Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Tầm nhìn và sứ mạng

Mission

The mission of the Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam is to provide IT high quality undergraduate, graduate programs, train human resources satisfying domestic demands and keeping up with international trends in IT.


Vision

Until 2030, FIT will have become one of the prestigious faculties of Information Technolody in Vietnam


Goals

 • Training IT graduates to be able to analyze, evaluate, design, implement and operate computer network systems, information systems, or computer science to apply in scientific activities, education, society and economy.
 • Equipping students with adaptation skills, self-adjustment, self-development, and skills of finding and solving problems logically, creatively and systematically.
 • Providing Bachelor of Science graduates in IT with strong background knowledge and expertise, understanding responsibilities and professional ethics, and being able to apply the latest IT results to solve real-world problems, and having research methodology to start up the scientific research in IT.


 


 

Sứ mạng

Sứ mệnh của Khoa CNTT, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là cung cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao về CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong nước và theo kịp xu hướng CNTT quốc tế.


Tầm nhìn

Đến năm 2030, FIT sẽ trở thành một trong những khoa CNTT uy tín tại Việt Nam.


Mục tiêu

 • Cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Khoa học về CNTT có kiến thức nền tảng và chuyên môn vững vàng, hiểu rõ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng ứng dụng các kết quả CNTT mới nhất để giải quyết các vấn đề thực tế, có phương pháp nghiên cứu để khởi động nghiên cứu khoa học về CNTT;
 • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thích ứng, tự điều chỉnh, phát triển bản thân, kỹ năng tìm và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo và có hệ thống;
 • Đào tạo sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin, khoa học máy tính để ứng dụng trong các hoạt động khoa học, giáo dục, xã hội và kinh tế.
 
Ban Chủ Nghiệm Khoa qua các thời kỳ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2020 - nay

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Viết Hưng
 • Phó Trưởng khoa:
  • TS. Trần Sơn Hải
  • ThS. Trịnh Huy Hoàng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 • Trưởng khoa: TS. Ngô Quốc Việt
 • Phó Trưởng khoa: TS. Lê Đức Long (đến 31/08/2018)
 • Phó trưởng khoa: TS. Trần Ngọc Bảo (từ 01/09/2018)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 • Trưởng khoa: TS. Ngô Quốc Việt
 • Phó Trưởng khoa:TS. Lê Đức Long

 
Cơ sở vật chất

Khoa CNTT có tất cả 4 phòng máy dành cho giảng dạy thực hành với trên 200 máy tính kết nối Internet tốc độ cao. Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên như: Máy chiếu, âm thanh, thiết bị thực hành mạng; hệ thống thư viện sách..v.v


Phòng máy Khoa

Ngoài ra khoa còn có phòng bộ môn, phòng seminar giành cho sinh viên & giảng viên, phòng thí nghiệm hiện đại.


Phòng Seminar

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...