Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Tin tức, sự kiện, dư luận


Tin hoạt động KHCN từ 30-3-2011 đến 15- 4-2011 PDF Print E-mail
Monday, 18 April 2011 09:07

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 30-3-2011 ĐẾN 15-4-2011

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng một số phương tiện trực quan chủ yếu phục vụ dạy học Địa lý Việt Nam ở trường THPT”, mã số: CS2010.19.42, chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Luyện, Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 261/QĐ-ĐHSP ngày 22-02-2011, đã họp ngày 30-3-2011. Hội đồng nhận xét: “Tác giả đề tài đã xây dựng được 900 phương tiện trực quan cho việc dạy học Địa lý lớp 12, công trình có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý”, mã số: CS2010.19.45, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Kim Liên, Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-ĐHSP ngày 22-02-2011, đã họp ngày 30-3-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã nêu lên thực trạng xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực hành môn Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý. Đồng thời, tác giả cũng xây dựng một số dạng bài tập thực hành nhằm nâng cao chất lượng môn học này”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Sáng tạo các hình ảnh động (Dynamic Gif) để hỗ trợ việc dạy và học môn Toán lớp 11”, mã số: B2007.19.31, chủ nhiệm: ThS Lê Thành Thái, Trường Trung học Thực hành Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-BGDĐT ngày 17-01-2011, đã họp ngày 01-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã xây dựng một thư viện gồm các bài giảng ứng dụng các phần mềm vẽ hình trong toàn bộ chương trình Toán lớp 11, là nguồn tư liệu có giá trị đối với giáo viên, sinh viên và học sinh”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi” mã số: CS2011.19.124, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 475/QĐ-ĐHSP ngày 25-3-2011, đã họp ngày 04-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã phản ánh thực trạng, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục hiện tượng biếng ăn của trẻ. Đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có ý nghĩa thực tiễn cao”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm” mã số: CS2009.19.62, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHSP ngày 16-3-2011, đã họp ngày 06-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn và có thể mở rộng cho bài toán biên trong phương trình vi phân đối số lệch”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng kĩ năng sống của sinh viên một số trường đại học tại TPHCM”, mã số: B2010.19.64, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 29-3-2011, đã họp ngày 13-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã xây dựng, thử nghiệm và tổ chức hội thảo về mô hình huấn luyện kỹ năng sống cho sinh viên tại các trường đại học. Đề tài có tính ứng dụng cao và khả năng phát triển theo hướng tiếp cận nhân cách”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

 
Kê khai công trình khoa học giai đoạn 2001-2011 PDF Print E-mail
Tuesday, 05 April 2011 14:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  98/ĐHSP-KHCN&TCKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 03 năm 2011

V/v Kê khai công trình khoa học

giai đoạn 2001-2011

Kính gửi:   Trưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 – 2011 theo công văn số 471/ĐHSP-TCHC ngày 20-12-2010, tiến tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trường, Trường quyết định sẽ xuất bản tập Danh mục các công trình khoa học 2001 – 2011[*] của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên, nghiên cứu viên đã và đang công tác tại Trường trong 10 năm qua. Tập Danh mục này bước đầu giới thiệu sơ bộ những hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường, cũng như của từng thành viên. Nhằm chuẩn bị nội dung cho tập Danh mục này, Trường hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

1. Kế hoạch:

- Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để kê khai (theo mẫu đính kèm công văn này).

- Tập hợp toàn bộ công trình của đơn vị, gửi về Trường .

2. Thời gian:

- Thời hạn cuối cùng để các đơn vị gửi danh mục bằng văn bản và đĩa mềm về Trường qua Phòng KHCN&TCKH là ngày 30/06/2011.

- Liên hệ: Phòng KHCN&TCKH, C.804, nhà C, 280 An Dương Vương.

CV. Nguyễn Thị Thuý Trinh; (08).38.352.020 (177).

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

- Lưu : TC-HC, KHCN-TCKH.                                                                                                                                      

PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng


 

 


[*] Quý Thầy/Cô có thể tham khảo Danh mục công trình 25 năm của Trường ĐH Sư phạm TP HCM theo Webiste của Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học (cũ)  http://khcn-sdh.hcmup.edu.vn/khcn/congtrinh/25nam/

 

 


MẪU

Danh mục công trình nghiên cứu 2001 - 2011

NGUYỄN VĂN A

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:


Quê quán:


Học vị:

,năm công nhận:

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:


Đơn vị công tác:


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:


Email:


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyễn Văn A (2003), “Đặc điểm ngôn ngữ ca dao - dân ca Nam Bộ”, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1.

Đề tài nghiên cứu

2. Nguyễn Văn A (cùng cộng sự) (2003), Đề án xây dựng Trường ĐHSP TP.HCM thành Trường ĐHSP trọng điểm. Đề tài khoa học cấp Bộ.

Sách

3. Nguyễn Văn A (2003), Logic học nhập môn, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

(...)

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

& TẠP CHÍ KHOA HỌC

Số: 321/ĐHSP-KHCN&TCKH

V/v thực hiện danh mục công trình

nghiên cứu khoa học 2001-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 9 năm 2011

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị


Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Trường vào ngày 07-9-2011, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học xin thông báo đến các đơn vị:

Toàn bộ Danh mục công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001-2011 của giảng viên, cán bộ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mà các đơn vị đã tập hợp chuyển cho Phòng KHCN&TCKH theo công văn số  98/ĐHSP-KHCN&TCKH, ngày 05 tháng 3 năm 2011, phòng chúng tôi đã đưa lên Website của Trường (đường dẫn: http://phongkhcn.hcmup.edu.vn/; mục Công trình KH của GV); không xuất bản.

Quý thầy cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Trinh, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it để tiếp tục kê khai công trình nghiên cứu khoa học (nếu chưa kê khai) hoặc cập nhật thông tin.

Trân trọng.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                                                                                                                    (Đã kí)

- Lưu: KHCN&TCKH.

TS Trần Hoàng

 
Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT PDF Print E-mail
Wednesday, 30 March 2011 23:28

Ngày 26-3-2011, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 23 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000 - 2010, trong đó có Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Trần Quang Quý trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

cho đại diện Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh


 
HOẠT ĐỘNG KH-CN THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011 PDF Print E-mail
Wednesday, 30 March 2011 22:41

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2137/QĐ-ĐHSP ngày 30-11-2010, đã họp ngày 28-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng giáo trình điện tử môn Lịch sử văn minh thế giới”, mã số: CS2009.19.55, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Minh Mẫn, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã số hóa giáo trình, tập hợp được nhiều phim, ảnh, nội dung phù hợp với chương trình môn Lịch sử văn minh thế giới, vì vậy, có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giáo viên có thêm một phương tiện dạy học hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy và học theo mô hình lấy người học làm trung tâm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 574/QĐ-ĐHSP ngày 04-5-2010, đã họp ngày 30-12-2010 đánh giá đề tài “Văn hóa, văn minh Nhật Bản và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: TS Trịnh Tiến Thuận, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài nghiên cứu các yếu tố cấu thành văn hóa và văn minh Nhật Bản cũng như những nét riêng biệt đặc sắc của văn hóa văn minh Nhật Bản, là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và những ai quan tâm đến văn hóa Nhật Bản. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2512/QĐ-ĐHSP ngày 27-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng các thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển kỹ năng dự đoán cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: ThS Đỗ Chiêu Hạnh, Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài mang tính ứng dụng cao, đã đưa ra 10 thí nghiệm nhằm phát triển khả năng dự đoán của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2471/QĐ-ĐHSP ngày 22-12-2010, đã họp ngày 06-01-2011 đánh giá đề tài “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành Sinh học 11 (cơ bản) trung học phổ thông”, mã số: CS2009.19.61, chủ nhiệm: ThS Lê Phan Quốc, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã đưa ra hướng dẫn cho việc thực hành 8 thí nghiệm trong sách giáo khoa Sinh học 11 (cơ bản), giúp giáo viên và sinh viên thực hiện thí nghiệm dễ dàng hơn. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng KH&CN chuyên ngành tổng kết, nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ ở một số khu vực tại tỉnh Đồng Nai và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường” do Trường ĐHSP TPHCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thực hiện, chủ nhiệm: TS Thái Khắc Định, Khoa Vật lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng các phương pháp khoa học hạt nhân một cách có hệ thống và sử dụng các thiết bị hiện đại để thu thập, xử lý và phân tích mẫu, thu được 7025 chỉ tiêu khoa học (về liều xuất gamma, hoạt độ các đồng vị phóng xạ, thông số đặc trưng phóng xạ môi trường); 88 bộ bản đồ với 11 lớp bản đồ thành phần là cơ sở đáng tin cậy cho những nghiên cứu tiếp theo”. Đề tài đã được xếp loại Đạt (mức A).

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nhánh liên tục trong tập nghiệm của bất đẳng thức biến phân”, mã số: CS2008.19.24, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng một số kết quả về bất phương trình biến phân vi phân và kết hợp với lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu cấu trúc tập nghiệm của bất đẳng thức phân mới như: sự phân nhánh nghiệm, tồn tại tập con liên thông không bị chặn trong tập nghiệm”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Sự tồn tại và cấu trúc tập nghiệm của một số lớp phương trình vi phân phi tuyến”, mã số: CS2009.19.64, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã áp dụng các kết quả tổng quát của lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, cấu trúc tập nghiệm dương (có thể không bị chặn) của phương trình logistic chứa toán tử p – Laplace”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin”, mã số: CS2010.19.119, chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Ly Kha, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 25-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả đề tài là 6 sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao: phiếu test âm ngữ bằng hình ảnh, nội dung luyện tập chỉnh âm, bảng âm - tiếng - từ - câu - đoạn - bài luyện tập chỉnh âm (có kèm hình ảnh minh họa), một số giáo án chỉnh âm, bản giới thiệu tóm tắt công trình của sinh viên, 2 bài báo đã đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Sản phẩm của đề tài là đóng góp mới và to lớn cho lĩnh vực trị liệu ngữ âm và giáo dục ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật vốn vẫn chưa tồn tại ở Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị và Hội thảo khoa học

1. Ngày 18-12-2010, Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội thảo khoa học năm 2010". Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và đông đảo giảng viên, sinh viên trong Khoa. Hội thảo đã thảo luận về thực trạng đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ.

2. Ngày 23-12-2010, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Ngành đào tạo giáo viên tiểu học với đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020”. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu giáo dục, các cán bộ giảng dạy của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, các báo đài, đại diện Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Ban trong Trường. Đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận về các chủ đề: Vai trò và vị thế của các khoa đào tạo giáo viên tiểu học trong sứ mệnh tạo nguồn nhân lực giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; định hướng, chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; giải pháp xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tiểu học và dạy tiếng Anh ở tiểu học…

 
Tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V tại Trường Đại học Đồng Tháp PDF Print E-mail
Thursday, 28 October 2010 00:00

Trong hai ngày 23&24-10-2010, Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V đã được tổ chức tại Trường Đại học Đồng Tháp, TP Cao Lãnh. Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã cử một đoàn tham dự gồm 11 thành viên (8 SV được chọn báo cáo tại Hội nghị, 1 GV hướng dẫn cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí Khoa học). Trường ĐH Đồng Tháp đã đưa các đoàn đến viếng Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh trước giờ khai mạc Hội nghị và tham quan Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng bằng đường thủy sau khi kết thúc Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi lại.

Tại Mộ cụ Phó bảng


Nơi tổ chức Hội nghị


Báo cáo tại tiểu ban

 

Trên thuyền đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Tại cổng Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Và ghé chợ trên đường trở về

 
«StartPrev515253545556575859NextEnd»

Page 58 of 59


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 487 guests online

 Vụ KHCN 

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31