Get Adobe Flash player

Đoàn trường đh sư phạm Tp.HCM

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (19-10-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 18-10-2017 (Tạm thời Phòng Đào tạo mới chỉ bố trí lịch tới ngày 26/10, do đó các đơn vị sử dụng sau thời gian này vẫn chưa được bố trí phòng, những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành)

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Lý do sử dụng phòng

Phòng sử dụng

Thứ 7, 21/10/2017

tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

GDĐB

B.103

Chủ nhật, 22/10/2017 tiết 1-5

1

150

Micro, máy chiếu

CNTT

LLQ.D.106

Thứ tư, 25/10/2017

tiết 13h-20h30

1

120

Micro, máy chiếu

GDTH

Giảng đường D

Thứ 6, 27/10/2017

tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

GDQP

LVS.A.201

Thứ 6, 27/10/2017

17h-21h

1

150

Micro, máy chiếu

Vật lý

Giảng đường D

Thứ 7, 28/10/2017

tiết 6 - 10

3

50

Micro, máy chiếu

HĐ Đoàn

B316, 317, 318

Các bài viết khác...

Chuyên Mục