French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
Cơ chế khoán Khoa học công nghệ PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 07:41

Sáng 30/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Tham dự Lễ ký có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cùng Lãnh đạo và một số đơn vị chức năng của hai Bộ.

Xem chi tiết tại đây.

 
Thông báo kiểm kê tài sản 2015 PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 10:35

Xem tại đây.

 
THÔNG BÁO THANH TOÁN NỢ TẠM ỨNG 2015 PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 10:32

Xem tại đây.

 
Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 12 2015 09:02

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Luật kế toán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 01:55

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Xem chi tiết tại đây.

 
Thông báo: Công khai tài chính năm học 2014-2015 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 12:40

 
Chính sách, chế độ cập nhật 10.2015 PDF. In Email
Thứ bảy, 24 Tháng 10 2015 06:41

Chế độ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của cá nhân:

Chế độ tiền lương

Chế độ phụ cấp

Chế độ làm thêm giờ

Chính sách đối với giảng viên

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Đoàn phí công đoàn

Bảo hiểm thất nghiệp - Việc làm

Thuế thu nhập cá nhân

Lập dự toán, quản lý kinh phí hoạt động:

Tài chính Đảng

Tài chính Công đoàn

Kinh phí hoạt động Hội cựu chiến binh

Kinh phí hoạt động dân quân tự vệ

Kinh phí hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kinh phí hoạt động Ban thanh tra nhân dân

Quản lý, sử dụng tài sản:

Trụ sở, nhà làm việc

Ô tô

Trang thiết bị và phương tiện làm việc

Điện thoại

Chế độ, tiêu chuẩn định mức chi:

Công nghệ thông tin

Công tác phí, Hội nghị, Tiếp khách

Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức

Nghỉ phép

Quy định khác:

Hóa đơn

Chế độ thanh toán bằng chuyển khoản, tiền mặt

 
Chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô (Áp dụng 30.11.2015) PDF. In Email
Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 14:51

Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách quản lý, sử dụng xe ô tô công

(20/10/2015)

Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư tập trung quy định chi tiết một số nội dung: (i) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý; (ii) Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các Ban Quản lý dự án; (iii) Xử lý xe ô tô phục vụ công tác quản lý dự án khi dự án kết thúc; (iv) Xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ban Quản lý dự án; (v) Trang bị và xử lý xe ô tô chuyên dùng; (vi) Việc quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án theo 2 hình thức: Giao cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác; giao đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp dịch vụ công ích quản lý xe ô tô để bố trí xe phục vụ công tác; (vii) Đối với hình thức giao cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác Thông tư đã quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số xe hiện có, thuê xe dịch vụ và khoán kinh phí.

Theo đó, trước ngày 21/3/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Tài chính kết quả rà soát số xe ô tô hiện thao mẫu biểu quy định tại Thông tư để Bộ Tài chính xử lý và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Quá thời hạn nêu trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạm thời chưa thực hiện mua sắm ô tô; Kho bạc Nhà nước không thanh toán việc mua xe ô tô khi chưa có báo cáo; đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm thực hiện báo cáo kết quả rà soát số xe ô tô hiện có.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2015, thay thế Thông tư số 103/2007/TT-BTC, Thông tư số 06/2011/TT-BTC; bãi bỏ các quy định có liên quan đến xử lý xe ô tô khi dự án kết thúc quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 
Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website