Get Adobe Flash player

Đoàn trường đh sư phạm Tp.HCM

Điều Lệ Đoàn

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017)

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Xem Điều lệ Đoàn khoá XI tại đây

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1