Get Adobe Flash player

Công tác giáo dục

Hơn 5000 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi tìm hiểu lịch sử 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 do Đoàn Trường tổ chức

Thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề: “TẾT ĐỘC LẬP - HÀO KHÍ NON SÔNG”

Hội thi có nội dung xoay quanh bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đoàn viên, thanh niên đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hội thi được diễn ra từ ngày 01/9/2020 đến ngày 12/9/2020 với 02 phần thi:

+ Phần thi cá nhân: Đoàn viên, thanh niên trả lời 30 câu trắc nghiệm trong vòng 15 phút trên ứng dụng YouthHCMUE hoặc website http://doantn.hcmue.edu.vn/

+ Phần thi đồng đội: Các Đoàn cơ sở thiết kế các sản phẩm truyền thông chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các sản phẩm sau khi được thẩm định sẽ đăng tải và bình chọn trên trang cộng đồng “Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”.

Sau quá trình triển khai nghiêm túc và đồng bộ, Ban Tổ chức Hội thi đã ghi nhận hơn 5000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi ở bảng cá nhân và hơn 20 sản phẩm tuyên truyền trực quan.

Hội thi chính là sân chơi kiến thức bổ ích, tạo không khí phấn khởi, tự hào, khẳng định sự tin tưởng của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc trong bản tuyên ngôn độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn.

 

Cách đây 75 năm, sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể quốc dân, đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Trong bản Tuyên ngôn bất hủ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.

Căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Bác Hồ viết Bản Tuyên Ngôn Độc lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1945. Chỉ với 1 nghìn chữ, được sắp xếp trong 49 câu nhưng đây là một văn kiện lịch sử, văn bản pháp lý ngắn gọn, sắc bén, có cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc.

 

Trong những dòng đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lại các bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền của Pháp khẳng định: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào căn cứ đó, nhưng suy rộng ra quyền con người gắn chặt với quyền dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc, quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Chính vì sự tác động biện chứng đó nên Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng căn cứ pháp lý về quyền con người thành một giá trị mang tính thời đại.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp hai loại quyền rất cơ bản, đó là quyền độc lập của dân tộc và quyền tự do của con người để trở thành một quyền cơ bản của dân tộc. Nội dung, quyền cơ bản của dân tộc đó là độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Câu chuyện đó Bác nói từ năm 1945 nhưng đến 15 năm sau, tức là tháng 12 năm 1960 thì Liên Hợp Quốc mới đưa ra được một Nghị quyết về trao trả độc lập cho các dân tộc và một số năm sau đó nữa, đến tháng 12 năm 1970 thì Liên hiệp Quốc lại tiếp tục có một Nghị quyết để khẳng định là phải thực thi quyền đó”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền con người và quyền dân tộc có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền con người và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc. Trong phần sau của bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh quyền dân tộc bình đẳng mà mỗi người dân Việt Nam có quyền được hưởng như một sự thật hiển nhiên.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Quyền được sống trong hòa bình đó là cố gắng nỗ lực đổi bằng xương máu, trí tuệ của lớp lớp thế hệ cha anh. Khi có độc lập tự do thì Bác Hồ nói: “Khi đất nước có độc lập tự do mà nhân dân không được hạnh phúc thì độc lập tự do ấy không để làm gì”. Để thực hiện điều Bác Hồ mong muốn, đó là cả quá trình xây dựng, cố gắng của chúng ta, quá trình học hỏi đi từ những bước này đến bước khác để cuối cùng mang lại cuộc sống tốt đẹp. Đó là quá trình phấn đấu không mệt mỏi, vĩ đại của Đảng, của dân tộc”.


Kết tinh của tinh thần, ý chí và khát vọng độc lập, tự do; kiên trì đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam, ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

75 năm sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có giá trị lý luận và thực tiễn, có sức sống mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, nhất là vấn đề về quyền dân tộc và quyền con người.

Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hương, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: "mỗi người dân đều có quyền sống, đều có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc". Đó cũng là mục đích hướng tới của tất cả các nước trên thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Bên cạnh nhân quyền và để đạt được nhân quyền cho người dân thì Nhà nước, Chính phủ cũng phải có những động thái tương tự. Đó là việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó cũng là quan điểm mà Nhà nước ta đang hướng tới”.

Giáo sư Shigo Shibata, một nhà sử học nổi tiếng của Nhật Bản đã từng đánh giá rằng “cống hiến nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là đã phát triển quyền con người thành quyền dân tộc”. 75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau gần 35 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến./.

 

Nguồn VOV.VN

Lễ kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09.01.1950 - 09.01.2020) - Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2019

Tối ngày 11/01/2020, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trường - năm 2019.

Chương trình được hân hạnh đón tiếp TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng; PGS.TS Nguyễn Tiến Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS. Nguyễn Thị Yến Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phỏng Kế hoạch - Tài chính; ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; TS. Lê Đức Sơn - Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng; PGS.TS. Bùi Thanh Truyền - Trưởng khoa Ngữ văn; ThS. Lâm Thanh Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí là Nguyên cán bộ Hội Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ.

Từ dấu mốc lịch sử ngày 09/01/1950, 70 năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là người bạn đồng hành của sinh viên Việt Nam. Học sinh, sinh viên và Hội SVVN luôn kế tục và phát huy tốt những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, các thế hệ cán bộ, hội viên, sinh viên đi trước. Phát huy truyền thống quý báu đó, vào ngày 21/01/1995, Đại hội lần thứ I Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống quý báu đó, vào ngày 21/01/1995, Đại hội lần thứ  I Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Từ những ngày đầu thành lập, với số lượng hội viên và cơ sở ít ỏi, trải qua quá trình 25 năm trưởng thành và lớn mạnh, hiện nay, Hội Sinh viên trường đã có 29 cơ sở Hội trực thuộc với hơn 13000 hội viên.

Trong hành trình 25 năm ấy, có thể nói Hội sinh viên đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của Hội viên, sinh viên nhà trường và nổi bật hơn hết, đó chính là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, mà tiền thân là phong trào Sinh viên 3 tốt được phát động vào năm 2001 với 03 tiêu chí “Học tập tốt, Rèn luyện tốt, Thể lực tốt”. Cho đến nay, phong trào “Sinh viên 5 tốt” với 05 tiêu chí là “Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt” đã trở thành mục tiêu và động lực phấn đấu của nhiều thế hệ sinh viên.

Cùng trong chương trình Lễ kỷ niệm, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã ra mắt giai đoạn 1 của “Bộ tiêu chí đánh giá và hướng dẫn thực hiện công tác Hội các cấp” và tiến hành trao Bộ tiêu chí giai đoạn 1 cho các bạn Chi hội Trưởng tiêu biểu.

Trong năm 2019, Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã nhận được hơn 170 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Trên cơ sở kết quả thẩm định, đề xuất của Hội đồng xét chọn danh hiệu, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường quyết định trao tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2019 cho 106 sinh viên là đại diện tiêu biểu nhất của 22 Liên Chi hội cơ sở, từ đó giới thiệu và được công nhận 24 Sinh viên 5 tốt Thành phố Hồ Chí Minh, 16 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2019
Phát biểu tại buổi lễ TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng khẳng định” Trong hành trình 25 năm kể từ ngày thành lập, có thể nói các hoạt động của Hội Sinh viên trường ngày càng thực chất gắn với nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển toàn diện sinh viên. Thông qua các hoạt động của Hội Sinh viên trường, sinh viên có thêm nhiều môi trường, cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngày càng khẳng định là lực lượng quan trọng trong xây dựng nhà trường cũng như thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi tri thức cao.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Sáng ngày 11/11/2018, hơn 1000 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (HCMUE) tập trung về cơ sở chính tham dự Ngày hội “Sinh viên Sư phạm với Pháp luật” hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Chuỗi hoạt động tuyên truyền Pháp luật được Ban Thường vụ Đoàn Trường phát động từ tháng 10/2018 với Hội thi “Tuổi trẻ HCMUE với Pháp luật” lần 5 - năm 2018 theo hình thức trực tuyến và đồng đội thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên tham gia; chuỗi các video clip tuyên truyền pháp luật và đặc biệt là tuần lễ “Sinh viên Sư phạm hành động vì sự thượng tôn Pháp luật” diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 11/11/2018. Đặc biệt là Ngày hội “Sinh viên Sư phạm với pháp luật” được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi thiết kế tranh cổ động, Hội thi Rung chuông vàng; Vòng chung khảo phần thi cá nhân trực tuyến và chung khảo phần thi đồng đội Hội thi Tuổi trẻ Sư phạm với Pháp luật lần thứ 5 năm 2018.

Cuộc thi thiết kế tranh cổ động tuyên truyền Pháp luật đã thu hút 20/20 Đoàn cơ sở triển khai và thu về 11 sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp Trường. Nội dung các sản phẩm dự thi tập trung vào Luật An ninh mạng, Luật Giao thông Đường bộ và Quy chế đào tạo HCMUE.

Hội thi Rung chuông vàng tuyên truyền Pháp luật đã thu hút hơn 130 đoàn viên đăng ký tham dự và gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ.

Từ 06g00 đến 07g30 cùng ngày, chương trình đạp xe đồng hành tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự tham gia của 40 đoàn viên, thanh niên. Lộ trình của chương trình như sau: Điểm xuất phát là Ký túc xá Trường (351A Lạc Long Quân, P5, Q11) đi qua lộ trình các tuyến đường Lạc Long Quân - Âu Cơ - Lê Đại Hành - 3/2 - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng và điểm đến là cơ sở chính của Trường với lộ trình gần 6km.

Ngày hội “Sinh viên HCMUE với Pháp luật” năm 2018 cũng chính là hoạt động đầu tiên Đoàn trường tiến hành thu thập ý kiến dựa trên bộ công cụ đánh giá chuyển biến nhận thức của đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Một số hình ảnh từ chương trình:

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ, đối thoại cùng Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn hội chủ chốt và sinh viên tiêu biểu

Thực hiện Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2017, chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Trong khuôn khổ ngày Hội cán bộ Đoàn, Hội năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Trường tổ chức, Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng viên trẻ, đối tượng Đảng, cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Đảng viên trẻ” lúc 8h ngày 05/3/2017. Chương trình được diễn ra trong không khí gần gũi tại Giảng đường D - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương, P4, Q5)

Chương trình với sự hiện diện của các vị đại biểu:

+ TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

+ ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

+ TS. Trần Nguyễn Nguyễn Nguyên Hân – Phụ trách khoa tiếng Hàn quốc.

+ ThS. Nguyễn Chung Thủy - Bí thư Chi bộ khoa Lịch sử.

+ TS. Nguyễn Thị Bích Hồng - Bí thư Chi bộ khoa Tâm lý học

+ ThS. Phan Thành Lễ - Bí thư Chi bộ, phó trưởng khoa Giáo dục Thể chất

+ ThS. Lâm Thanh Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường.

+ SV. Đỗ Hạnh Ngân, Uỷ viên BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Uỷ viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

Chương trình được diễn ra với sự góp mặt của 176 đồng chí là Đảng viên trẻ, Đối tượng Đảng, BCH Đoàn, Hội Trường và các đồng chí là Thường trực Đoàn, Hội cơ sở.

Buổi gặp gỡ, đối thoại đã tạo điều kiện cho Đảng viên trẻ, đối tượng Đảng và cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trình bày những tâm tư, nguyện vọng với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xoay quay những nội dung sau:

-        Xây dựng hình ảnh sinh viên Sư phạm trong thời kỳ mới (trang phục, tác phong, kĩ năng, kiến thức…)

-        Thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên và cửa hàng thanh niên để phục vụ các nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của sinh viên.

-        Công tác tổ chức hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên.

-        Công tác hỗ trợ tổ chức hoạt động Đoàn, Hội các cấp và hoạt động rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ của sinh viên.

-        Những vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính của nhà trường đang được Đoàn viên thanh niên quan tâm.

-        Cơ chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ và ràng buộc đối với sinh viên trong công tác tham gia các hoạt động công tác xã hội và hoạt động phục vụ các công tác của Trường.

Chương trình đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, phản hồi từ các đồng chí Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và từ đó chỉ ra được những ưu điểm cần được phát huy cũng như những tồn đọng cần được khắc phục.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng viên trẻ, đối tượng Đảng, cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và Ban Thường vụ đảng ủy trường và Đảng viên trẻ”:

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG.

 

 

 

 

 

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1