đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên Trường, Các Giáo sư, Phó Giáo sư, giảng viên, cán bộ và đông đảo sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM và đại diện giảng viên, sinh viên Khoa Ngữ văn (nơi hai vị Giáo sư từng giảng dạy) đã đọc diễn văn, phát biểu chúc mừng và bày tỏ lời tri ân đến cố GS - NGND Lê Trí Viễn và GS-TS Mai Quốc Liên về những cống hiến không mệt mỏi trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu của hai vị Giáo sư đã góp phần làm nên diện mạo của ngành nghiên cứu văn học Việt Nam, là nguồn tài liệu quan trọng, hữu ích phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học.

TS Bạch Văn Hợp, Hiệu trưởng và PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP TPHCM trao quà và tặng hoa cho TS Lê Phi Thúy, con gái cố GS-NGND Lê Trí Viễn và GS-TS Mai Quốc Liên

 
Hoàn thiện thuyết minh đề tài KHCN cấp trường trong kế hoạch 2012

Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN năm 2012, Trường đã tổ chức họp các Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp Trường. Kết quả đã có 86 đề tài được các Hội đồng xét thông qua. Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2012 (danh mục đính kèm) xây dựng thuyết minh chính thức, gửi về Trường qua Phòng KHCN&MT-TCKH để Trường tổng hợp, thẩm định nội dung, kinh phí trước khi tổ chức xét, phê duyệt thực hiện. Cụ thể:

(Xem tại đây)

 
Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012

Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012

Kính gửi :  Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong khi chờ đợi các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản nêu trên, việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 vẫn được thực hiện theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT nêu trên cho đến khi có các quy định mới thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có cơ sở giáo dục đại học trực thuộc (để phối hợp chỉ đạo);

- Lưu VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Văn Ga

 
«Bắt đầuLùi31323334353637Tiếp theoCuối»

Trang 33 trong tổng số 37


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 785 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6