Get Adobe Flash player

Đoàn trường đh sư phạm Tp.HCM

Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ

1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới.

Đọc thêm...

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1