Get Adobe Flash player

Đoàn trường đh sư phạm Tp.HCM

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (24-02-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học gửi hoàn thành đăng ký online và nộp về Văn phòng trước 24-02-2017

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Chủ Nhật, ngày 05/03/2017, tiết 1-6 HSV Trường 1 60 Micro, máy chiếu B.101-ADV
2 Thứ 5, 09/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
3 Thứ 7, 11/03/2017, từ tiết 2-6 GDCT 2 50 míc, máy chiếu A.112;A.404-ADV
4 Chủ nhật, 12/3/2017 từ tiết 1 - 3 Tiếng Nga 1 65 mic, máy chiếu B.103-ADV
5 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 7 - 10 GDCT 1 50 mic, máy chiếu B.103-ADV
6 Thứ 3, 14/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 Địa lý 1 50 mic, máy chiếu A.104-ADV
7 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDMN 1 50 mic, máy chiếu A.203-ADV
8 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDTH 1 90 mic, máy chiếu Giảng đường D
9 Thứ 6, 24/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D

Chuyên Mục