Các mốc thời gian kỳ tuyển sinh năm 2018

Không có sự kiện nào

Thông tin liên hệ

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmup.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

08 3835 2020 - 141

- Hotline: 0898 50 54 50

 

Kì thi Năng khiếu Tuyển sinh 2018

Thông báo tổ chức thi Năng khiếu tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2018

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THÔNG BÁO Về việc thi năng khiếu...

Nhập môn nghề giáo

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 08 38300440, 08 38352020-142, 141 - Email: tuyensinh@hcmup.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh