Trang Chủ Hỏi đáp

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 2007 khách Trực tuyến
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP PDF. In Email
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 08:14

Hỏi: Em đang theo học hệ Chính quy của khoa Toán, em muốn đăng ký theo học lớp ngoại ngữ đại cương ở khoa Lý hệ Cử nhân trong trường được không?
Đáp: Không. SV ở khoa nào, hệ nào sẽ đăng ký học theo lớp của khoa đó và của hệ đó. Nếu SV bị trùng thời gian biểu với các môn khác PHẢI liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để được sắp xếp vào lớp có thời gian và sĩ số SV phù hợp.

Hỏi: Em đang học hệ Chính quy, nhưng theo học lớp ngoại ngữ của hệ Cử nhân của cùng một khoa, khi thi cuối kỳ em phải tham dự kỳ thi cuối kỳ theo hệ Chính quy hay hệ Cử nhân?
Đáp: Hệ Chính quy. SV thay đổi lớp học do trùng thời gian biểu được đánh giá điểm quá trình theo lớp học, nhưng thi cuối kỳ PHẢI tham gia vào kỳ thi theo cùng hệ đào tạo. Sinh viên PHẢI theo dõi danh sách thí sinh theo phòng thi được công bố tại khoa đào tạo. Sinh viên tự ý dự thi cuối kỳ sai hệ đào tạo, bài làm cuối kỳ của sinh viên sẽ bị hủy.

Hỏi: Em đã hoàn tất khóa học tiếng Pháp HP1, em có được phép chuyển đổi ngoại ngữ và đăng ký khóa học tiếng Anh tổng quát HP2 hay không?
Đáp: Không. Điều kiện tiên quyết của ngoại ngữ đại cương HP2 là đã học ngoại ngữ đại cương tương ứng ở HP1. Tổ Ngoại ngữ chỉ giải quyết chuyển đổi ngoại ngữ đại cương trong 02 tuần đầu sau khi SV đã đăng ký ngoại ngữ đại cương ở HP1. Nếu SV muốn chuyển đổi ngoại ngữ đại cương phải đăng ký lại và học lại khóa HP1 của ngoại ngữ đó.

Hỏi: Em có được phép chuyển đổi ngoại ngữ đại cương không? Em muốn chuyển đổi ngoại ngữ đại cương em phải làm gì?
Đáp: Sinh viên được phép chuyển đổi ngoại ngữ đại cương trong 02 tuần đầu sau khi SV đã đăng ký ngoại ngữ đại cương ở HP1. Sinh viên cần nộp Đơn xin chuyển đổi ngoại ngữ về Văn phòng Tổ Ngoại ngữ. Sau 02 tuần kể từ khi khóa học bắt đầu, Tổ Ngoại ngữ KHÔNG giải quyết các trường hợp chuyển đổi ngoại ngữ đại cương. Sinh viên tự ý chuyển đổi ngoại ngữ hoặc không theo học các lớp đã đăng ký, điểm tích lũy môn học của sinh viên sẽ được báo là 0.

Hỏi: Các học phần ngoại ngữ đại cương và tiếng Anh chuyên ngành được tính điểm đánh giá quá trình và đánh giá học phần như thế nào?
Đáp: Cách tính điểm đánh giá quá trình và đánh giá các học phần ngoại ngữ đại cương và học phần tự chọn tự do tiếng Anh chuyên ngành như sau:


Thang điểm
từ 0 đến 10
Thang điểm chữ
Xếp loại
Đạt
8.5 - 10
A
Giỏi
7.8 - 8.4
B+
Khá
7.0 - 7.7
B
6.3 - 6.9
C+
Trung bình
5.5 - 6.2
C
4.8 - 5.4
D+
Trung bình yếu
4.0 - 4.7
D
Không đạt
3.0 - 3.9
F+
Kém
00 - 2.9
F

Hỏi: Em muốn biết điểm thi giữa kỳ, cuối kỳ và điểm tích lũy, em cần xem ở đâu?
Đáp: Ở văn phòng khoa SV theo học. Tổ Ngoại ngữ chỉ quản lý điểm ở cấp độ khoa.

Hỏi: Em có thắc mắc về điểm thi của các học phần ngoại ngữ do Tổ Ngoại ngữ đào tạo, em cần liên hệ ở đâu?
Đáp: Ở văn phòng khoa SV theo học. Tổ Ngoại ngữ chỉ quản lý điểm ở cấp độ khoa.

Hỏi: Khi điểm tích lũy học phần em chưa đạt, em phải làm gì?
Đáp: Nếu điểm tích lũy học phần chưa đạt, SV liên hệ với Văn phòng Tổ Ngoại ngữ (dãy H lầu 2) để đăng ký học trả nợ vào học kỳ có mở lớp. SV đăng ký học trả nợ (HK tháng 9 cho các HP1 & 3, và HK tháng 2 cho HP2) theo các bước như sau:
1. Dùng mẫu đơn Phiếu đăng ký trả nợ học phần chưa đạt và xem lịch giảng dạy ở Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để đăng ký học trả nợ
2. Đem Phiếu đăng ký học trả nợ học phần chưa đạt có xác nhận của Văn phòng Tổ Ngoại ngữ đến Phòng Kế hoạch-Tài chính để đóng lệ phí (120.000đ/1 tín chỉ; 85.000đ/1 đơn vị học trình)
3. Đem Phiếu đăng ký trả nợ học phần chưa đạt và biên lai đóng tiền về Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để lấy Giấy giới thiệu vào lớp
4. Nộp Giấy giới thiệu vào lớp cho GV phụ trách lớp và tham gia khóa học
Ghi chú: Sau 02 tuần kể từ khi khóa học bắt đầu, Tổ Ngoại ngữ KHÔNG nhận đơn đăng ký trả nợ học phần. SV năm 3 & năm 4 chú ý đăng ký trả nợ học phần THEO ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH.

Hỏi: Nếu 1 học phần em chưa đạt, em có được phép bảo lưu điểm đánh giá quá trình cho học phần học trả nợ không?
Đáp: Không.

Hỏi: Điểm tích lũy ngoại ngữ đại cương HP1 của em chưa đạt, em có được phép đăng ký tiếp tục học ngoại ngữ đại cương HP2 hay không?
Đáp: Được. Nếu điểm tích lũy của SV của học phần tiên quyết chưa đạt, SV vẫn được phép tiếp tục học ngoại ngữ cùng ngoại ngữ ở học phần tiếp theo theo danh sách lớp.

Hỏi: Điểm tích lũy ngoại ngữ đại cương (tiếng Hoa) HP1 của em chưa đạt, em có được phép đăng ký tiếp tục học ngoại ngữ đại cương (tiếng Anh) HP2 hay không, vì em sẽ trả nợ và chuyển đổi ngoại ngữ ở HP1 vào năm sau?
Đáp: Không. Nếu điểm tích lũy của SV của học phần tiên quyết chưa đạt, SV vẫn được phép tiếp tục học cùng ngoại ngữ ở học phần tiếp theo. Nếu SV muốn đổi ngoại ngữ đại cương phải đăng ký học lại từ đầu ngoại ngữ đại cương vào năm sau.

Hỏi: Em có nguyện vọng phúc khảo điểm thi em cần phải làm gì?
Đáp: Tổ Ngoại ngữ không nhận phúc khảo điểm đánh giá quá trình. Tuy nhiên, đối với điểm thi cuối kỳ, SV được phép nộp đơn phúc khảo trong vòng 10 ngày sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố. Ngoài thời gian trên, Tổ Ngoại ngữ không nhận đơn phúc khảo. SV cần nộp Đơn xin phúc khảo cuối kỳ và đóng lệ phí phúc khảo 20.000đ về Văn phòng Tổ Ngoại ngữ. Sau khi có kết quả phúc khảo, Tổ Ngoại ngữ sẽ gửi công văn báo kết quả phúc khảo về khoa của SV theo học. Nếu kết quả phúc khảo thay đổi do sai sót khác với kết quả đã công bố, sinh viên được nhận lại lệ phí phúc khảo.

Hỏi: Em đã hoàn thành các học phần ngôn ngữ đại cương, nhưng em muốn đăng ký học lại để cải thiện điểm có được không?
Đáp: Được. SV được phép đăng ký học lại để cải thiện điểm cho các học phần bất kỳ mà sinh viên có nhu cầu (HK tháng 9 cho các HP1 & 3, và HK tháng 2 cho HP2). Điểm đánh giá học phần là điểm đánh giá cao nhất trong những điểm mà sinh viên đã đạt được của học phần ấy. SV đăng ký học cải thiện điểm theo các bước như sau:
1. Dùng mẫu đơn Phiếu đăng ký học cải thiện học phần và xem lịch đào tạo ở Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để đăng ký học cải thiện điểm
2. Đem Phiếu đăng ký học cải thiện học phần có xác nhận của Văn phòng Tổ Ngoại ngữ đóng học phí ở Phòng Kế hoạch-Tài chính (120.000đ/1 tín chỉ; 85.000đ/1 đơn vị học trình), và các học phần tiếng Anh chuyên ngành)
3. Đem Phiếu đăng ký học cải thiện học phần và biên lai đóng tiền về Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để lấy Giấy giới thiệu vào lớp
4. Nộp Giấy giới thiệu vào lớp cho GV phụ trách lớp và tham gia khóa học.
Ghi chú: Sau 02 tuần kể từ khi khóa học bắt đầu, Tổ Ngoại ngữ KHÔNG nhận đơn đăng ký cải thiện điểm. Sinh viên tự ý không hoàn tất khóa học cải thiện điểm, điểm tích lũy môn học của sinh viên sẽ được báo là 0.

Hỏi: Em đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ đại cương tiếng Hoa hoặc Pháp hoặc Nhật, vậy em có được tham dự các khóa học của chương trình tiếng Anh chuyên ngành hay không?
Đáp: Được. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành được tổ chức cho các SV có nguyện vọng nghiên cứu tiếng Anh theo chuyên ngành SV được đào tạo ở trình độ tiền trung cấp. Hơn nữa, khóa tiếng Anh chuyên ngành HP1 và HP2 độc lập với nhau, nên SV KHÔNG bắt buộc phải học tiếng Anh chuyên ngành HP1 trước khi học HP2.

 


Ghi chú:

- Nếu câu hỏi/ thắc mắc của SV chưa được đề cập ở đây, hãy gửi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. về Văn phòng Tổ Ngoại ngữ để được hướng dẫn chi tiết.
- SV muốn biết thêm thông tin về Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đăng bởi Phòng Công tác chính trị & Học sinh, Sinh viên, click vào ĐÂY .
 


Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác