Vietnamese-VNJapanes
Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Nhật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Đăng ký báo cáo


Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gởi bài PDF. In Email

1. Thể lệ gởi bài

Gửi bản tóm tắt của báo cáo trong một trang A4 trong lần đăng ký đầu tiên.

Các bài đăng ký tham dự sẽ qua quy trình duyệt bài do các giáo sư trường đại học Osaka. Kết quả duyệt bài sẽ được thông báo qua email trước ngày 15/6/2015. Sau khi có thông báo được tuyển chọn, gửi bài viết hoàn chỉnh (8~10 trang A4) để đăng kỉ yếu.

2. Thời hạn đăng ký và gởi bài

-        Đăng ký: đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2015 (gửi bản tóm tắt 1 trang A4)

-        Thông báo kết quả bài báo cáo phát biểu: ngày  15 tháng 6 năm 2015

-        Gởi bài hoàn chỉnh: đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2015

3. Địa chỉ gởi bài

-        Vui lòng gửi bài báo cáo phát biểu đến địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-        Mọi chi tiết xin liên hệ:

CAO LÊ DUNG CHI  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

石田由美子             - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 Đăng nhập  Lượng truy cập 

01733749