Lê Văn Hoàng

Chức danh : Giảng viên cao cấp
Học vị : GS, TSKH
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Tấn Phát

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ngô Minh Nhựt

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Đinh Thị Hạnh

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Ng. Huỳnh Duy Khang

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Phạm Ng. Thành Vinh

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng PTN

Đọc thêm...
 

Hoàng Văn Hưng

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Cao Anh Tuấn

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Trương Trường Sơn

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Trần Đặng Bảo Ân

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lý Duy Nhất

Chức danh : Giáo viên thí nghiệm
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Minh Hải

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thanh Loan

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Trần Minh Hưng

Chức danh : Chuyên viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Hoàng Long

Chức danh : Chuyên viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Tô Thị Hoàng Lan

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thanh Nga

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Đỗ Văn Năng

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Ngọc Ty

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Trần Lan Phương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Mai Hoàng Phương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Phan Thị Ngọc Loan

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ngô Thị Phương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Bùi Minh Lộc

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Ninh Quý Cường

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Đông Hải

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Phan Thị Minh Tâm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lê Hải Mỹ Ngân

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lê Thị Mai Thanh

Chức danh : Chuyên viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Lê Quang Vương

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Hoàng Đức Tâm

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Phó Trưởng khoa

Đọc thêm...
 

Lương Lê Hải

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Phan Ngọc Hưng

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Vũ Thụ Nhân

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thanh Tú

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Văn Hoa

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Nguyễn Lâm Duy

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 

Lê Anh Đức

Chức danh : Giáo viên thí nghiệm
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Mạnh Hùng

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Lê Anh

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Cử nhân
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Nguyễn Thị Hảo

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

Phan Minh Tiến

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 


Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109