Get Adobe Flash player

Đoàn trường đh sư phạm Tp.HCM

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (12/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 10-12-2018. Hiện nay mới chỉ mượn phòng tới trước ngày 20/12.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 6, tiết 1 - 10,

14/12/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 1 - 5,

15/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Vật lí

B.201

Thứ 7, tiết 1 - 10,

15/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

LLQ.D.307

Thứ 7, tiết 5 - 10,

15/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

A.305

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

16/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LVS.GĐ.18

Thứ 2, tiết 1 - 5,

17/12/2018

2

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.001, 007

Thứ 2, tiết 6 - 10,

17/12/2018

1

200

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

Hội trường KTX

Thứ 3, tiết 6 - 10,

18/12/2018

1

200

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

Hội trường KTX

Các bài viết khác...

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1